اسم شوهر من تهران است
اسم شوهر من تهران است

اسم شوهر من تهران است

نشر مرکز
قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ ریال

رازت چیست؟ این را مادر می‌پرسد، یک ماهی است که پیشم آمده هوای تهران به او نمی سازد. پوستش خشک می‌شود هر روز بعد از برگشتن از آموزشگاه دستمالی را نشانم میدهد که با آن خانه را تمیز کرده و می‌گوید همه اش دوده است. دستمال سیاه را جلوی چشمم می‌گیرد، می‌گوید ببین کچا زندگی می‌کنی به خاطر کی مونده تهران؟ من نباید بدونم؟ جوابی ندارم به او بگویم رازی ندارم. فقط میخواهم تهران بمانم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین