از پشیمانی بپرس
از پشیمانی بپرس

از پشیمانی بپرس

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

"چاپ دوم"

"از پشیمانی بپرس" گزیده غزل سلیم تهرانی به کوشش نیما درویش شاعر و مترجم جوان است که در زمان کوتاهی به چاپ دوم رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین