ارباب زمان
ارباب زمان

ارباب زمان

نشر قطره
قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ ریال

بعد از قرن ها مجازات و تبعید به دلیل تلاش برای اندازه گیری زمان بالاخره مخترع اولین ساعت در جهان آزاد میشود اما ماموریتی پیش روی اوست برای رهایی خود باید معنای حقیقی زمان را به دو نفر یاد دهد او به دنیای ما باز می گردد و سفری رو با دو هم سفر باور نکردی خود آغاز میکند دختر نوجوانی که میخواهد هرچه سریعتر دوره ی زندگی خود را تمام کند و تاجری ثزوتمند و پیر که میخواهد عمری جاودانه داشته باشد برای نجات خود باید این دو نفر را نجات دهد این داستان جذاب و فراموش نشدنی که مملو از حقیقت هایی دربارهی بشریت است به همه این الهام را میبخشد که راجع به تصور خود از زمان تجدید نظر و ارزش حقیقی زمان را درک کنند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین