ادوار سه گانه فلسفه آلن بدیو
ادوار سه گانه فلسفه آلن بدیو

ادوار سه گانه فلسفه آلن بدیو

نشر نگاه
قیمت: ۴۲۵,۰۰۰ ریال

بی‌تردید آلن بدیو یکی از صداهای مهم و تأثیرگذار در فلسفۀ فرانسوی معاصر است. تأثیر او بر فلسفۀ قاره‌ای، سیاست، و هنر در دو دهۀ اخیر غیرقابل‌ انکار است. بدیو از لحاظ سیاسی نیز فعال بود. او یکی از بنیان‌گزاران حزب سوسیالیست متحد (PSU) بود؛ در مبارزات استقلال الجزایر شرکت جست؛ و چنان‌که فلثم نیز در کتاب حاضر شرح می دهد حتی در جریان اتفاق‌های می ۶۸ یکی از سخنرانی‌های بدیو به‌خاطر اعتراضات دانشجویان در خیابان‌ها به‌تعویق می‌افتد و خود بدیو نیز با این اعتراضات همگام می‌شود. در واقع فلثم کتاب حاضر را بر همین دورۀ اولیه کار بدیو بنا می‌کند و عمدتاً به بررسی دورۀ آلتوسری و مائوئیستی بدیو می‌پردازد. فلثم در خلال این کار نگاهی به آثار مهم بدیو، از جمله وجود و رخداد، منطق جهان‌ها، و نظریۀ سوژه نیز دارد. فلثم مسائلی بنیادین را از راه فلسفۀ بدیو به بحث می‌گذارد و و در ضمن این کار نقاط عطف تفکر بدیو را پیش می‌کشد. ارائۀ فلثم از بدیو در این کتاب عمدتاً پیرامون نام‌های همچون آلتوسر و لکان می‌چرخد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین