اتولین -۳- اتولین -و -آقای- مانروی- گم‌شده
اتولین -۳- اتولین -و -آقای- مانروی- گم‌شده

اتولین -۳- اتولین -و -آقای- مانروی- گم‌شده

نشر هوپا
قیمت: ۳۴۰,۰۰۰ ریال

اُتولین براون و بهترین دوستش، آقای مانرو، معمولاً از هم جدا نمی‌شوند... اما آقای مانرو مخفیانه رفته است نروژ تا ترول پشمالوی خیلی پاگنده‌ی دندان کج و معوجی را پیدا کند. اُتولین با زیردریایی، هواپیمای دریایی و حتی قایق می‌رود دنبالش تا قبل از اینکه آقای مانرو تک و تنها با ترول ترسناک تروندهایم رودررو شود او را پیدا کند.

«اینجا ماجراجویی به اوج خودش رسیده است.» راهنمای کتاب والدین بریتانیا

«کریس ریدل این‌بار در متن و تصویرگری خلاقیت را به اوج خود رسانده است.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین