آینه ای در تاریکی
آینه ای در تاریکی

آینه ای در تاریکی

نشر مایا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

قصه کوتاه است
آنچنان که فرصت نفس کشیدن
بگذار چشم ها بسته باشند، که بخوانی
سکوت محض باشد ، که بشنوی
که آرامش طوفان می زاید

چرا نمی توانم خودم را در آینه ببینم؟ چرا چیزی برای خاطره سازی در این رابطه ندارم ؟ چرا نمی توانم سرم را به سمت آینه بچرخانم و از انچه هست لذت ببرم؟ چرا همه چیز در آینه می تواند باشد؟ تمام دنیا ... تمام چیزها که می توانم در دنیای حقیقی ببینم. تنها سایه ای هستم که این چنین سایه وار بودنم نیز، با تردید دلهره آوری همراه است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین