آوازهای آبی
آوازهای آبی

آوازهای آبی

نشر هرمس
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

این دفتر برگزیده‌ای است از دفترهای زیر: بر آب‌های مرده مروارید، غراب‌های سفید، مشتی نور سرد، نردبان اندر بیابان و چند شعر از نیمۀ دوم دهۀ هشتاد. شعرهای این کتاب، به ترتیب تاریخی دنبال هم آمده‌اند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین