آمیخته با ابر
آمیخته با ابر

آمیخته با ابر

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر" آمیخته با ابر" به تالیف سمیه حاضروظیفه می باشد که در ۸۵ صفحه و در پاییز ۱۴۰۰ توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسید.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که با هم می خوانیم:

در خوابم بودی
به چشم‌هایت دو ستاره مانده بود
و به سینه‌ات
هزاران راه شیری
بگو مادر
باندهای پانسمان را کجا گذاشته بودی
لباس‌هایت را که می‌بخشیدم
زن کولی گفت
بوی ماندگی می‌دهد
بوی زخم‌هایت بود اما!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین