آفتاب در بند
آفتاب در بند

آفتاب در بند

نشر مایا
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

واژه هایم اهلی نمی شوند
تا سوار اسبی سفید
تو را بیاورند
همیشه در شعرها
یوزپلنگی خیره به هم مانده ایم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین