بفرمایید فروردین

بفرمایید فروردین

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
جلسه نقد و بررسی کتاب شعر رهابند

جلسه نقد و بررسی کتاب شعر رهابند

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شب نوروز گفتمان صلح

شب نوروز گفتمان صلح

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
بزرگداشت سیمین دانشور

بزرگداشت سیمین دانشور

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
ترانه مهر

ترانه مهر

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
فراخوان دوره رمان کودک

فراخوان دوره رمان کودک

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۸/۱/۱۵
​رونمایی از دو نمایشنامه علیرضا کوشک جلالی

​رونمایی از دو نمایشنامه علیرضا کوشک جلالی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
رونمایی مجموعه شعر"پاییز افتاده در حیاط"

رونمایی مجموعه شعر"پاییز افتاده در حیاط"

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
نشست‌های هفتگی داستان

نشست‌های هفتگی داستان

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
تکرار پنجاهمین نشست ترانه آواز

تکرار پنجاهمین نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد احمد ساعی

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه استاد احمد ساعی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
دیدار و گفتگو با پروفسور کر یستف ورنر

دیدار و گفتگو با پروفسور کر یستف ورنر

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین