شب آشتیان

شب آشتیان

از ۱۳۹۸/۵/۱۲ تا ۱۳۹۸/۵/۱۲
کارگاه تخصصی شعر استاد حمیدرضا شکارسری

کارگاه تخصصی شعر استاد حمیدرضا شکارسری

از ۱۳۹۸/۵/۸ تا ۱۳۹۸/۵/۲۰
شکر خند - مرداد 98

شکر خند - مرداد 98

از ۱۳۹۸/۵/۵ تا ۱۳۹۸/۵/۵
شب مرتضی کلانتریان

شب مرتضی کلانتریان

از ۱۳۹۸/۵/۵ تا ۱۳۹۸/۵/۵
انجمن ادبی آن

انجمن ادبی آن

از ۱۳۹۸/۵/۲ تا ۱۳۹۸/۵/۲
دیدار و گفتگو با محمد مهاجر

دیدار و گفتگو با محمد مهاجر

از ۱۳۹۸/۵/۳ تا ۱۳۹۸/۵/۳
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۸/۴/۲۹ تا ۱۳۹۸/۴/۲۹
شب رمان نویسان مصر

شب رمان نویسان مصر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
شب محمد تقی فرور

شب محمد تقی فرور

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۸/۴/۲۷ تا ۱۳۹۸/۴/۲۷
کانون ادبی مهر

کانون ادبی مهر

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
شیرازه شعر

شیرازه شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
حیات شعر

حیات شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
دیدار و گفتگو با مسعود خیام

دیدار و گفتگو با مسعود خیام

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
حلقه شعر آئینی

حلقه شعر آئینی

از ۱۳۹۸/۴/۱۸ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین