اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۸/۷/۶ تا ۱۳۹۸/۷/۶
چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

از ۱۳۹۸/۷/۳ تا ۱۳۹۸/۷/۳
جلوه حسین

جلوه حسین

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۴
کانون زمستان

کانون زمستان

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲
شب شعر آیینی سرو چمان

شب شعر آیینی سرو چمان

از ۱۳۹۸/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۷/۱
رونمایی و نقد کتاب شرحه

رونمایی و نقد کتاب شرحه

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲
پلاک ۳۰

پلاک ۳۰

از ۱۳۹۸/۶/۲۷ تا ۱۳۹۸/۶/۲۸
نشست نقد و بررسی شعر و ترانه

نشست نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۸/۶/۲۵ تا ۱۳۹۸/۶/۲۵
چشمه خوانی

چشمه خوانی

از ۱۳۹۸/۶/۱۱ تا ۱۳۹۸/۶/۱۱
چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

از ۱۳۹۸/۶/۶ تا ۱۳۹۸/۶/۶
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۸/۵/۲۶ تا ۱۳۹۸/۵/۲۶
دیدار و گفتگو با فرشاد مومنی

دیدار و گفتگو با فرشاد مومنی

از ۱۳۹۸/۵/۲۴ تا ۱۳۹۸/۵/۲۴
شب مارهای ایران

شب مارهای ایران

از ۱۳۹۸/۵/۲۲ تا ۱۳۹۸/۵/۲۲
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۸/۵/۱۷ تا ۱۳۹۸/۵/۱۷
اندیشکده مجال

اندیشکده مجال

از ۱۳۹۸/۵/۲۰ تا ۱۳۹۸/۵/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین