رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

از ۱۳۹۸/۷/۱۵ تا ۱۳۹۸/۷/۱۵
معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
شب اسماعیل میرفخرایی

شب اسماعیل میرفخرایی

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
خط خون

خط خون

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
یک پلک کربلا

یک پلک کربلا

از ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۸/۷/۶ تا ۱۳۹۸/۷/۶
چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

از ۱۳۹۸/۷/۳ تا ۱۳۹۸/۷/۳
جلوه حسین

جلوه حسین

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۴
کانون زمستان

کانون زمستان

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲
شب شعر آیینی سرو چمان

شب شعر آیینی سرو چمان

از ۱۳۹۸/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۷/۱
رونمایی و نقد کتاب شرحه

رونمایی و نقد کتاب شرحه

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲
پلاک ۳۰

پلاک ۳۰

از ۱۳۹۸/۶/۲۷ تا ۱۳۹۸/۶/۲۸
نشست نقد و بررسی شعر و ترانه

نشست نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۸/۶/۲۵ تا ۱۳۹۸/۶/۲۵
چشمه خوانی

چشمه خوانی

از ۱۳۹۸/۶/۱۱ تا ۱۳۹۸/۶/۱۱
چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

از ۱۳۹۸/۶/۶ تا ۱۳۹۸/۶/۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین