دومین نشست صدای کلمات شنبه

دومین نشست صدای کلمات شنبه

از ۱۳۹۸/۸/۱۱ تا ۱۳۹۸/۸/۱۱
چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

از ۱۳۹۸/۸/۱ تا ۱۳۹۸/۸/۱
نشست تخصصی نقد و بررسی شعر کانون ادبی زمستان

نشست تخصصی نقد و بررسی شعر کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۸/۷/۳۰ تا ۱۳۹۸/۷/۳۰
چشمه خوانی 18

چشمه خوانی 18

از ۱۳۹۸/۷/۲۹ تا ۱۳۹۸/۷/۲۹
هفتمین نشست انجمن ادبی ناهونته

هفتمین نشست انجمن ادبی ناهونته

از ۱۳۹۸/۷/۲۵ تا ۱۳۹۸/۷/۲۵
جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۳
رو در رو با امیررضا کوهستانی

رو در رو با امیررضا کوهستانی

از ۱۳۹۸/۷/۲۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲۲
محفل شعر و ترانه «تعزل»

محفل شعر و ترانه «تعزل»

از ۱۳۹۸/۷/۲۱ تا ۱۳۹۸/۷/۲۱
حدیث اشک، شب شعر اربعین

حدیث اشک، شب شعر اربعین

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۷/۱۸
شب خانه موزه های تهران

شب خانه موزه های تهران

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

از ۱۳۹۸/۷/۱۵ تا ۱۳۹۸/۷/۱۵
معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
شب اسماعیل میرفخرایی

شب اسماعیل میرفخرایی

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
خط خون

خط خون

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
یک پلک کربلا

یک پلک کربلا

از ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین