یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۸/۴/۲۹ تا ۱۳۹۸/۴/۲۹
شب رمان نویسان مصر

شب رمان نویسان مصر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
شب محمد تقی فرور

شب محمد تقی فرور

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۸/۴/۲۷ تا ۱۳۹۸/۴/۲۷
کانون ادبی مهر

کانون ادبی مهر

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
شیرازه شعر

شیرازه شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
حیات شعر

حیات شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
دیدار و گفتگو با مسعود خیام

دیدار و گفتگو با مسعود خیام

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
حلقه شعر آئینی

حلقه شعر آئینی

از ۱۳۹۸/۴/۱۸ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
در آستانه

در آستانه

از ۱۳۹۸/۴/۲۱ تا ۱۳۹۸/۴/۲۱
رو نمایی و بررسی کتاب مونث، سروده‌های ساجده جبار پور

رو نمایی و بررسی کتاب مونث، سروده‌های ساجده جبار پور

از ۱۳۹۸/۴/۱۱ تا ۱۳۹۸/۴/۱۱
یک شب تلخ مختصر

یک شب تلخ مختصر

از ۱۳۹۸/۴/۱۳ تا ۱۳۹۸/۴/۱۳
نقد و بررسی کتاب «چهره‌ اصلی»

نقد و بررسی کتاب «چهره‌ اصلی»

از ۱۳۹۸/۴/۱۱ تا ۱۳۹۸/۴/۱۱
شب فرهاد دفتری

شب فرهاد دفتری

از ۱۳۹۸/۴/۵ تا ۱۳۹۸/۴/۵
جشن امضا و رونمایی از کتاب «سیمای سپید اسطوره»

جشن امضا و رونمایی از کتاب «سیمای سپید اسطوره»

از ۱۳۹۸/۴/۲ تا ۱۳۹۸/۴/۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین