رونمایی از کتاب «شگرف و شگفت»

رونمایی از کتاب «شگرف و شگفت»

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
نشست نقد و بررسی کتاب گذار به دموکراسی با شبه اقتدار گرایی

نشست نقد و بررسی کتاب گذار به دموکراسی با شبه اقتدار گرایی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
نقد و بررسی کتاب نبرد قدرت در ایران

نقد و بررسی کتاب نبرد قدرت در ایران

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
آیین سپاس سیمون آیوازیان

آیین سپاس سیمون آیوازیان

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پنجاهمین نشست ترانه آواز

پنجاهمین نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
جشنواره ادبی زاینده‌رود

جشنواره ادبی زاینده‌رود

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱/۳۰
گپ‌وگفت درباره تازه‌ترین رمان  سلمان امین

گپ‌وگفت درباره تازه‌ترین رمان سلمان امین

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
شب پالیزبان

شب پالیزبان

از ۱۳۹۷/۱۲/۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۹
دیدار و گفتگو با فریده گلبو

دیدار و گفتگو با فریده گلبو

از ۱۳۹۷/۱۲/۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۹
خانه ترانه لاهیجان

خانه ترانه لاهیجان

از ۱۳۹۷/۱۲/۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۹
دوره‌های تهرانگردی شنبه‌شهر

دوره‌های تهرانگردی شنبه‌شهر

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۱۲/۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۸
نشست های شاهنامه خوانی

نشست های شاهنامه خوانی

از ۱۳۹۷/۱۲/۵ تا ۱۳۹۸/۳/۲۶
شب یخچال‌های ایران

شب یخچال‌های ایران

از ۱۳۹۷/۱۲/۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۶
شب شاعرانگی داریوش شایگان

شب شاعرانگی داریوش شایگان

از ۱۳۹۷/۱۲/۵ تا ۱۳۹۷/۱۲/۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین