یکشنبه های شعر

یکشنبه های شعر

از ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا ۱۳۹۶/۶/۱۹
یکشنبه های شعر

یکشنبه های شعر

از ۱۳۹۶/۲/۲۲ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
چهارشنبه های پایتخت شعر

چهارشنبه های پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۷ تا ۱۳۹۶/۵/۱۷
نشست حافظ خوانی و نقد و بررسی شعر

نشست حافظ خوانی و نقد و بررسی شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۶ تا ۱۳۹۶/۵/۱۶
انجمن ادبی خاوران

انجمن ادبی خاوران

از ۱۳۹۵/۱۲/۱ تا
دوشنبه های پایتخت شعر

دوشنبه های پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
شعر خوانی و نقد شعر کانون ادبی بهمن

شعر خوانی و نقد شعر کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
جلسات نقد ادبی و آموزش شعر پارسی

جلسات نقد ادبی و آموزش شعر پارسی

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
کانون ادبی باران شعر

کانون ادبی باران شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا
کارگاه آموزش مبانی شعر

کارگاه آموزش مبانی شعر

از ۱۳۹۶/۴/۴ تا ۱۳۹۶/۴/۴
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۶/۳/۳۱ تا ۱۳۹۶/۳/۳۱
سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران

از ۱۳۹۶/۳/۲۳ تا ۱۳۹۷/۱/۱۴
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۳/۷ تا ۱۳۹۶/۳/۷
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۶/۳/۸ تا ۱۳۹۶/۳/۸
نشست انجمن دانه های در

نشست انجمن دانه های در

از ۱۳۹۶/۳/۷ تا ۱۳۹۶/۳/۷
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین