سایه باد
سایه باد

سایه باد

نشر نیماژ
قیمت: ۶۰۰,۰۰۰ ریال


برشی از این رمان:
بسیاری از شب‌ها، آنتونی فورتونی، بی‌آن‌که خواب به چشمانش بیاید از درد خشم و ناامیدی در تخت‌خواب به خود می‌پیچید و تا سپیده‌دم فکر می‌کرد. می‌دانست که جایی در اعماق قلبش به آن کودک عشق می‌ورزد و با آن‌که در نظرش آن زن فقط هرزه‌ای به‌شمار می‌آمد که از نخستین روز زندگی مشترک به وی خیانت کرده بود، حتی به او هم حس تعلق خاطر داشت، اگرچه سوفی را لایق چنین چیزی نمی‌دانست.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین