روایت سه تم
روایت سه تم

روایت سه تم

نشر فصل پنجم
امید صباغ‌نو
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: امید صباغ‌نو

این کتاب شامل سه بخش انتظار قبل از عاشورا و بعد از عاشورا می‌باشد
قالب :غزل
نوع :شعر بزرگ سال
موضوع :آیینی عاشورایی
تعداد صفحه :۸۰
سال نشر :۱۳۹۱
نوبت چاپ :۴

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین