تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض
تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض

تاريخ بي حضور تو يعني دروغ محض

نشر فصل پنجم
امید صباغ‌نو
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: امید صباغ‌نو

قالب :غزل
نوع :شعر بزرگ سال
موضوع :عاشقانه
تعداد صفحه :۷۲
سال نشر :۱۳۹۰
نوبت چاپ :۵

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین