اسمش همین است
اسمش همین است

اسمش همین است

نشر نیماژ
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

چاپ چهاردهم

دل به پس مانده ی این اشک پر از خون بستم
شاید از خون جگر چشم و دلم باز شود
آخر قصّه ی سردی که تو را می ترساند
باید از داغ جگر سوز من آغاز شود

من به دنیای خیالاتی خود معتقدم
من به تقدیر به انسان به زمان شک دارم
خانه و پنجره و مرگ به هم مربوطند
هیئت منصفه این مرتبه مدر ک دارم!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین