فراخوان هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان

فراخوان هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۹/۲۸
ثبت ثبتنام

ثبت ثبتنام

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
فراخوان نخستین جشنواره عکس «فوتبال و زندگی»

فراخوان نخستین جشنواره عکس «فوتبال و زندگی»

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۵
صد و ششمین جلسه گپ گرافیک تبریز

صد و ششمین جلسه گپ گرافیک تبریز

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
نمایشگاه عکس «بی‌آبان»

نمایشگاه عکس «بی‌آبان»

از ۱۳۹۷/۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۳
نمایشگاه نقاشی خط «نگین هستی»

نمایشگاه نقاشی خط «نگین هستی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۶
نشست پیرامون نمایشگاه علی و رامیار- دمو

نشست پیرامون نمایشگاه علی و رامیار- دمو

از ۱۳۹۷/۳/۲۳ تا ۱۳۹۷/۳/۲۳
نمایشگاه انفرادی عکس «آغوش‌ها»

نمایشگاه انفرادی عکس «آغوش‌ها»

از ۱۳۹۷/۳/۴ تا ۱۳۹۷/۴/۵
«سروده های روی داربست» نمایشگاه گروهی آثار تجسمی معماران

«سروده های روی داربست» نمایشگاه گروهی آثار تجسمی معماران

از ۱۳۹۷/۳/۴ تا ۱۳۹۷/۳/۲۲
نمایشگاه فروش آثار هنری

نمایشگاه فروش آثار هنری

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
چشم انداز

چشم انداز

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
نمایشگاه آثار خوشنویسی «نوشنوشت»

نمایشگاه آثار خوشنویسی «نوشنوشت»

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
نمایشگاه نقاشی صدر

نمایشگاه نقاشی صدر

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
نمایش تک اثر از قاسم حاجی زاده

نمایش تک اثر از قاسم حاجی زاده

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
نمایشگاه آثار جهانگیر شهدادی

نمایشگاه آثار جهانگیر شهدادی

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین