نمایشگاه عکس «زندان وحش»

نمایشگاه عکس «زندان وحش»

از ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
ورک‌شاپ آموزش خوشنویسی خط تحریری

ورک‌شاپ آموزش خوشنویسی خط تحریری

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
نمایشگاه تجسمی «هنر زمین»

نمایشگاه تجسمی «هنر زمین»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
نمایشگاه نقاشی آبرنگ «پژواک آب»

نمایشگاه نقاشی آبرنگ «پژواک آب»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
رونمایی تابلوی نقاشی «صلح»

رونمایی تابلوی نقاشی «صلح»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
نمایشگاه «جرجان» با عکس‎های تاریخی 140 ساله استان گلستان

نمایشگاه «جرجان» با عکس‎های تاریخی 140 ساله استان گلستان

از ۱۳۹۸/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نمایشگاه «زمستان خیال»

نمایشگاه «زمستان خیال»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
نمایشگاه «نقش قلم»

نمایشگاه «نقش قلم»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نمایشگاه آثار منتخب هفتمین سالانه تبادل چاپ دستی

نمایشگاه آثار منتخب هفتمین سالانه تبادل چاپ دستی

از ۱۳۹۸/۱۰/۶ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
نمایشگاه گروهی نقاشی «به رنگ آب»

نمایشگاه گروهی نقاشی «به رنگ آب»

از ۱۳۹۸/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
نمایشگاه گروهی تصویر سازی «فرشته ها»

نمایشگاه گروهی تصویر سازی «فرشته ها»

از ۱۳۹۸/۹/۲۲ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

از ۱۳۹۸/۹/۱۷ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۲۳
نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

از ۱۳۹۸/۹/۳ تا ۱۳۹۸/۹/۲۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین