نمایشگاه گروهی تصویر سازی «فرشته ها»

نمایشگاه گروهی تصویر سازی «فرشته ها»

از ۱۳۹۸/۹/۲۲ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

از ۱۳۹۸/۹/۱۷ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۲۳
نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

از ۱۳۹۸/۹/۳ تا ۱۳۹۸/۹/۲۱
نمایشگاه گروهی نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۹
نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی

نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۴
اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت

اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت

از ۱۳۹۸/۸/۱۷ تا ۱۳۹۸/۸/۲۴
نمایشگاه انفرادی عکس «گذر»

نمایشگاه انفرادی عکس «گذر»

از ۱۳۹۸/۸/۹ تا ۱۳۹۸/۸/۱۸
«طبع» نمایشگاه آثار مهدی حمیدی

«طبع» نمایشگاه آثار مهدی حمیدی

از ۱۳۹۸/۸/۱۰ تا ۱۳۹۸/۸/۲۰
احتمال

احتمال

از ۱۳۹۸/۸/۳ تا ۱۳۹۸/۸/۸
خودنگاره

خودنگاره

از ۱۳۹۸/۷/۲۶ تا ۱۳۹۸/۸/۶
در ندانستگی و سکوت من چیزی است که جریان دارد و آن خود من هستم.

در ندانستگی و سکوت من چیزی است که جریان دارد و آن خود من هستم.

از ۱۳۹۸/۸/۳ تا ۱۳۹۸/۸/۲۸
روزگرد

روزگرد

از ۱۳۹۸/۷/۱۹ تا ۱۳۹۸/۸/۱۰
سروستان 1284

سروستان 1284

از ۱۳۹۸/۸/۳ تا ۱۳۹۸/۸/۲۲
نمایشگاه نقاشی های فرشید ملکی

نمایشگاه نقاشی های فرشید ملکی

از ۱۳۹۸/۷/۲۶ تا ۱۳۹۸/۸/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین