نمایشگاه گروهی خوشنویسی «عشق و صلح»

نمایشگاه گروهی خوشنویسی «عشق و صلح»

از ۱۳۹۸/۳/۹ تا ۱۳۹۸/۳/۲۰
نمایشگاه گروهی نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی

از ۱۳۹۸/۲/۲۸ تا ۱۳۹۸/۳/۲
بیان بصری

بیان بصری

از ۱۳۹۸/۲/۳۰ تا ۱۳۹۸/۳/۷
نمایشگاه نقاشی «دهانه‌ی برخورد»

نمایشگاه نقاشی «دهانه‌ی برخورد»

از ۱۳۹۸/۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۴/۷
نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

از ۱۳۹۸/۲/۲۰ تا ۱۳۹۸/۳/۲۲
نمایشگاه چشم انداز ۳ کاری از گروه دیارا

نمایشگاه چشم انداز ۳ کاری از گروه دیارا

از ۱۳۹۸/۲/۲۷ تا ۱۳۹۸/۳/۳
نمایشگاه عکس «نگاه موازی»

نمایشگاه عکس «نگاه موازی»

از ۱۳۹۸/۲/۱۵ تا ۱۳۹۸/۲/۲۲
نمایشگاه گروهی هنرجویان گرافیک

نمایشگاه گروهی هنرجویان گرافیک

از ۱۳۹۸/۲/۸ تا ۱۳۹۸/۲/۱۳
نمایشگاه نقاشی آبرنگ

نمایشگاه نقاشی آبرنگ

از ۱۳۹۸/۲/۶ تا ۱۳۹۸/۲/۱۲
نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه‌ی تبادل کارت پستال

نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه‌ی تبادل کارت پستال

از ۱۳۹۸/۲/۷ تا ۱۳۹۸/۲/۲۴
حراج آثار هنری به نفع سیل‌زدگان

حراج آثار هنری به نفع سیل‌زدگان

از ۱۳۹۸/۱/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱/۳۰
سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت

سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
فرایند دست یابی به بیانی نو در گفتمان بینامتنی نگارگری و مجسمه سازی

فرایند دست یابی به بیانی نو در گفتمان بینامتنی نگارگری و مجسمه سازی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
نمایشگاه خوشنویسی دستخط

نمایشگاه خوشنویسی دستخط

از ۱۳۹۷/۹/۲۹ تا ۱۳۹۷/۹/۳۰
نمایشگاه خوشنویسی «کِلک مهربانی»

نمایشگاه خوشنویسی «کِلک مهربانی»

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین