نمایشگاه نقاشی «دهانه‌ی برخورد»

نمایشگاه نقاشی «دهانه‌ی برخورد»

از ۱۳۹۸/۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۴/۷
نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

از ۱۳۹۸/۲/۲۰ تا ۱۳۹۸/۳/۲۲
نمایشگاه چشم انداز ۳ کاری از گروه دیارا

نمایشگاه چشم انداز ۳ کاری از گروه دیارا

از ۱۳۹۸/۲/۲۷ تا ۱۳۹۸/۳/۳
نمایشگاه عکس «نگاه موازی»

نمایشگاه عکس «نگاه موازی»

از ۱۳۹۸/۲/۱۵ تا ۱۳۹۸/۲/۲۲
نمایشگاه گروهی هنرجویان گرافیک

نمایشگاه گروهی هنرجویان گرافیک

از ۱۳۹۸/۲/۸ تا ۱۳۹۸/۲/۱۳
نمایشگاه نقاشی آبرنگ

نمایشگاه نقاشی آبرنگ

از ۱۳۹۸/۲/۶ تا ۱۳۹۸/۲/۱۲
نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه‌ی تبادل کارت پستال

نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه‌ی تبادل کارت پستال

از ۱۳۹۸/۲/۷ تا ۱۳۹۸/۲/۲۴
حراج آثار هنری به نفع سیل‌زدگان

حراج آثار هنری به نفع سیل‌زدگان

از ۱۳۹۸/۱/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱/۳۰
سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت

سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
فرایند دست یابی به بیانی نو در گفتمان بینامتنی نگارگری و مجسمه سازی

فرایند دست یابی به بیانی نو در گفتمان بینامتنی نگارگری و مجسمه سازی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
نمایشگاه خوشنویسی دستخط

نمایشگاه خوشنویسی دستخط

از ۱۳۹۷/۹/۲۹ تا ۱۳۹۷/۹/۳۰
نمایشگاه خوشنویسی «کِلک مهربانی»

نمایشگاه خوشنویسی «کِلک مهربانی»

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
نمایشگاه گروهی پوستر «لسان الغیب، حافظ»

نمایشگاه گروهی پوستر «لسان الغیب، حافظ»

از ۱۳۹۷/۹/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۸
نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۱
فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

از ۱۳۹۷/۸/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین