نمایشگاه گروهی نقاشی «انتزاع خویشتن»

نمایشگاه گروهی نقاشی «انتزاع خویشتن»

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۳
نمایشگاه عکس نازنین ازدیاری از مناظر طبیعی ایران

نمایشگاه عکس نازنین ازدیاری از مناظر طبیعی ایران

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۲
نمایشگاه هنرهای تجسمی افغانستان با عنوان"نیمروز"

نمایشگاه هنرهای تجسمی افغانستان با عنوان"نیمروز"

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
مراسم رونمايى از كتاب ٦ جلدى خوشنويسى "خواندنى بنويس"

مراسم رونمايى از كتاب ٦ جلدى خوشنويسى "خواندنى بنويس"

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
روشنايى رود

روشنايى رود

از ۱۳۹۶/۷/۲۸ تا ۱۳۹۶/۸/۱۰
طنین زندگی ۲

طنین زندگی ۲

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۲۳
پاییز فصل پرواز عاشقانه سنگ ها

پاییز فصل پرواز عاشقانه سنگ ها

از ۱۳۹۶/۷/۱۵ تا ۱۳۹۶/۷/۲۴
پرواز رنگها

پرواز رنگها

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۲۱
هدیه مهر

هدیه مهر

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۲۰
دورنما از نمای نزدیک

دورنما از نمای نزدیک

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۸/۶
شاعرانه هاى تصويرى

شاعرانه هاى تصويرى

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۱۳
میدان آیینی امام حسین

میدان آیینی امام حسین

از ۱۳۹۶/۶/۳۱ تا ۱۳۹۶/۸/۲۸
نمایشگاه آثار خوشنویسی علیرضا ایرانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی علیرضا ایرانی

از ۱۳۹۶/۶/۱۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
رویداد پترنیتکچر

رویداد پترنیتکچر

از ۱۳۹۶/۶/۳ تا ۱۳۹۶/۶/۱۰
نگاه اول(نمایشگاه گروهی نقاشی)

نگاه اول(نمایشگاه گروهی نقاشی)

از ۱۳۹۶/۶/۱۰ تا ۱۳۹۶/۶/۲۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین