همنشینی شعر و موسیقی

همنشینی شعر و موسیقی

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
کارگاه شعر «قاب کلمات»

کارگاه شعر «قاب کلمات»

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
چهارمین نشست کلمه

چهارمین نشست کلمه

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشست کانون زیر آسمان شهر

نشست کانون زیر آسمان شهر

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
گردهمایی یک سالگی شاعران بی قلم

گردهمایی یک سالگی شاعران بی قلم

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بیست و سومین شب شعر سایبان

بیست و سومین شب شعر سایبان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر پارسی "آیینه مهر"

اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر پارسی "آیینه مهر"

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
محفل شعر و ترانه

محفل شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
شب طنز

شب طنز

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
هشتمین نشست شعر سپید

هشتمین نشست شعر سپید

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
یازدهمین نشست اندیشه و قلم

یازدهمین نشست اندیشه و قلم

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
بیماری و ادبیات

بیماری و ادبیات

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین