بیست و سومین شب شعر سایبان

بیست و سومین شب شعر سایبان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر پارسی "آیینه مهر"

اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر پارسی "آیینه مهر"

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
محفل شعر و ترانه

محفل شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
شب طنز

شب طنز

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
هشتمین نشست شعر سپید

هشتمین نشست شعر سپید

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
یازدهمین نشست اندیشه و قلم

یازدهمین نشست اندیشه و قلم

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
بیماری و ادبیات

بیماری و ادبیات

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
نشست انجمن ادبی چهارباغ

نشست انجمن ادبی چهارباغ

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
شب عاشقان بیدل

شب عاشقان بیدل

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
نشست بررسی کتاب

نشست بررسی کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
نشست نقد کتاب

نشست نقد کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۹
انجمن ادبی خاوران

انجمن ادبی خاوران

از ۱۳۹۵/۱۲/۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۸
یادواره شهدای آتش نشان

یادواره شهدای آتش نشان

از ۱۳۹۵/۱۲/۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین