شعر خوانی و نقد شعر

شعر خوانی و نقد شعر

از ۱۳۹۵/۸/۲ تا ۱۳۹۵/۸/۲
کارگاه نیما

کارگاه نیما

از ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۷/۳/۷
سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران

از ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۵
ساعت شعر

ساعت شعر

از ۱۳۹۵/۵/۱۱ تا ۱۳۹۸/۹/۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین