نمایش کودک "جنگل و جینگیل"

نمایش کودک "جنگل و جینگیل"

از ۱۳۹۶/۱/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۵
نمایش بوف کور

نمایش بوف کور

از ۱۳۹۶/۱/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱/۱۶
نمایش و نقد فیلم "هفت ماهگی"

نمایش و نقد فیلم "هفت ماهگی"

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
رونمایی و اکران اختصاصی فیلم مستند «نهنگی در تنگ»

رونمایی و اکران اختصاصی فیلم مستند «نهنگی در تنگ»

از ۱۳۹۵/۱۲/۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳
نمایش فیلم ترمینال غرب

نمایش فیلم ترمینال غرب

از ۱۳۹۵/۱۲/۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳
نمایش «جیم جام جسی»

نمایش «جیم جام جسی»

از ۱۳۹۵/۱۲/۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
دهمین نشست «طنزآوران جهان نمایش»

دهمین نشست «طنزآوران جهان نمایش»

از ۱۳۹۵/۱۲/۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۷
نمایشنامه خوانی " توسعه بشری "

نمایشنامه خوانی " توسعه بشری "

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نمایشنامه خوانی درستکارترین قاتل دنیا

نمایشنامه خوانی درستکارترین قاتل دنیا

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نمایشنامه خوانی «هدیه جشن سالگرد»

نمایشنامه خوانی «هدیه جشن سالگرد»

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
افسانه ی شاعر یوش

افسانه ی شاعر یوش

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
بررسی مستند «پرونده 1220»

بررسی مستند «پرونده 1220»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
جلسه نمایشنامه‌خوانی «شناسنامه پدربزرگ»

جلسه نمایشنامه‌خوانی «شناسنامه پدربزرگ»

از ۱۳۹۵/۱۱/۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۹
نمایش کودک "کلاغه به خونش نرسید"

نمایش کودک "کلاغه به خونش نرسید"

از ۱۳۹۵/۹/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
نمایش "کابوس ها و خون"

نمایش "کابوس ها و خون"

از ۱۳۹۵/۸/۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین