نمایشنامه خوانی «زندان»

نمایشنامه خوانی «زندان»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

از ۱۳۹۷/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱/۱۲
نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

از ۱۳۹۷/۹/۱۵ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
فیلم کوتاه ببینیم

فیلم کوتاه ببینیم

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
نمایش‌ بزرگ تنهاتر از مسیح

نمایش‌ بزرگ تنهاتر از مسیح

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۸/۱۷
نمایش دوزخ (در بسته)

نمایش دوزخ (در بسته)

از ۱۳۹۷/۷/۷ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
فراخوان نخستین دوره­ جشنواره تئاتر اکبر رادی

فراخوان نخستین دوره­ جشنواره تئاتر اکبر رادی

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
نشست پژوهشی ابتذال در سینمای ایران

نشست پژوهشی ابتذال در سینمای ایران

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
نمایش و نقد و بررسی فیلم کمدی «هزارپا»

نمایش و نقد و بررسی فیلم کمدی «هزارپا»

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
آیین پایانی جایزه سینماسینما

آیین پایانی جایزه سینماسینما

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
نمایشنامه خوانی کاکتوس

نمایشنامه خوانی کاکتوس

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین