اکران و نقد فیلم

اکران و نقد فیلم

از ۱۳۹۸/۶/۲۳ تا ۱۳۹۸/۶/۲۳
نمایش«لافکادیو» نوشته ی سیلوراستاین

نمایش«لافکادیو» نوشته ی سیلوراستاین

از ۱۳۹۸/۵/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵
نقد و اکران فیلم «بردروازه ی اّبَدیت»

نقد و اکران فیلم «بردروازه ی اّبَدیت»

از ۱۳۹۸/۵/۱۳ تا ۱۳۹۸/۵/۱۳
نمایش مردی که می‎خواست مرد بماند

نمایش مردی که می‎خواست مرد بماند

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۳۱
شنل قرمزی

شنل قرمزی

از ۱۳۹۸/۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۵/۳۱
نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۶
سرزمین من ایران

سرزمین من ایران

از ۱۳۹۸/۴/۹ تا ۱۳۹۸/۴/۹
اکران عمومی نقد فیلم سینمایی «دیوانه‌ای از قفس پرید»

اکران عمومی نقد فیلم سینمایی «دیوانه‌ای از قفس پرید»

از ۱۳۹۸/۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۲/۳۱
نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

از ۱۳۹۸/۳/۱ تا ۱۳۹۸/۳/۱
همایش ملی آئین، صلح و تنوع فرهنگی

همایش ملی آئین، صلح و تنوع فرهنگی

از ۱۳۹۷/۱۲/۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۸
سه روز با سینما و نقاشی

سه روز با سینما و نقاشی

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
هشتمین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

هشتمین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
نمایش بازی

نمایش بازی

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
نمایشنامه خوانی «زندان»

نمایشنامه خوانی «زندان»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

از ۱۳۹۷/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱/۱۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین