نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
جلسه نقد شعر

جلسه نقد شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
سطرهای منظوم

سطرهای منظوم

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
دهمین نشست تخصصی دورخیز

دهمین نشست تخصصی دورخیز

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
شب های شعر

شب های شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
عصرانه ی شعر قلم

عصرانه ی شعر قلم

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
اختتامیه شعرانه

اختتامیه شعرانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
نقد شعر شاعران بدون مجموعه

نقد شعر شاعران بدون مجموعه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
نقد شعر و ترانه

نقد شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین