کارگاه نقدوبررسی شعر

کارگاه نقدوبررسی شعر

از ۱۳۹۵/۹/۲۴ تا ۱۳۹۵/۹/۲۴
نقدوبررسی شعروترانه

نقدوبررسی شعروترانه

از ۱۳۹۵/۹/۲۳ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۵/۹/۵ تا ۱۳۹۵/۹/۶
شب شعر شاعران ایران

شب شعر شاعران ایران

از ۱۳۹۵/۹/۱۹ تا ۱۳۹۵/۹/۱۹
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۹/۶ تا ۱۳۹۵/۹/۶
کانون غزل امروز

کانون غزل امروز

از ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
کانون ادبیات آهنگین

کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۸/۱۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۶
کانون شهریاران

کانون شهریاران

از ۱۳۹۵/۸/۱۳ تا ۱۳۹۵/۸/۱۳
حکایت های شیرین مثنوی

حکایت های شیرین مثنوی

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
تفسیر اشعار مولانا در برنامه " بشنو از نی"

تفسیر اشعار مولانا در برنامه " بشنو از نی"

از ۱۳۹۵/۸/۱۰ تا ۱۳۹۵/۸/۱۰
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۹/۳۰
بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

از ۱۳۹۵/۸/۹ تا ۱۳۹۵/۸/۹
دورهمی کتاب

دورهمی کتاب

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۷/۱۲
شب قیصر

شب قیصر

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
نشست تخصصی شعر گیومه

نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین