کارگاه تفسیر اشعار حافظ و‌ بررسی اوزان عروضی

کارگاه تفسیر اشعار حافظ و‌ بررسی اوزان عروضی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
اختتامیه سومین دوره شبهای شعر انقلاب

اختتامیه سومین دوره شبهای شعر انقلاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
صد و هفتمین نشست دگرخند

صد و هفتمین نشست دگرخند

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
نقدوبررسی شعروترانه

نقدوبررسی شعروترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
رونمایی مجموعه ی استکان های مرده

رونمایی مجموعه ی استکان های مرده

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سی و سومین نشست تخصصی شعر گیومه

سی و سومین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۱۱/۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۹
سی و سومین شب شاعر

سی و سومین شب شاعر

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رونمایی از کتاب پرهای دانایی

رونمایی از کتاب پرهای دانایی

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
روایت همدلی

روایت همدلی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
چهاردهمین نشست کانون ادبی پژواک

چهاردهمین نشست کانون ادبی پژواک

از ۱۳۹۵/۱۱/۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۸
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
شب سفر ادبی

شب سفر ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
رونمایی و امضای کتاب

رونمایی و امضای کتاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
نقد و بررسی مجموعه شعر

نقد و بررسی مجموعه شعر

از ۱۳۹۵/۱۱/۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۸
آموزش شیوه های داستان نویسی

آموزش شیوه های داستان نویسی

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین