سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۱۲/۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲
17 دقیقه حرف حساب

17 دقیقه حرف حساب

از ۱۳۹۵/۱۲/۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۲/۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱
نقد و بررسی و شعرخوانی انجمن ادبی چراغ

نقد و بررسی و شعرخوانی انجمن ادبی چراغ

از ۱۳۹۵/۱۲/۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱
سیزدهمین نشست تخصصی دورخیز

سیزدهمین نشست تخصصی دورخیز

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
دیدار و گفتگو با ویلم فلور

دیدار و گفتگو با ویلم فلور

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
قندونک

قندونک

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پنجمین نشست نقد شعر شاعران جوان (بدون مجموعه)

پنجمین نشست نقد شعر شاعران جوان (بدون مجموعه)

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
شب آگاتا کریستی

شب آگاتا کریستی

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
نشست انجمن دانه های در

نشست انجمن دانه های در

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
دومین نشست ادبی " زیر آسمان شهر "

دومین نشست ادبی " زیر آسمان شهر "

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
سی و چهارمین نشست تخصصی شعر گیومه

سی و چهارمین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین