حلقه داستان سرو تهران

حلقه داستان سرو تهران

از ۱۳۹۶/۵/۱۲ تا ۱۳۹۶/۵/۱۲
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۵/۱۲ تا ۱۳۹۶/۵/۱۲
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۵/۱۳ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
جلسات نقد ادبی و آموزش شعر پارسی

جلسات نقد ادبی و آموزش شعر پارسی

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
دومین نشست عصر شعر نشر چشمه

دومین نشست عصر شعر نشر چشمه

از ۱۳۹۶/۵/۱۳ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
کانون ادبی باران شعر

کانون ادبی باران شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا
نشست مردادماه کانون شهریاران

نشست مردادماه کانون شهریاران

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۵/۵ تا ۱۳۹۶/۵/۵
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۴/۲۶ تا ۱۳۹۶/۴/۲۶
چهارمین همایش شعر قلهک

چهارمین همایش شعر قلهک

از ۱۳۹۶/۴/۱۴ تا ۱۳۹۶/۴/۱۴
کارگاه آموزش مبانی شعر

کارگاه آموزش مبانی شعر

از ۱۳۹۶/۴/۴ تا ۱۳۹۶/۴/۴
نشست صد و سی ام انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و سی ام انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۶/۴/۱ تا ۱۳۹۶/۴/۱
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۶/۳/۳۱ تا ۱۳۹۶/۳/۳۱
قندونک

قندونک

از ۱۳۹۶/۳/۳۰ تا ۱۳۹۶/۳/۳۰
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۴/۸ تا ۱۳۹۶/۴/۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین