کانون ادبی اوستا

کانون ادبی اوستا

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۶
ادبیات آهنگین

ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۶/۲/۱۷ تا ۱۳۹۶/۲/۱۷
بهار شاعری

بهار شاعری

از ۱۳۹۶/۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۲/۱۲
کارگاه مبانی شعر و ترانه

کارگاه مبانی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۶/۵/۱۹ تا ۱۳۹۶/۵/۱۹
ساعت شعر فردوس

ساعت شعر فردوس

از ۱۳۹۶/۲/۱۰ تا ۱۳۹۶/۲/۱۰
نشست آسیب شناسی ترجمه ی فارسی اشعار نزار قبانی

نشست آسیب شناسی ترجمه ی فارسی اشعار نزار قبانی

از ۱۳۹۶/۲/۱۰ تا ۱۳۹۶/۲/۱۰
پنج‌شنبه‌های سرو

پنج‌شنبه‌های سرو

از ۱۳۹۶/۲/۷ تا ۱۳۹۶/۲/۷
شب گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی

شب گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی

از ۱۳۹۶/۲/۳ تا ۱۳۹۶/۲/۳
سلسله  نشست های میدراش

سلسله نشست های میدراش

از ۱۳۹۶/۲/۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱
کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا
همنشینی کانون شعر ترانه پارس

همنشینی کانون شعر ترانه پارس

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۱/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین