شب سعید نفیسی

شب سعید نفیسی

از ۱۳۹۶/۲/۲۷ تا ۱۳۹۶/۲/۲۷
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۲/۲۵ تا ۱۳۹۶/۲/۲۵
سی و ششمین نشست انجمن ادبی چهارباغ

سی و ششمین نشست انجمن ادبی چهارباغ

از ۱۳۹۶/۲/۲۲ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
همایش بزرگداشت مشاهیر ادب ایران

همایش بزرگداشت مشاهیر ادب ایران

از ۱۳۹۶/۲/۲۸ تا ۱۳۹۶/۲/۲۸
دیدار با بهاران بنی احمدی

دیدار با بهاران بنی احمدی

از ۱۳۹۶/۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۲/۲۱
نشست بیست و ششم کانون ادبی تهران

نشست بیست و ششم کانون ادبی تهران

از ۱۳۹۶/۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۲/۲۱
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۲/۲۰ تا ۱۳۹۶/۲/۲۰
گردهمایی شاعران انجمن قلم در نمایشگاه کتاب

گردهمایی شاعران انجمن قلم در نمایشگاه کتاب

از ۱۳۹۶/۲/۲۰ تا ۱۳۹۶/۲/۲۰
جشن انجمن ادبی چراغ

جشن انجمن ادبی چراغ

از ۱۳۹۶/۲/۲۲ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
دیدار و گفتگو با دکتر نیر طهوری

دیدار و گفتگو با دکتر نیر طهوری

از ۱۳۹۶/۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۲/۲۱
عصر شعر اردیبهشت

عصر شعر اردیبهشت

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۶
شب نویسندگان معاصر آلمانی زبان

شب نویسندگان معاصر آلمانی زبان

از ۱۳۹۶/۲/۱۷ تا ۱۳۹۶/۲/۱۷
دیدار و گفتگو با رعنا کاظمی مهرابادی

دیدار و گفتگو با رعنا کاظمی مهرابادی

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
شب فرهنگ اعلام و اصطلاحات دانشنامه دانش گستر

شب فرهنگ اعلام و اصطلاحات دانشنامه دانش گستر

از ۱۳۹۶/۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱۱
پنجمین همایش بزرگ شعر و موسیقی

پنجمین همایش بزرگ شعر و موسیقی

از ۱۳۹۶/۲/۱۹ تا ۱۳۹۶/۲/۱۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین