یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۵
شب مه لقا ملاح

شب مه لقا ملاح

از ۱۳۹۶/۶/۲۲ تا ۱۳۹۶/۶/۲۲
بزرگداشت جلال آل احمد

بزرگداشت جلال آل احمد

از ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا ۱۳۹۶/۶/۱۹
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۶/۱۶ تا ۱۳۹۶/۶/۱۶
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۶/۱۷ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
دیدار و گفت و گو با دکتر احمد محیط

دیدار و گفت و گو با دکتر احمد محیط

از ۱۳۹۶/۶/۱۶ تا ۱۳۹۶/۶/۱۶
یکشنبه های شعر

یکشنبه های شعر

از ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا ۱۳۹۶/۶/۱۹
دومین نشست نقدآمیز

دومین نشست نقدآمیز

از ۱۳۹۶/۶/۱۷ تا ۱۳۹۶/۶/۱۷
نخستین جشنواره شعر مدافعان حرم

نخستین جشنواره شعر مدافعان حرم

از ۱۳۹۶/۶/۱۲ تا ۱۳۹۶/۶/۲۹
فراخوان نخستین مسابقه زنده شعر فارسی

فراخوان نخستین مسابقه زنده شعر فارسی

از ۱۳۹۶/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۵
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۵/۳۰ تا ۱۳۹۶/۵/۳۰
کنگره بزرگ شعر نو ایران

کنگره بزرگ شعر نو ایران

از ۱۳۹۶/۵/۲۸ تا ۱۳۹۶/۶/۳۱
کتاب‌خوان شعر

کتاب‌خوان شعر

از ۱۳۹۶/۵/۲۴ تا ۱۳۹۶/۵/۲۴
صدوچهاردهمین نشست دگرخند

صدوچهاردهمین نشست دگرخند

از ۱۳۹۶/۵/۲۳ تا ۱۳۹۶/۵/۲۳
یکشنبه های شعر

یکشنبه های شعر

از ۱۳۹۶/۲/۲۲ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین