جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا
همنشینی کانون شعر ترانه پارس

همنشینی کانون شعر ترانه پارس

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۱/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱/۳۰
نشست انجمن ادبی چهارباغ

نشست انجمن ادبی چهارباغ

از ۱۳۹۶/۲/۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۶/۲/۲ تا ۱۳۹۶/۲/۲
کارگاه شعر

کارگاه شعر

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
سلسله نشست های نقد اشعار شاعران بدون مجموعه

سلسله نشست های نقد اشعار شاعران بدون مجموعه

از ۱۳۹۶/۱/۲۳ تا ۱۳۹۶/۱/۲۳
شب دکتر توفیق سبحانی

شب دکتر توفیق سبحانی

از ۱۳۹۶/۱/۲۳ تا ۱۳۹۶/۱/۲۳
دیدار و گفتگو با دکتر محمد رضا باطنی

دیدار و گفتگو با دکتر محمد رضا باطنی

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
نشست کارگاهی ترانه

نشست کارگاهی ترانه

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
انجمن ادبی آفاق

انجمن ادبی آفاق

از ۱۳۹۶/۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱/۲۵
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۱/۲۸ تا ۱۳۹۶/۱/۲۸
سوگ ترانه

سوگ ترانه

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۱/۲۲ تا ۱۳۹۶/۱/۲۲
عصرانه ی شعر قلم

عصرانه ی شعر قلم

از ۱۳۹۶/۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱/۲۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین