عاشق آزادی

عاشق آزادی

نشر چشمه ۱۳۰,۰۰۰ ریال
جای خالی سلوچ

جای خالی سلوچ

نشر چشمه ۶۰۰,۰۰۰ ریال
دعا برای ربوده شدگان

دعا برای ربوده شدگان

نشر چشمه ۳۲۰,۰۰۰ ریال
نیایش چرنوبیل

نیایش چرنوبیل

نشر چشمه ۴۵۰,۰۰۰ ریال
زیر پوستم باران می‌بارد

زیر پوستم باران می‌بارد

نشر ایهام ۱۵۰,۰۰۰ ریال
شمالِ ترانه

شمالِ ترانه

نشر آثار برتر ۳۵۰,۰۰۰ ریال
نا آخ

نا آخ

نشر آثار برتر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
"دوستت دارم" امضای من است

"دوستت دارم" امضای من است

نشر ایهام ۱۵۰,۰۰۰ ریال
دلنوشته‌ای به نام پدر

دلنوشته‌ای به نام پدر

نشر ایهام ۲۵۰,۰۰۰ ریال
از روزهای قبل

از روزهای قبل

نشر شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
هوا تو کردم

هوا تو کردم

نشر شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
بیخودی

بیخودی

نشر شانی ۸۵,۰۰۰ ریال
جادوی فال ورق

جادوی فال ورق

نشر شانی ۳۲۰,۰۰۰ ریال
آلبر کامو

آلبر کامو

نشر شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
بی وزنی

بی وزنی

نشر شانی ۱۳۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین