فرهنگ و جامعه

فرهنگ و جامعه

نشر نگاه ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تصویر دوریان گری

تصویر دوریان گری

نشر نگاه ۴۵۰,۰۰۰ ریال
جنس ضعیف

جنس ضعیف

نشر نگاه ۳۲۰,۰۰۰ ریال
مجموعه شعر حمید مصدق

مجموعه شعر حمید مصدق

نشر نگاه ۹۰۰,۰۰۰ ریال
گهواره‌ی ابدیت

گهواره‌ی ابدیت

نشر ایهام ۱۷۰,۰۰۰ ریال
پشیمانم کن

پشیمانم کن

نشر چشمه ۲۰۰,۰۰۰ ریال
استخوان

استخوان

نشر چشمه ۲۸۰,۰۰۰ ریال
سو قصد به ذات همایونی

سو قصد به ذات همایونی

نشر چشمه ۴۰۰,۰۰۰ ریال
هفت فیلمنامه از اصغر فرهادی

هفت فیلمنامه از اصغر فرهادی

نشر چشمه ۹۰۰,۰۰۰ ریال
بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه

بر سنگ فرش خیس شانزه لیزه

نشر چشمه ۴۲۰,۰۰۰ ریال
زندگی های دوگانه فرصت های دوباره

زندگی های دوگانه فرصت های دوباره

نشر چشمه ۳۰۰,۰۰۰ ریال
پاریس زیرزمینی

پاریس زیرزمینی

نشر چشمه ۶۰۰,۰۰۰ ریال
اعترافات هولناک لاک‌پشت مرده

اعترافات هولناک لاک‌پشت مرده

نشر چشمه ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سان ست

سان ست

نشر چشمه ۲۶۰,۰۰۰ ریال
از عدن تا تبعید

از عدن تا تبعید

نشر چشمه ۹۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین