یک‌طرفه

یک‌طرفه

نشر نزدیک‌تر ۱۳۰,۰۰۰ ریال
به انضمام نادری

به انضمام نادری

نشر نگاه ۱۰۰,۰۰۰ ریال
زایشمرگ های متن ۳

زایشمرگ های متن ۳

نشر فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
بی‌عشق، بی‌وطن

بی‌عشق، بی‌وطن

نشر ایهام ۱۷۵,۰۰۰ ریال
با لب‌های پاره‌خط

با لب‌های پاره‌خط

نشر ایهام ۱۵۵,۰۰۰ ریال
در میدان مین با کفش پاشنه بلند

در میدان مین با کفش پاشنه بلند

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
دستبند

دستبند

نشر ایجاز ۱۵۰,۰۰۰ ریال
آقای انتقام

آقای انتقام

نشر ایجاز ۱۷۰,۰۰۰ ریال
میخانه بی خواب

میخانه بی خواب

نشر فصل پنجم ۱۷۰,۰۰۰ ریال
مدارا چاپ سوم

مدارا چاپ سوم

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
انگشت نگاری

انگشت نگاری

نشر آنیما ۲۲۰,۰۰۰ ریال
سیزیف در آریاشهر

سیزیف در آریاشهر

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
شعرهایی که آزاد نبودند

شعرهایی که آزاد نبودند

نشر آنیما ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سنگ‌ها آواز می خوانند

سنگ‌ها آواز می خوانند

نشر آنیما ۱۴۰,۰۰۰ ریال
در نبودنت

در نبودنت

نشر نزدیک‌تر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین