پنج معکوس

پنج معکوس

نشر آثار برتر ۱۶۰,۰۰۰ ریال
سرنوشت سالن های خالی

سرنوشت سالن های خالی

نشر آثار برتر ۳۲۰,۰۰۰ ریال
اندیمشک پادافره ی دوزخ

اندیمشک پادافره ی دوزخ

نشر آثار برتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال
میم حرف اول مرگ است

میم حرف اول مرگ است

نشر آثار برتر ۱۸۰,۰۰۰ ریال
توپخانه ها پنجره می سازند

توپخانه ها پنجره می سازند

نشر آثار برتر ۱۵ ریال
ساده

ساده

نشر نزدیک‌تر ۱۶۰,۰۰۰ ریال
بی نظمی

بی نظمی

نشر چشمه ۱۳۰,۰۰۰ ریال
فصل های کویری

فصل های کویری

نشر ایجاز ۱۰۰,۰۰۰ ریال
قرار بود با سواد شویم

قرار بود با سواد شویم

نشر نزدیک‌تر ۳۳۰,۰۰۰ ریال
یک‌طرفه

یک‌طرفه

نشر نزدیک‌تر ۱۳۰,۰۰۰ ریال
به انضمام نادری

به انضمام نادری

نشر نگاه ۱۰۰,۰۰۰ ریال
بررسی سیر تحول غزل معاصر

بررسی سیر تحول غزل معاصر

نشر فصل پنجم ۳۸۰,۰۰۰ ریال
زایشمرگ های متن ۳

زایشمرگ های متن ۳

نشر فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
بی‌عشق، بی‌وطن

بی‌عشق، بی‌وطن

نشر ایهام ۱۷۵,۰۰۰ ریال
با لب‌های پاره‌خط

با لب‌های پاره‌خط

نشر ایهام ۱۵۵,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین