لبه تیغ

لبه تیغ

نشر امیرکبیر ۵۵۵,۰۰۰ ریال
فونتامارا

فونتامارا

نشر امیرکبیر ۳۳۰,۰۰۰ ریال
آناکارنینا

آناکارنینا

نشر امیرکبیر ۱,۵۱۸,۰۰۰ ریال
ابله (سه جلدی)

ابله (سه جلدی)

نشر امیرکبیر ۱,۳۴۲,۰۰۰ ریال
دانه زیر برف(دنباله کتاب نان و شراب)

دانه زیر برف(دنباله کتاب نان و شراب)

نشر امیرکبیر ۸۳۰,۰۰۰ ریال
به هر کسی که رسیدیم مبتلای تو بود

به هر کسی که رسیدیم مبتلای تو بود

نشر ایهام ۲۰۰,۰۰۰ ریال
نان و شراب

نان و شراب

نشر امیرکبیر ۶۹۰,۰۰۰ ریال
پاره نوشته‌های پیشاسقراطی

پاره نوشته‌های پیشاسقراطی

نشر امیرکبیر ۹۹۰,۰۰۰ ریال
گره های داستانی موهای تو

گره های داستانی موهای تو

نشر ایجاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
تجربه خوانش

تجربه خوانش

نشر ایجاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
پل دختران یعقوب

پل دختران یعقوب

نشر ایهام ۳۹۰,۰۰۰ ریال
در مسیر تاریکی

در مسیر تاریکی

نشر شانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قرنطینه

قرنطینه

نشر شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
بر بال فرشته ها

بر بال فرشته ها

نشر شانی ۲۲۰,۰۰۰ ریال
کوزای یاغی

کوزای یاغی

نشر شانی ۳۵۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین