فیلم اتاق

فیلم اتاق

از ۱۳۹۵/۳/۴ تا ۱۳۹۵/۳/۵
ساعت شعر

ساعت شعر

از ۱۳۹۵/۵/۱۱ تا ۱۳۹۸/۹/۹
کارگاه غزل مهدی فرجی

کارگاه غزل مهدی فرجی

از ۱۳۹۵/۱۱/۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
نمایش سرناد

نمایش سرناد

از ۱۳۹۵/۳/۲۴ تا ۱۳۹۵/۴/۲۱
نمایش«دزد قصه‌ها»

نمایش«دزد قصه‌ها»

از ۱۳۹۵/۳/۳۰ تا ۱۳۹۵/۴/۲۸
سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران

از ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۵
دومین جشنواره شعر نیاوران

دومین جشنواره شعر نیاوران

از ۱۳۹۵/۵/۱ تا ۱۳۹۵/۸/۱
صُلح روی کاغذ

صُلح روی کاغذ

از ۱۳۹۵/۵/۱ تا ۱۳۹۵/۵/۱۰
نمایش "پلنگ خیال‌باف"

نمایش "پلنگ خیال‌باف"

از ۱۳۹۵/۵/۲ تا ۱۳۹۵/۶/۴
گهواره کهن - ویژه بانوان

گهواره کهن - ویژه بانوان

از ۱۳۹۵/۵/۱۵ تا ۱۳۹۵/۵/۱۷
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۵/۲۱ تا ۱۳۹۵/۵/۲۱
شب شعر طنز قند و نمك

شب شعر طنز قند و نمك

از ۱۳۹۵/۵/۲۶ تا ۱۳۹۵/۵/۲۶
کنسرت موسیقی"هُرَّست"

کنسرت موسیقی"هُرَّست"

از ۱۳۹۵/۵/۲۶ تا ۱۳۹۵/۵/۲۷
شب آواز ايراني

شب آواز ايراني

از ۱۳۹۵/۵/۳۰ تا ۱۳۹۵/۵/۳۰
اجراي گروه نيل آوا

اجراي گروه نيل آوا

از ۱۳۹۵/۵/۳۱ تا ۱۳۹۵/۵/۳۱
اکران فیلم" نهنگ " | سينما تك نياوران

اکران فیلم" نهنگ " | سينما تك نياوران

از ۱۳۹۵/۵/۳۰ تا ۱۳۹۵/۵/۳۰
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۶/۲ تا ۱۳۹۵/۶/۲
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۶/۴ تا ۱۳۹۵/۶/۴
شهر سفالی من

شهر سفالی من

از ۱۳۹۵/۶/۵ تا ۱۳۹۵/۶/۵
تحلیل فیلم در کوچه‌های عشق

تحلیل فیلم در کوچه‌های عشق

از ۱۳۹۵/۶/۶ تا ۱۳۹۵/۶/۶
همه، پسران من

همه، پسران من

از ۱۳۹۵/۶/۱ تا ۱۳۹۵/۶/۱۲
موسقي فيلم در دوران طلايي هاليوود

موسقي فيلم در دوران طلايي هاليوود

از ۱۳۹۵/۶/۱۱ تا ۱۳۹۵/۶/۱۱
كنسرت گروه دف نوازان فروزان

كنسرت گروه دف نوازان فروزان

از ۱۳۹۵/۶/۱۳ تا ۱۳۹۵/۶/۱۴
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۱ تا ۱۳۹۵/۷/۱
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۶/۱۸ تا ۱۳۹۵/۶/۱۸
همايش انجمن عكاسان تبليغاتي و صنعتي ايران

همايش انجمن عكاسان تبليغاتي و صنعتي ايران

از ۱۳۹۵/۶/۱۷ تا ۱۳۹۵/۶/۱۷
نمايش كودك تاج محمد و ديوهاي سياه و سفيد

نمايش كودك تاج محمد و ديوهاي سياه و سفيد

از ۱۳۹۵/۶/۷ تا ۱۳۹۵/۷/۹
حركات نمايشي كهن بوم و بر

حركات نمايشي كهن بوم و بر

از ۱۳۹۵/۶/۲۱ تا ۱۳۹۵/۶/۲۱
حركات نمايشي كهن بوم و بر

حركات نمايشي كهن بوم و بر

از ۱۳۹۵/۶/۲۲ تا ۱۳۹۵/۶/۲۲
شب موسيقي اسپانيا

شب موسيقي اسپانيا

از ۱۳۹۵/۶/۲۲ تا ۱۳۹۵/۶/۲۲
ايران از فراز آسمان

ايران از فراز آسمان

از ۱۳۹۵/۶/۲۷ تا ۱۳۹۵/۷/۱۰
ايران از فراز آسمان

ايران از فراز آسمان

از ۱۳۹۵/۶/۲۶ تا ۱۳۹۵/۶/۲۶
مستى سلامت مي كند

مستى سلامت مي كند

از ۱۳۹۵/۷/۸ تا ۱۳۹۵/۷/۸
شعرانه

شعرانه

از ۱۳۹۵/۷/۱۰ تا ۱۳۹۵/۷/۱۰
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۱۳ تا ۱۳۹۵/۷/۱۳
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۷/۲۷ تا ۱۳۹۵/۷/۲۷
اذان به افق نیزه

اذان به افق نیزه

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
انجمن ادبی سیمرغ

انجمن ادبی سیمرغ

از ۱۳۹۵/۷/۲۴ تا ۱۳۹۵/۷/۲۴
شب شعر و ترانه

شب شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۵/۷/۲۵ تا ۱۳۹۵/۷/۲۵
پخش و تحلیل فیلم « مرگ یزدگرد » اثر بهرام بیضایی

پخش و تحلیل فیلم « مرگ یزدگرد » اثر بهرام بیضایی

از ۱۳۹۵/۷/۲۴ تا ۱۳۹۵/۷/۲۴
عصر شعر عاشورایی

عصر شعر عاشورایی

از ۱۳۹۵/۷/۲۶ تا ۱۳۹۵/۷/۲۶
روایت سرو

روایت سرو

از ۱۳۹۵/۷/۲۸ تا ۱۳۹۵/۷/۲۸
کارگاه نیما

کارگاه نیما

از ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۷/۳/۷
رونمایی از کتاب نینوا

رونمایی از کتاب نینوا

از ۱۳۹۵/۷/۲۹ تا ۱۳۹۵/۷/۲۹
کانون شعر و ترانه پارس

کانون شعر و ترانه پارس

از ۱۳۹۵/۷/۲۹ تا ۱۳۹۵/۷/۲۹
شب شعر و معرفی کتاب

شب شعر و معرفی کتاب

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰
انجمن ادبی آفاق

انجمن ادبی آفاق

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰
رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

از ۱۳۹۵/۷/۲۸ تا ۱۳۹۵/۷/۲۸
به یاد عشق و استاد

به یاد عشق و استاد

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۸/۸
شعر خوانی و نقد شعر

شعر خوانی و نقد شعر

از ۱۳۹۵/۸/۲ تا ۱۳۹۵/۸/۲
شاعران بی قلم

شاعران بی قلم

از ۱۳۹۵/۸/۵ تا ۱۳۹۵/۸/۵
کانون ادبی اندیشه

کانون ادبی اندیشه

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
کانون ادبی افق

کانون ادبی افق

از ۱۳۹۵/۸/۳ تا ۱۳۹۵/۸/۳
مراسم رونمایی از کتاب «کاخ سعدآبادی»

مراسم رونمایی از کتاب «کاخ سعدآبادی»

از ۱۳۹۵/۸/۳ تا ۱۳۹۵/۸/۳
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
محفل شعر و ترانه

محفل شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۸/۵ تا ۱۳۹۵/۸/۵
نشست تخصصی شعر گیومه

نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
شب قیصر

شب قیصر

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
نمایشگاه عکس های تاریخی دانش آموزان گیلان

نمایشگاه عکس های تاریخی دانش آموزان گیلان

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۱۷
نمایشگاه نقاشی دانش آموزان

نمایشگاه نقاشی دانش آموزان

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۱۳
فراخوان جشنواره عکس و فیلم کوتاه "روایت زندگی ایرانی"

فراخوان جشنواره عکس و فیلم کوتاه "روایت زندگی ایرانی"

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
نمایشگاه عکس "بهار برگریز"

نمایشگاه عکس "بهار برگریز"

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۱۳
نمایشگاه موزه سیار مجموعه سعدآباد

نمایشگاه موزه سیار مجموعه سعدآباد

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۱۳
نمایشگاه عکس

نمایشگاه عکس

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۱۴
دورهمی کتاب

دورهمی کتاب

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۷/۱۲
بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

از ۱۳۹۵/۸/۹ تا ۱۳۹۵/۸/۹
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۹/۳۰
نمایشگاه نقاشی کلبه ی شیشه ای

نمایشگاه نقاشی کلبه ی شیشه ای

از ۱۳۹۵/۸/۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۸
نمایشگاه عکس "تنها با خدا"

نمایشگاه عکس "تنها با خدا"

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۱۴
نمایش موزیکال " ببر کم عقل "

نمایش موزیکال " ببر کم عقل "

از ۱۳۹۵/۸/۶ تا ۱۳۹۵/۸/۳۰
تفسیر اشعار مولانا در برنامه " بشنو از نی"

تفسیر اشعار مولانا در برنامه " بشنو از نی"

از ۱۳۹۵/۸/۱۰ تا ۱۳۹۵/۸/۱۰
نمایش "کابوس ها و خون"

نمایش "کابوس ها و خون"

از ۱۳۹۵/۸/۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۰
«نیم نگاهی» به هنر نقاشی

«نیم نگاهی» به هنر نقاشی

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۱۷
حکایت های شیرین مثنوی

حکایت های شیرین مثنوی

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
کانون شهریاران

کانون شهریاران

از ۱۳۹۵/۸/۱۳ تا ۱۳۹۵/۸/۱۳
کانون ادبیات آهنگین

کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۸/۱۶ تا ۱۳۹۵/۸/۱۶
کانون غزل امروز

کانون غزل امروز

از ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۴/۱۱/۲۸
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۹/۶ تا ۱۳۹۵/۹/۶
شب شعر شاعران ایران

شب شعر شاعران ایران

از ۱۳۹۵/۹/۱۹ تا ۱۳۹۵/۹/۱۹
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۵/۹/۵ تا ۱۳۹۵/۹/۶
نقدوبررسی شعروترانه

نقدوبررسی شعروترانه

از ۱۳۹۵/۹/۲۳ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
کارگاه نقدوبررسی شعر

کارگاه نقدوبررسی شعر

از ۱۳۹۵/۹/۲۴ تا ۱۳۹۵/۹/۲۴
آیین رونمایی کتاب

آیین رونمایی کتاب

از ۱۳۹۵/۹/۲۳ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
همراز عشق

همراز عشق

از ۱۳۹۵/۹/۱۹ تا ۱۳۹۵/۹/۲۷
آیین پایانی دومین جشنواره شعر نیاوران

آیین پایانی دومین جشنواره شعر نیاوران

از ۱۳۹۵/۹/۲۵ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
انجمن شعر آیینی

انجمن شعر آیینی

از ۱۳۹۵/۹/۲۳ تا ۱۳۹۵/۹/۲۳
به ساعت اصفهان

به ساعت اصفهان

از ۱۳۹۵/۹/۲۵ تا ۱۳۹۵/۹/۲۵
شب چله

شب چله

از ۱۳۹۵/۹/۳۰ تا ۱۳۹۵/۹/۳۰
نمایش کودک "کلاغه به خونش نرسید"

نمایش کودک "کلاغه به خونش نرسید"

از ۱۳۹۵/۹/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
کنسرت وحید تاج

کنسرت وحید تاج

از ۱۳۹۵/۱۰/۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲
"باخ" یا "بنیامین"، "یانی" یا "یاس"؟

"باخ" یا "بنیامین"، "یانی" یا "یاس"؟

از ۱۳۹۵/۱۰/۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۵
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۴
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۱۰/۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۶
نشست كانون ادبي افق

نشست كانون ادبي افق

از ۱۳۹۵/۱۰/۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۶
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۷
من یک زمستانی ام

من یک زمستانی ام

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
جلسه تخصصی کارگاهی

جلسه تخصصی کارگاهی

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
سی و یکمین نشست تخصصی شعر گیومه

سی و یکمین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
شبی با شعر و ترانه

شبی با شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
رونمایی از چهار مجموعه شعر

رونمایی از چهار مجموعه شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
نمایشگاه هفت نگاه

نمایشگاه هفت نگاه

از ۱۳۹۵/۱۰/۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۷
دگرخند

دگرخند

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

چهارمین نشست پنجشنبه های شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
نقد شعر و ترانه

نقد شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
نقد شعر شاعران بدون مجموعه

نقد شعر شاعران بدون مجموعه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
لطف ساز

لطف ساز

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
شبی صمیمی با آواز مانی رهنما و پیانوی رضا تاجبخش

شبی صمیمی با آواز مانی رهنما و پیانوی رضا تاجبخش

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و هجدهم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
اولین محفل ادبی آبین

اولین محفل ادبی آبین

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اختتامیه شعرانه

اختتامیه شعرانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
مرصع خوان خورشید

مرصع خوان خورشید

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
خاطرات کردستان

خاطرات کردستان

از ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

سلسله نشست های هفتگی کانون ادبیات آهنگین

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
عصرانه ی شعر قلم

عصرانه ی شعر قلم

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
شب های شعر

شب های شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
دهمین نشست تخصصی دورخیز

دهمین نشست تخصصی دورخیز

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
مسابقه ی ساز و آواز «هزارصدا»

مسابقه ی ساز و آواز «هزارصدا»

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
سطرهای منظوم

سطرهای منظوم

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
جلسه نقد شعر

جلسه نقد شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
نشست انجمن ادبی دانه های در

نشست انجمن ادبی دانه های در

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
سیزدهمین نشست کانون ادبی پژواک

سیزدهمین نشست کانون ادبی پژواک

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
نشست بیست و چهارم کانون ادبی تهران

نشست بیست و چهارم کانون ادبی تهران

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
انجمن غزل

انجمن غزل

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
بیست و ششمین نشست تخصصی کارگاهی

بیست و ششمین نشست تخصصی کارگاهی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
عصرانه

عصرانه

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
قندونک

قندونک

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
سی و دومین شب شاعر

سی و دومین شب شاعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
نقد و بررسی کتاب گیت دخانی

نقد و بررسی کتاب گیت دخانی

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
جلسه سی و چهارم هوای شعر

جلسه سی و چهارم هوای شعر

از ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
شب شعر چارچامه

شب شعر چارچامه

از ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
قرار

قرار

از ۱۳۹۵/۱۱/۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱
سلسله جلسات نقد و بررسی شعر و ترانه

سلسله جلسات نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲
یادکرد ابوالحسن نجفی

یادکرد ابوالحسن نجفی

از ۱۳۹۵/۱۱/۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳
آفاق از چراغ صدای تو روشن است

آفاق از چراغ صدای تو روشن است

از ۱۳۹۵/۱۱/۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
شنبه های شعر قلم

شنبه های شعر قلم

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
بزرگداشت مهدی اخوان ثالث

بزرگداشت مهدی اخوان ثالث

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
موسیقی فیلم دوران طلایی هالیوود

موسیقی فیلم دوران طلایی هالیوود

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
آموزش شیوه های داستان نویسی

آموزش شیوه های داستان نویسی

از ۱۳۹۵/۱۱/۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۵
نقد و بررسی مجموعه شعر

نقد و بررسی مجموعه شعر

از ۱۳۹۵/۱۱/۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۸
گذر از یک رویا

گذر از یک رویا

از ۱۳۹۵/۱۱/۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
رونمایی و امضای کتاب

رونمایی و امضای کتاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
شب سفر ادبی

شب سفر ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
روایت همدلی

روایت همدلی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
رونمایی از کتاب پرهای دانایی

رونمایی از کتاب پرهای دانایی

از ۱۳۹۵/۱۱/۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۷
رونمایی کتاب «گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران»

رونمایی کتاب «گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران»

از ۱۳۹۵/۱۱/۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۸
رونمایی مجموعه ی استکان های مرده

رونمایی مجموعه ی استکان های مرده

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
جلسه نمایشنامه‌خوانی «شناسنامه پدربزرگ»

جلسه نمایشنامه‌خوانی «شناسنامه پدربزرگ»

از ۱۳۹۵/۱۱/۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۹
نمایشگاه نقاشی گروهی

نمایشگاه نقاشی گروهی

از ۱۳۹۵/۱۱/۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
نمایش کمدی اجتماعی "گاردونی "

نمایش کمدی اجتماعی "گاردونی "

از ۱۳۹۵/۱۱/۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
کنسرت گروه موسیقی نیوش

کنسرت گروه موسیقی نیوش

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
اختتامیه سومین دوره شبهای شعر انقلاب

اختتامیه سومین دوره شبهای شعر انقلاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
کارگاه تفسیر اشعار حافظ و‌ بررسی اوزان عروضی

کارگاه تفسیر اشعار حافظ و‌ بررسی اوزان عروضی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سه شنبه های کتاب طنز

سه شنبه های کتاب طنز

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
سطرهای منظوم

سطرهای منظوم

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
xghd

xghd

از ۱۳۹۵/۸/۳۰ تا ۱۳۹۵/۸/۳۰
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
نشست ادبی کانون متن دیگر

نشست ادبی کانون متن دیگر

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
دیدار و گفتگو با میرجلال‎الدین کزازی

دیدار و گفتگو با میرجلال‎الدین کزازی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
رسیتال پیانوی وصال نایبی

رسیتال پیانوی وصال نایبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
کنسرت موسیقی شب های موسیقی

کنسرت موسیقی شب های موسیقی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
کارگاه شعر سکوت

کارگاه شعر سکوت

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
پنجمین نشست شعر سپید

پنجمین نشست شعر سپید

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
هفت شهر قلم

هفت شهر قلم

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
☆عصر شعر و موسیقی به مناسبت دهه فجر☆

☆عصر شعر و موسیقی به مناسبت دهه فجر☆

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
سلسه نشست های کارگاهی پیرامون شعر، ترجمه و شعر ترجمه

سلسه نشست های کارگاهی پیرامون شعر، ترجمه و شعر ترجمه

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشست کارگاهی مبانی ادبیات

نشست کارگاهی مبانی ادبیات

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشست ادبی کلمه

نشست ادبی کلمه

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
نشست نقد و بررسی دو کتاب

نشست نقد و بررسی دو کتاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
بررسی مستند «پرونده 1220»

بررسی مستند «پرونده 1220»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
 تجلیل از ۲۲ نویسنده انقلاب اسلامی و رونمایی از کتاب «عیار ابراهیمی»

تجلیل از ۲۲ نویسنده انقلاب اسلامی و رونمایی از کتاب «عیار ابراهیمی»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
 بررسی رمان «یه چیزی بگو»

بررسی رمان «یه چیزی بگو»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
نقد رمان هزار و یک جشن

نقد رمان هزار و یک جشن

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
گرامیداشت روز جهانی داستان کوتاه

گرامیداشت روز جهانی داستان کوتاه

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
چهارمین جلسه «درسگفتارهای شعر»

چهارمین جلسه «درسگفتارهای شعر»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نمایشگاه نقاشی خط "چه دانم های بسیار"

نمایشگاه نقاشی خط "چه دانم های بسیار"

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
نمایشگاه نگارگری گل و مرغ

نمایشگاه نگارگری گل و مرغ

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲
محفل ادبی «حافظ‌ خوانی»

محفل ادبی «حافظ‌ خوانی»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
نمایشگاه خوشنویسی و گل و مرغ "پرتو حُسن"

نمایشگاه خوشنویسی و گل و مرغ "پرتو حُسن"

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
رونمایی از کتاب «خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد»

رونمایی از کتاب «خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
افسانه ی شاعر یوش

افسانه ی شاعر یوش

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
دومین نشست ادبی " زیر آسمان شهر "

دومین نشست ادبی " زیر آسمان شهر "

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
دومين نمايشگاه لباسِ دفاع مقدس

دومين نمايشگاه لباسِ دفاع مقدس

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نمایشنامه خوانی «هدیه جشن سالگرد»

نمایشنامه خوانی «هدیه جشن سالگرد»

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نمایشنامه خوانی درستکارترین قاتل دنیا

نمایشنامه خوانی درستکارترین قاتل دنیا

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ

نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
نمایشنامه خوانی " توسعه بشری "

نمایشنامه خوانی " توسعه بشری "

از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
دهمین نشست «طنزآوران جهان نمایش»

دهمین نشست «طنزآوران جهان نمایش»

از ۱۳۹۵/۱۲/۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۷
نمایشگاه عکس گروهی «مینیمال»

نمایشگاه عکس گروهی «مینیمال»

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ششمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

ششمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
نقد و بررسی و شعرخوانی انجمن ادبی چراغ

نقد و بررسی و شعرخوانی انجمن ادبی چراغ

از ۱۳۹۵/۱۲/۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱
17 دقیقه حرف حساب

17 دقیقه حرف حساب

از ۱۳۹۵/۱۲/۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲
نشست نقد و بررسی چهارشنبه های کتاب

نشست نقد و بررسی چهارشنبه های کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۴
نمایش «جیم جام جسی»

نمایش «جیم جام جسی»

از ۱۳۹۵/۱۲/۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
نقد اشعار حسین منزوی

نقد اشعار حسین منزوی

از ۱۳۹۵/۱۲/۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۷
نمایش فیلم ترمینال غرب

نمایش فیلم ترمینال غرب

از ۱۳۹۵/۱۲/۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳
رونمایی و اکران اختصاصی فیلم مستند «نهنگی در تنگ»

رونمایی و اکران اختصاصی فیلم مستند «نهنگی در تنگ»

از ۱۳۹۵/۱۲/۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳
نشست های هفتگی بررسی و نقد شعر و ترانه

نشست های هفتگی بررسی و نقد شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۲/۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۵
یادواره شهدای آتش نشان

یادواره شهدای آتش نشان

از ۱۳۹۵/۱۲/۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۸
انجمن ادبی خاوران

انجمن ادبی خاوران

از ۱۳۹۵/۱۲/۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۸
نشست نقد کتاب

نشست نقد کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۹
نمایشگاه نقاشی ˝ملودی رنگ ها˝

نمایشگاه نقاشی ˝ملودی رنگ ها˝

از ۱۳۹۵/۱۲/۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
آیین آواز

آیین آواز

از ۱۳۹۵/۱۲/۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۹
نشست بررسی کتاب

نشست بررسی کتاب

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
شب عاشقان بیدل

شب عاشقان بیدل

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
نشست انجمن ادبی چهارباغ

نشست انجمن ادبی چهارباغ

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
بیماری و ادبیات

بیماری و ادبیات

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
یازدهمین نشست اندیشه و قلم

یازدهمین نشست اندیشه و قلم

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
هشتمین نشست شعر سپید

هشتمین نشست شعر سپید

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
جشن بزرگ انجمن ققنوس

جشن بزرگ انجمن ققنوس

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
محفل شعر و ترانه

محفل شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
نمایش و نقد فیلم "هفت ماهگی"

نمایش و نقد فیلم "هفت ماهگی"

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
نمایشگاه هنرهای دستی

نمایشگاه هنرهای دستی

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
سومین نشست "مطالعات تاريخ هنر ايران"

سومین نشست "مطالعات تاريخ هنر ايران"

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر پارسی "آیینه مهر"

اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر پارسی "آیینه مهر"

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
بیست و سومین شب شعر سایبان

بیست و سومین شب شعر سایبان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
گردهمایی یک سالگی شاعران بی قلم

گردهمایی یک سالگی شاعران بی قلم

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
کارگاه شعر «قاب کلمات»

کارگاه شعر «قاب کلمات»

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

چهل و یکمین نشست از جلسات نقد چهارشنبه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
همنشینی شعر و موسیقی

همنشینی شعر و موسیقی

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
سخن ماه

سخن ماه

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
جشن بزرگ 1007

جشن بزرگ 1007

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
رونمایی کتاب «همسکوت»

رونمایی کتاب «همسکوت»

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
نجوای قلم

نجوای قلم

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
ششمین محفل شعر «قرار»

ششمین محفل شعر «قرار»

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
مکاشفات درخت

مکاشفات درخت

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
کنسرت موسیقی کردی

کنسرت موسیقی کردی

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
نمایش بوف کور

نمایش بوف کور

از ۱۳۹۶/۱/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۱/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱/۱۶
نشست کانون ادبی اشراق

نشست کانون ادبی اشراق

از ۱۳۹۶/۱/۱۹ تا ۱۳۹۶/۱/۱۹
کنسرت «نغمه های سکوت»

کنسرت «نغمه های سکوت»

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
نمایش کودک "جنگل و جینگیل"

نمایش کودک "جنگل و جینگیل"

از ۱۳۹۶/۱/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۵
پخش و تحلیل فیلم بمانی

پخش و تحلیل فیلم بمانی

از ۱۳۹۶/۱/۲۶ تا ۱۳۹۶/۱/۲۶
سوگ ترانه

سوگ ترانه

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
نشست ادبی چارسو

نشست ادبی چارسو

از ۱۳۹۵/۱/۲۲ تا ۱۳۹۶/۹/۱۵
انجمن ادبی آفاق

انجمن ادبی آفاق

از ۱۳۹۶/۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱/۲۵
نشست کارگاهی ترانه

نشست کارگاهی ترانه

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
كنسرت نامه آرزو

كنسرت نامه آرزو

از ۱۳۹۶/۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱/۲۵
نمایشگاه عکس ایران شناسی

نمایشگاه عکس ایران شناسی

از ۱۳۹۶/۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱/۳۰
نمایش «گنجور مولانا»

نمایش «گنجور مولانا»

از ۱۳۹۶/۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱/۲۵
کنسرت «سفر آوازی ایران و سوئد»

کنسرت «سفر آوازی ایران و سوئد»

از ۱۳۹۶/۱/۲۶ تا ۱۳۹۶/۱/۲۶
کارگاه شعر

کارگاه شعر

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
همنشینی کانون شعر ترانه پارس

همنشینی کانون شعر ترانه پارس

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

جلسات هفتگی کانون ادبی فرصت

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۹/۱/۲۹
کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

کارگاه شعر و ترانه و مثنوی خوانی

از ۱۳۹۶/۱/۳۱ تا ۱۳۹۶/۱/۳۱
کنسرت موسیقی "با ما دمی"

کنسرت موسیقی "با ما دمی"

از ۱۳۹۶/۲/۵ تا ۱۳۹۶/۲/۵
کنسرت گروه "سبو"

کنسرت گروه "سبو"

از ۱۳۹۶/۲/۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱
سلسله نشست های میدراش

سلسله نشست های میدراش

از ۱۳۹۶/۲/۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱
نمایش «هفت درِ عشق»

نمایش «هفت درِ عشق»

از ۱۳۹۶/۲/۷ تا ۱۳۹۶/۲/۸
آئین رونمایی از کتاب «شعر یا موسیقی»

آئین رونمایی از کتاب «شعر یا موسیقی»

از ۱۳۹۶/۲/۵ تا ۱۳۹۶/۲/۵
پنج‌شنبه‌های سرو

پنج‌شنبه‌های سرو

از ۱۳۹۶/۲/۷ تا ۱۳۹۶/۲/۷
نشست آسیب شناسی ترجمه ی فارسی اشعار نزار قبانی

نشست آسیب شناسی ترجمه ی فارسی اشعار نزار قبانی

از ۱۳۹۶/۲/۱۰ تا ۱۳۹۶/۲/۱۰
ساعت شعر فردوس

ساعت شعر فردوس

از ۱۳۹۶/۲/۱۰ تا ۱۳۹۶/۲/۱۰
کنسرت گروه «کوارتت کاسته»

کنسرت گروه «کوارتت کاسته»

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۵
رونمایی کتاب «فیلمنامه‌نویسی: برانگیختن احساس»

رونمایی کتاب «فیلمنامه‌نویسی: برانگیختن احساس»

از ۱۳۹۶/۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۲/۱۵
کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
کارگاه مبانی شعر و ترانه

کارگاه مبانی شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
بهار شاعری

بهار شاعری

از ۱۳۹۶/۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۲/۱۲
عصر شعر اردیبهشت

عصر شعر اردیبهشت

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
رونمایی آثار جدید مجید ناظم‌پور

رونمایی آثار جدید مجید ناظم‌پور

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۶
کارگاه آموزش دف نوازی

کارگاه آموزش دف نوازی

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۲۵
کانون ادبی اوستا

کانون ادبی اوستا

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۶
پنجمین همایش بزرگ شعر و موسیقی

پنجمین همایش بزرگ شعر و موسیقی

از ۱۳۹۶/۲/۱۹ تا ۱۳۹۶/۲/۱۹
عصر شعر اردیبهشت

عصر شعر اردیبهشت

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۱۶
نمایشگاه مینیاتور

نمایشگاه مینیاتور

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۲/۲۰ تا ۱۳۹۶/۲/۲۰
دیدار با بهاران بنی احمدی

دیدار با بهاران بنی احمدی

از ۱۳۹۶/۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۲/۲۱
همایش بزرگداشت مشاهیر ادب ایران

همایش بزرگداشت مشاهیر ادب ایران

از ۱۳۹۶/۲/۲۸ تا ۱۳۹۶/۲/۲۸
بررسی موسیقی فیلم موریس ژار

بررسی موسیقی فیلم موریس ژار

از ۱۳۹۶/۲/۲۸ تا ۱۳۹۶/۲/۲۸
بررسی موسیقی فیلم موریس ژاژ

بررسی موسیقی فیلم موریس ژاژ

از ۱۳۹۶/۲/۲۸ تا ۱۳۹۶/۲/۲۸
رونمایی کتاب ماه و ماهی

رونمایی کتاب ماه و ماهی

از ۱۳۹۶/۳/۱۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۱
نشست کانون شهریاران

نشست کانون شهریاران

از ۱۳۹۶/۳/۱۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۱
نشست انجمن ادبی قلم

نشست انجمن ادبی قلم

از ۱۳۹۶/۳/۹ تا ۱۳۹۶/۳/۹
نشست کانون ادبی فرهنگ سرای اندیشه

نشست کانون ادبی فرهنگ سرای اندیشه

از ۱۳۹۶/۳/۹ تا ۱۳۹۶/۳/۹
مراسم تجلیل از استاد حسین اسدی

مراسم تجلیل از استاد حسین اسدی

از ۱۳۹۶/۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۳/۱۰
انجمن ادبی فرهنگی سرو قلم

انجمن ادبی فرهنگی سرو قلم

از ۱۳۹۶/۳/۱۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۱
نمایشگاه آثار عکاسی داریوش محمدخانی

نمایشگاه آثار عکاسی داریوش محمدخانی

از ۱۳۹۶/۳/۱۹ تا ۱۳۹۶/۴/۴
نشست «شعر و فضای مجازی»

نشست «شعر و فضای مجازی»

از ۱۳۹۶/۳/۲۸ تا ۱۳۹۶/۳/۲۸
رونمایی کتاب بندهای آزاد۲

رونمایی کتاب بندهای آزاد۲

از ۱۳۹۶/۳/۲۴ تا ۱۳۹۶/۳/۲۴
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۳/۲۵ تا ۱۳۹۶/۳/۲۵
سلسله نشست های نقر و بررسی کتاب تازه

سلسله نشست های نقر و بررسی کتاب تازه

از ۱۳۹۶/۳/۲۷ تا ۱۳۹۶/۳/۲۷
قاب تجلی

قاب تجلی

از ۱۳۹۶/۴/۹ تا ۱۳۹۶/۴/۱۶
نقد و بررسی مجموعه ی «شعر کنار تو ایفل ژست میگیرد»

نقد و بررسی مجموعه ی «شعر کنار تو ایفل ژست میگیرد»

از ۱۳۹۶/۴/۱۰ تا ۱۳۹۶/۴/۱۰
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۴/۱ تا ۱۳۹۶/۴/۱
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۴/۸ تا ۱۳۹۶/۴/۸
کارگاه آموزش مبانی شعر

کارگاه آموزش مبانی شعر

از ۱۳۹۶/۴/۴ تا ۱۳۹۶/۴/۴
چهارمین همایش شعر قلهک

چهارمین همایش شعر قلهک

از ۱۳۹۶/۴/۱۴ تا ۱۳۹۶/۴/۱۴
نمایشگاه حجم های چوبی

نمایشگاه حجم های چوبی

از ۱۳۹۶/۵/۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۰
تاریخچه ضبط صفحات موسیقی ایران در دوره قاجار

تاریخچه ضبط صفحات موسیقی ایران در دوره قاجار

از ۱۳۹۶/۵/۷ تا ۱۳۹۶/۵/۷
نمایش سیاه بازی "خواستگاری مبارک"

نمایش سیاه بازی "خواستگاری مبارک"

از ۱۳۹۶/۴/۲۶ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
جشنواره اقوام ایرانی "ایران ما"

جشنواره اقوام ایرانی "ایران ما"

از ۱۳۹۶/۵/۱ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
نمایشگاه نقاشی گروهی «نگاهی نو»

نمایشگاه نقاشی گروهی «نگاهی نو»

از ۱۳۹۶/۵/۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۰
نمایش فیلم frantz

نمایش فیلم frantz

از ۱۳۹۶/۵/۷ تا ۱۳۹۶/۵/۷
نشست مردادماه کانون شهریاران

نشست مردادماه کانون شهریاران

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
کانون ادبی باران شعر

کانون ادبی باران شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۹/۲/۲۷
دومین نشست عصر شعر نشر چشمه

دومین نشست عصر شعر نشر چشمه

از ۱۳۹۶/۵/۱۳ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
جلسات نقد ادبی و آموزش شعر پارسی

جلسات نقد ادبی و آموزش شعر پارسی

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۵/۱۳ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
حلقه داستان سرو تهران

حلقه داستان سرو تهران

از ۱۳۹۶/۵/۱۲ تا ۱۳۹۶/۵/۱۲
شعر خوانی و نقد شعر کانون ادبی بهمن

شعر خوانی و نقد شعر کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
جلسه تخصصي شعر سپيد

جلسه تخصصي شعر سپيد

از ۱۳۹۶/۶/۴ تا ۱۳۹۶/۶/۴
جلسه شعر سیزده

جلسه شعر سیزده

از ۱۳۹۶/۵/۱۳ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
نشست حافظ خوانی و نقد و بررسی شعر

نشست حافظ خوانی و نقد و بررسی شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۶ تا ۱۳۹۶/۵/۱۶
دومین نشست میراث

دومین نشست میراث

از ۱۳۹۶/۵/۱۵ تا ۱۳۹۶/۵/۱۵
نشست کانون ادبی بامداد

نشست کانون ادبی بامداد

از ۱۳۹۶/۵/۱۸ تا ۱۳۹۶/۵/۱۸
چهارشنبه های پایتخت شعر

چهارشنبه های پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۷ تا ۱۳۹۶/۵/۱۷
کنسرت نوای نی

کنسرت نوای نی

از ۱۳۹۶/۵/۱۹ تا ۱۳۹۶/۵/۱۹
هزار و یک شب

هزار و یک شب

از ۱۳۹۶/۵/۲۱ تا ۱۳۹۶/۵/۲۱
آدینه ها

آدینه ها

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
شب های شعر صور

شب های شعر صور

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
نشست انجمن ادبی تصویر فراموشی

نشست انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
كارگاه يك روزه آموزش مقدماتي عكاسي

كارگاه يك روزه آموزش مقدماتي عكاسي

از ۱۳۹۶/۵/۲۷ تا ۱۳۹۶/۵/۲۷
کتاب‌خوان شعر

کتاب‌خوان شعر

از ۱۳۹۶/۵/۲۴ تا ۱۳۹۶/۵/۲۴
کنگره بزرگ شعر نو ایران

کنگره بزرگ شعر نو ایران

از ۱۳۹۶/۵/۲۸ تا ۱۳۹۶/۶/۳۱
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۵/۳۰ تا ۱۳۹۶/۵/۳۰
فراخوان نخستین مسابقه زنده شعر فارسی

فراخوان نخستین مسابقه زنده شعر فارسی

از ۱۳۹۶/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۵
رویداد پترنیتکچر

رویداد پترنیتکچر

از ۱۳۹۶/۶/۳ تا ۱۳۹۶/۶/۱۰
نمایشگاه آثار خوشنویسی علیرضا ایرانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی علیرضا ایرانی

از ۱۳۹۶/۶/۱۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
کنسرت گروه موسیقی «الف»

کنسرت گروه موسیقی «الف»

از ۱۳۹۶/۶/۱۱ تا ۱۳۹۶/۶/۱۱
نخستین جشنواره شعر مدافعان حرم

نخستین جشنواره شعر مدافعان حرم

از ۱۳۹۶/۶/۱۲ تا ۱۳۹۶/۶/۲۹
دومین نشست نقدآمیز

دومین نشست نقدآمیز

از ۱۳۹۶/۶/۱۷ تا ۱۳۹۶/۶/۱۷
بزرگداشت جلال آل احمد

بزرگداشت جلال آل احمد

از ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا ۱۳۹۶/۶/۱۹
تئاتر غسال خونه

تئاتر غسال خونه

از ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا ۱۳۹۶/۶/۳۱
آیین پایانی سومین جشنواره شعر نیاوران

آیین پایانی سومین جشنواره شعر نیاوران

از ۱۳۹۶/۶/۲۸ تا ۱۳۹۶/۶/۲۸
نشست انجمن ادبی کوی نصر

نشست انجمن ادبی کوی نصر

از ۱۳۹۶/۶/۲۳ تا ۱۳۹۶/۶/۲۳
نشست انجمن ادبی سیمرغ

نشست انجمن ادبی سیمرغ

از ۱۳۹۶/۶/۲۳ تا ۱۳۹۶/۶/۲۳
نبض واژه ها

نبض واژه ها

از ۱۳۹۶/۶/۲۶ تا ۱۳۹۶/۶/۲۶
«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
نشست کانون ادبی آنک

نشست کانون ادبی آنک

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
نشست کانون ادبی نفیر قلم

نشست کانون ادبی نفیر قلم

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
نشست ادبی وشب شعر یادواره ی هفته ی دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم

نشست ادبی وشب شعر یادواره ی هفته ی دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
میدان آیینی امام حسین

میدان آیینی امام حسین

از ۱۳۹۶/۶/۳۱ تا ۱۳۹۶/۸/۲۸
مراسم رونمایی از آلبوم عاشورایی سربلندان

مراسم رونمایی از آلبوم عاشورایی سربلندان

از ۱۳۹۶/۷/۳ تا ۱۳۹۶/۷/۳
شاعرانه هاى تصويرى

شاعرانه هاى تصويرى

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۱۳
بررسی سینمای جنگ در هفته دفاع مقدس

بررسی سینمای جنگ در هفته دفاع مقدس

از ۱۳۹۶/۷/۳ تا ۱۳۹۶/۷/۷
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۷/۶ تا ۱۳۹۶/۷/۶
نشست انجمن ادبی فانوس

نشست انجمن ادبی فانوس

از ۱۳۹۶/۷/۵ تا ۱۳۹۶/۷/۵
آموزش عروض به روش سماعی

آموزش عروض به روش سماعی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
دورنما از نمای نزدیک

دورنما از نمای نزدیک

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۸/۶
هدیه مهر

هدیه مهر

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۲۰
داستان خوانی

داستان خوانی

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۱۲
پرواز رنگها

پرواز رنگها

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۷/۲۱
سلسله جلسات "خوانش و شرح شاهنامه "

سلسله جلسات "خوانش و شرح شاهنامه "

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۱۴
چهارمین نشست تئاتر کاغذی

چهارمین نشست تئاتر کاغذی

از ۱۳۹۶/۷/۱۵ تا ۱۳۹۶/۷/۱۵
پاییز فصل پرواز عاشقانه سنگ ها

پاییز فصل پرواز عاشقانه سنگ ها

از ۱۳۹۶/۷/۱۵ تا ۱۳۹۶/۷/۲۴
بزرگداشت حضرت حافظ

بزرگداشت حضرت حافظ

از ۱۳۹۶/۷/۱۹ تا ۱۳۹۶/۷/۱۹
نمايش «كار خانگى»

نمايش «كار خانگى»

از ۱۳۹۶/۷/۱۵ تا ۱۳۹۶/۸/۵
هفتادویکمین پاییز

هفتادویکمین پاییز

از ۱۳۹۶/۷/۱۶ تا ۱۳۹۶/۷/۱۶
حافظ خلوت نشین

حافظ خلوت نشین

از ۱۳۹۶/۷/۱۹ تا ۱۳۹۶/۷/۱۹
طنین زندگی ۲

طنین زندگی ۲

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۲۳
بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

از ۱۳۹۶/۷/۲۷ تا ۱۳۹۶/۷/۲۷
انتری که لوطیش کرد

انتری که لوطیش کرد

از ۱۳۹۶/۷/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۳
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۶/۷/۲۵ تا ۱۳۹۶/۷/۲۵
جایزه ادبی منظومه

جایزه ادبی منظومه

از ۱۳۹۶/۷/۲۶ تا ۱۳۹۶/۷/۲۶
دیدار با نویسنده

دیدار با نویسنده

از ۱۳۹۶/۷/۲۷ تا ۱۳۹۶/۷/۲۷
روشنايى رود

روشنايى رود

از ۱۳۹۶/۷/۲۸ تا ۱۳۹۶/۸/۱۰
رندان تشنه لب

رندان تشنه لب

از ۱۳۹۶/۷/۳۰ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰
ترانه آواز

ترانه آواز

از ۱۳۹۶/۷/۳۰ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰
دیدار با رهام سعیدی‌نیا و نیما قهرمانی

دیدار با رهام سعیدی‌نیا و نیما قهرمانی

از ۱۳۹۶/۸/۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱
نشست انجمن ادبی فروغ

نشست انجمن ادبی فروغ

از ۱۳۹۶/۷/۳۰ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰
نشست انجمن ادبی کوچه

نشست انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۶/۸/۷ تا ۱۳۹۶/۸/۷
کارگاه عروض و قافیه

کارگاه عروض و قافیه

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
نشست انجمن ادبی قلم

نشست انجمن ادبی قلم

از ۱۳۹۶/۸/۹ تا ۱۳۹۶/۸/۹
مراسم رونمايى از كتاب ٦ جلدى خوشنويسى "خواندنى بنويس"

مراسم رونمايى از كتاب ٦ جلدى خوشنويسى "خواندنى بنويس"

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
کارگاه شعر

کارگاه شعر

از ۱۳۹۶/۸/۸ تا ۱۳۹۶/۸/۸
نقش آفرینان قلم

نقش آفرینان قلم

از ۱۳۹۶/۸/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۵
سومین نشست شعر خوانش

سومین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۸/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۵
عصر شعر پاییزی

عصر شعر پاییزی

از ۱۳۹۶/۹/۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲
نمایشگاه هنرهای تجسمی افغانستان با عنوان"نیمروز"

نمایشگاه هنرهای تجسمی افغانستان با عنوان"نیمروز"

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
نمایشگاه عکس نازنین ازدیاری از مناظر طبیعی ایران

نمایشگاه عکس نازنین ازدیاری از مناظر طبیعی ایران

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۲
بزرگداشت قیصرامین پور

بزرگداشت قیصرامین پور

از ۱۳۹۶/۸/۱۰ تا ۱۳۹۶/۸/۱۰
نمایشگاه گروهی نقاشی «انتزاع خویشتن»

نمایشگاه گروهی نقاشی «انتزاع خویشتن»

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۳
نمایشگاه عکس «از چشم باران»

نمایشگاه عکس «از چشم باران»

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۰
جنون

جنون

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
خوانش و شرح "شاهنامه" / توسط علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

خوانش و شرح "شاهنامه" / توسط علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۱۲
فرصتی برای همدلی

فرصتی برای همدلی

از ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۸/۱۶
انجمن شعر و ترانه فردوس

انجمن شعر و ترانه فردوس

از ۱۳۹۶/۸/۱۴ تا ۱۳۹۶/۸/۱۴
نشست نقد و بررسی فیلم

نشست نقد و بررسی فیلم

از ۱۳۹۶/۸/۱۴ تا ۱۳۹۶/۸/۱۴
آیین رونمایی از مجموعه شعر غلامرضا طریقی به نام شلتاق

آیین رونمایی از مجموعه شعر غلامرضا طریقی به نام شلتاق

از ۱۳۹۶/۸/۲۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۲
نشست ادبی نیمایی

نشست ادبی نیمایی

از ۱۳۹۶/۸/۲۰ تا ۱۳۹۶/۸/۲۰
یکشنبه‌های شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان

یکشنبه‌های شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان

از ۱۳۹۶/۸/۲۱ تا ۱۳۹۶/۸/۲۱
دیدار و دوستی و شعر

دیدار و دوستی و شعر

از ۱۳۹۶/۸/۲۳ تا ۱۳۹۶/۸/۲۳
بر آستان اشک

بر آستان اشک

از ۱۳۹۶/۸/۲۵ تا ۱۳۹۶/۸/۲۵
دیدار با حمید کشمیرشکن

دیدار با حمید کشمیرشکن

از ۱۳۹۶/۸/۲۶ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
نشست هفتگی شاهنامه‌خوانی

نشست هفتگی شاهنامه‌خوانی

از ۱۳۹۶/۸/۳۰ تا ۱۳۹۶/۸/۳۰
شنبه های شاعرانه

شنبه های شاعرانه

از ۱۳۹۶/۸/۲۷ تا ۱۳۹۶/۸/۲۷
کنسرت شعر و موسیقی

کنسرت شعر و موسیقی

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۳
نشست انجمن ادبی نامه مهر

نشست انجمن ادبی نامه مهر

از ۱۳۹۶/۸/۲۹ تا ۱۳۹۶/۸/۲۹
نمایشگاه نشانه ها

نمایشگاه نشانه ها

از ۱۳۹۶/۹/۱۱ تا ۱۳۹۶/۹/۱۸
نـمایـشگاه گــروهـی چـــاپگران جـــوان

نـمایـشگاه گــروهـی چـــاپگران جـــوان

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۱
نشست «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن؛ مروری اجمالی»

نشست «فرمالیسم و تاریخ هنر مدرن؛ مروری اجمالی»

از ۱۳۹۶/۹/۵ تا ۱۳۹۶/۹/۵
«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

از ۱۳۹۶/۹/۱ تا ۱۳۹۶/۹/۱
جلسه شعر پنجشنبه

جلسه شعر پنجشنبه

از ۱۳۹۶/۹/۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲
از آسمان به زمین

از آسمان به زمین

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۱۴
مواجهه

مواجهه

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
خیال فیروزه‌ای

خیال فیروزه‌ای

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
نمایشگاه نقاشی فاطمه پیروزپیمان

نمایشگاه نقاشی فاطمه پیروزپیمان

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۸
چهارمین نشست شعر خوانش

چهارمین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۳
جلسه ی رونمایی تازه های نشر آنیما

جلسه ی رونمایی تازه های نشر آنیما

از ۱۳۹۶/۹/۹ تا ۱۳۹۶/۹/۹
شب شعر دانشجویی

شب شعر دانشجویی

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
شب شعر شاملو

شب شعر شاملو

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
نَقلِ نُقل

نَقلِ نُقل

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

بررسی «ثبت داستان بيژن و منيژه بر روي يك جام مينايی قرن ششم هجری»

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
مراسم رونمایی از کتاب «گزین گویه‌هایی از ویرجینیا وولف»

مراسم رونمایی از کتاب «گزین گویه‌هایی از ویرجینیا وولف»

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
شب بهار

شب بهار

از ۱۳۹۶/۹/۲۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۳
انجمن شعر شهرستان ادب

انجمن شعر شهرستان ادب

از ۱۳۹۶/۹/۲۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲۲
نمایشگاه خوشنویسی ازاشعار هوشنگ ابتهاج

نمایشگاه خوشنویسی ازاشعار هوشنگ ابتهاج

از ۱۳۹۶/۹/۲۴ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
جشن شب یلدا

جشن شب یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
تفسیر مثنوی معنوی

تفسیر مثنوی معنوی

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۹/۲۴ تا ۱۳۹۶/۹/۲۴
کنسرت گروه موسیقی "چریکه"

کنسرت گروه موسیقی "چریکه"

از ۱۳۹۶/۹/۲۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۳
دو دوست

دو دوست

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
نمایشگاه گروهی نقاشی مداد و مداد رنگی

نمایشگاه گروهی نقاشی مداد و مداد رنگی

از ۱۳۹۶/۹/۲۱ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
شب شعر یلدا

شب شعر یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۶ تا ۱۳۹۶/۹/۲۶
کنسرت هرمس

کنسرت هرمس

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱
یلدای کتاب

یلدای کتاب

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
از بلخ نا قونیه از تهران تا کراکف

از بلخ نا قونیه از تهران تا کراکف

از ۱۳۹۶/۹/۲۷ تا ۱۳۹۶/۹/۲۷
کنسرت گروه نوارام

کنسرت گروه نوارام

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
آیین آواز

آیین آواز

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
نوازندگی آهنگساز ترکیه‌ای، جِنک اردوئان

نوازندگی آهنگساز ترکیه‌ای، جِنک اردوئان

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
یک دقیقه بیشتر

یک دقیقه بیشتر

از ۱۳۹۶/۹/۳۰ تا ۱۳۹۶/۹/۳۰
جشن یلدا

جشن یلدا

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
شب‌های شعر عاشقانه

شب‌های شعر عاشقانه

از ۱۳۹۶/۹/۲۹ تا ۱۳۹۶/۹/۲۹
شعرانه

شعرانه

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱
ششمین شب شعر سالانه «عصای سفید»

ششمین شب شعر سالانه «عصای سفید»

از ۱۳۹۶/۱۰/۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۴
نشست کانون ادبی ترانه مهر

نشست کانون ادبی ترانه مهر

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲
کنسرت موسیقی «دوئت خواهران گاتزانا»

کنسرت موسیقی «دوئت خواهران گاتزانا»

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲
نوای «لالايى ها» ایران و جهان

نوای «لالايى ها» ایران و جهان

از ۱۳۹۶/۱۰/۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۴
شب‌های شعر تهران

شب‌های شعر تهران

از ۱۳۹۶/۱۰/۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۵
نمایشگاه عکس تاریخی «مردم معمولی»

نمایشگاه عکس تاریخی «مردم معمولی»

از ۱۳۹۶/۱۰/۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نخستین جشنواره فرهنگی هنری تالاب دوخان

نخستین جشنواره فرهنگی هنری تالاب دوخان

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نمایشگاه «بعد چهارم»

نمایشگاه «بعد چهارم»

از ۱۳۹۶/۱۰/۸ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
شب شعر آغاز فصل سرد

شب شعر آغاز فصل سرد

از ۱۳۹۶/۱۰/۶ تا ۱۳۹۶/۱۰/۶
نمایشگاه نقاشی «چهل»

نمایشگاه نقاشی «چهل»

از ۱۳۹۶/۱۰/۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۷
نمایشگاه نقاشی آبرنگ «خیال رنگی»

نمایشگاه نقاشی آبرنگ «خیال رنگی»

از ۱۳۹۶/۱۰/۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۹
نمایشگاه نقاشی «آوای رنگ»

نمایشگاه نقاشی «آوای رنگ»

از ۱۳۹۶/۱۰/۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
جشن ميلاد دكتر افشين يداللهى

جشن ميلاد دكتر افشين يداللهى

از ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
نمايشگاه نقاشى "نوستالژيا"

نمايشگاه نقاشى "نوستالژيا"

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
كنسرت موسيقى لرى "هرنگ"

كنسرت موسيقى لرى "هرنگ"

از ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تجلى عشق

تجلى عشق

از ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
نشست ادبى انجمن نامه مهر

نشست ادبى انجمن نامه مهر

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲
شب تاجيكستان

شب تاجيكستان

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
برگزاری جلسات شعری

برگزاری جلسات شعری

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
نمايشگاه نقاشى رخ

نمايشگاه نقاشى رخ

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
نمايشگاه عكس و چيدمان "زنمردگى"

نمايشگاه عكس و چيدمان "زنمردگى"

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۶/۱۱/۴
برزخ

برزخ

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
نمايش آثار بزرگان نقاشى ايران

نمايش آثار بزرگان نقاشى ايران

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
نمايشگاه نقاشى آخال

نمايشگاه نقاشى آخال

از ۱۳۹۶/۱۱/۶ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
نمايشگاه گروهى عكس "تماشاى تهران"

نمايشگاه گروهى عكس "تماشاى تهران"

از ۱۳۹۶/۱۱/۶ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
نمايشگاه نقاشى "نگاه معاصر"

نمايشگاه نقاشى "نگاه معاصر"

از ۱۳۹۶/۱۱/۶ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
هنگام شاعرانه

هنگام شاعرانه

از ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
نمایشگاه «کور برفی»

نمایشگاه «کور برفی»

از ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
نمایشگاه نقاشی «برخورد»

نمایشگاه نقاشی «برخورد»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
نمایشگاه گروهی نقاشی «روزمرگی های انسان معصر»

نمایشگاه گروهی نقاشی «روزمرگی های انسان معصر»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
عصر اثر

عصر اثر

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
نمایشگاه گروهی عکس «زندگی زیباست»

نمایشگاه گروهی عکس «زندگی زیباست»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۶/۱۲/۳
نمایشگاه نقاشی «سایه مهدی»

نمایشگاه نقاشی «سایه مهدی»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ تا ۱۳۹۶/۱۲/۳
نمایشگاه گروهی آبرنگ

نمایشگاه گروهی آبرنگ

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲
عقیق اشک

عقیق اشک

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
محفل شعر خوانی دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر

محفل شعر خوانی دوازدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
شب شعر عطر یاس

شب شعر عطر یاس

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
نمایش «آه بَر اِنکار ماه»

نمایش «آه بَر اِنکار ماه»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱
هشتمین نشست تئاتر کاغذی

هشتمین نشست تئاتر کاغذی

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نمایشگاه گروهی نقاشی «نگاهی نو»

نمایشگاه گروهی نقاشی «نگاهی نو»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۶/۱۲/۳
نمایشگاه آثار جهانگیر شهدادی

نمایشگاه آثار جهانگیر شهدادی

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
نمایش تک اثر از قاسم حاجی زاده

نمایش تک اثر از قاسم حاجی زاده

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
بررسی نقش و جایگاه سیمین دانشور در هنر و ادبیات معاصر

بررسی نقش و جایگاه سیمین دانشور در هنر و ادبیات معاصر

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
نشست انجمن ادبی فردوس

نشست انجمن ادبی فردوس

از ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
نمایش «با تو می‌گریم»

نمایش «با تو می‌گریم»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
رونمایی از کتاب «پیراهنی پر از سپید»

رونمایی از کتاب «پیراهنی پر از سپید»

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
رونمایی کتاب آرتمیا

رونمایی کتاب آرتمیا

از ۱۳۹۶/۱۲/۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲
تجلیل از "استاد هوشنگ ظریف"

تجلیل از "استاد هوشنگ ظریف"

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۴
نمایشگاه نقاشی صدر

نمایشگاه نقاشی صدر

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
هفتمین نشست شعر خوانش

هفتمین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۴
نمایشگاه آثار خوشنویسی «نوشنوشت»

نمایشگاه آثار خوشنویسی «نوشنوشت»

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
چشم انداز

چشم انداز

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
نمایشگاه فروش آثار هنری

نمایشگاه فروش آثار هنری

از ۱۳۹۶/۱۲/۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
منزوی شناسی

منزوی شناسی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
ششمین همایش بزرگ شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان

ششمین همایش بزرگ شعر و موسیقی کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۸
نشست کافه نام

نشست کافه نام

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

رونمایی مجموعه شعر حالِ سگ

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
نشست بررسى تاثیر هوشنگ گلشیری در ادبیات داستانی معاصر

نشست بررسى تاثیر هوشنگ گلشیری در ادبیات داستانی معاصر

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
نشست کانون ادبی رویش

نشست کانون ادبی رویش

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
تاریخ با طعم قهوه

تاریخ با طعم قهوه

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
کارگاه شعر آزاد

کارگاه شعر آزاد

از ۱۳۹۷/۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱/۱۶
لیلی نامه-بزرگداشت حکیم نطامی گنجوی و بانو پروین اعتصامی

لیلی نامه-بزرگداشت حکیم نطامی گنجوی و بانو پروین اعتصامی

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
آيدين آغداشلو

آيدين آغداشلو

از ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

از ۱۳۹۷/۱/۲۷ تا ۱۳۹۷/۱/۲۷
نقد کتاب بی کتابی

نقد کتاب بی کتابی

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
اختتامیه جشنواره سراسری پستو

اختتامیه جشنواره سراسری پستو

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
«سروده های روی داربست» نمایشگاه گروهی آثار تجسمی معماران

«سروده های روی داربست» نمایشگاه گروهی آثار تجسمی معماران

از ۱۳۹۷/۳/۴ تا ۱۳۹۷/۳/۲۲
نمایشگاه انفرادی عکس «آغوش‌ها»

نمایشگاه انفرادی عکس «آغوش‌ها»

از ۱۳۹۷/۳/۴ تا ۱۳۹۷/۴/۵
نمایش و نقد و بررسی فیلم بی عشق

نمایش و نقد و بررسی فیلم بی عشق

از ۱۳۹۷/۳/۹ تا ۱۳۹۷/۳/۹
شناخت شعر معاصر

شناخت شعر معاصر

از ۱۳۹۷/۳/۲۰ تا ۱۳۹۷/۳/۲۳
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

از ۱۳۹۷/۳/۲۲ تا ۱۳۹۷/۳/۲۲
نشست پیرامون نمایشگاه علی و رامیار- دمو

نشست پیرامون نمایشگاه علی و رامیار- دمو

از ۱۳۹۷/۳/۲۳ تا ۱۳۹۷/۳/۲۳
کارگاه شعر و ترانه عبدالجبار کاکایی

کارگاه شعر و ترانه عبدالجبار کاکایی

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
شب حمید خطیب شهیدی

شب حمید خطیب شهیدی

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
اولین کارگاه شعر بانوان اردبیل

اولین کارگاه شعر بانوان اردبیل

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
جشن دوازده سالگی شب شعر شکر خند

جشن دوازده سالگی شب شعر شکر خند

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
عصر شعر مهر

عصر شعر مهر

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
بیست و پنجمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه «ترانه آواز»

بیست و پنجمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه «ترانه آواز»

از ۱۳۹۷/۴/۱۰ تا ۱۳۹۷/۴/۱۰
سلسله نشست های "وصف بیداری دل" شرح و بررسی مثنوی معنوی

سلسله نشست های "وصف بیداری دل" شرح و بررسی مثنوی معنوی

از ۱۳۹۷/۴/۱۰ تا ۱۳۹۷/۴/۱۰
دومین جشنواره ملی شعر و سلامت - نبض واژه ها

دومین جشنواره ملی شعر و سلامت - نبض واژه ها

از ۱۳۹۷/۲/۱۳ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
سومین نشست «میز نقد» با محوریت کتاب «آواز های روسی»

سومین نشست «میز نقد» با محوریت کتاب «آواز های روسی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۱ تا ۱۳۹۷/۴/۱۱
جلسه نقد رمان «بی کتابی»

جلسه نقد رمان «بی کتابی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه قلم زرین

مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه قلم زرین

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
نشست نقد و بررسی کتاب های فوتبالی نشر چشمه

نشست نقد و بررسی کتاب های فوتبالی نشر چشمه

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
نود و چهارمین نشست تخصصی زرین قلم

نود و چهارمین نشست تخصصی زرین قلم

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگوی چهار نفره»

نشست نقد و بررسی کتاب «گفت‌وگوی چهار نفره»

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۴/۱۱ تا ۱۳۹۷/۴/۱۱
فراخوان هشتمین دوره­‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم

فراخوان هشتمین دوره­‌ی جایزه ادبی هفت اقلیم

از ۱۳۹۷/۳/۱۵ تا ۱۳۹۷/۴/۱۵
شب "صلح و شاهنامه"

شب "صلح و شاهنامه"

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
چهارمین نشست «میز نقد» با محوریت رمان «ابدی»

چهارمین نشست «میز نقد» با محوریت رمان «ابدی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری استان آذربایجان شرقی

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری استان آذربایجان شرقی

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
جلسه نقد رمان «ما این جا داریم می میریم»

جلسه نقد رمان «ما این جا داریم می میریم»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
جلسه رونمایی از کتاب «دیدار بی دیدار»

جلسه رونمایی از کتاب «دیدار بی دیدار»

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
انجمن ادبی فراگفتار

انجمن ادبی فراگفتار

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۴/۱۲
شب های شعر رشت

شب های شعر رشت

از ۱۳۹۷/۴/۱۳ تا ۱۳۹۷/۴/۱۳
دیدار وگفتگو با دکتر عبد الرحمن نجل رحیم

دیدار وگفتگو با دکتر عبد الرحمن نجل رحیم

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
انجمن ادبی ونداد همدان

انجمن ادبی ونداد همدان

از ۱۳۹۷/۴/۱۳ تا ۱۳۹۷/۴/۱۳
نشست دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

نشست دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
نشست رونمایی کتاب آثار «عُزیر حاج بگوف»

نشست رونمایی کتاب آثار «عُزیر حاج بگوف»

از ۱۳۹۷/۴/۱۵ تا ۱۳۹۷/۴/۱۵
جشن نویسندگان

جشن نویسندگان

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
برنامه داستان‌خوانی «داستان من»

برنامه داستان‌خوانی «داستان من»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۴
نمایشگاه نقاشی خط «نگین هستی»

نمایشگاه نقاشی خط «نگین هستی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۴ تا ۱۳۹۷/۴/۱۶
شب داریوش شایگان

شب داریوش شایگان

از ۱۳۹۷/۴/۱۵ تا ۱۳۹۷/۴/۱۵
شب فیتز جرالد

شب فیتز جرالد

از ۱۳۹۷/۴/۱۷ تا ۱۳۹۷/۴/۱۷
نشست نقد ترانه «ترانه آواز»

نشست نقد ترانه «ترانه آواز»

از ۱۳۹۷/۴/۱۷ تا ۱۳۹۷/۴/۱۷
فراخوان سومین کنگره‌ مجازی شعر وحدت اسلامی

فراخوان سومین کنگره‌ مجازی شعر وحدت اسلامی

از ۱۳۹۷/۴/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۸
نشست هفتگی «فضولی خوانی»

نشست هفتگی «فضولی خوانی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۹ تا ۱۳۹۷/۴/۱۹
نمایشگاه عکس «بی‌آبان»

نمایشگاه عکس «بی‌آبان»

از ۱۳۹۷/۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۳
فراخوان دومین دوره ی جایزه ی ادبی داستان کوتاه «بیژن نجدی»

فراخوان دومین دوره ی جایزه ی ادبی داستان کوتاه «بیژن نجدی»

از ۱۳۹۷/۴/۱۸ تا ۱۳۹۷/۷/۱۵
آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد

آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد

از ۱۳۹۷/۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۴/۲۲
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۴/۱۹ تا ۱۳۹۷/۴/۱۹
سلسه نشست های صد سال ادبیات ایران - نصرت رحمانی

سلسه نشست های صد سال ادبیات ایران - نصرت رحمانی

از ۱۳۹۷/۴/۲۰ تا ۱۳۹۷/۴/۲۰
رونمایی و نقد مجموعه داستان کوتاه "یکی در آینه"

رونمایی و نقد مجموعه داستان کوتاه "یکی در آینه"

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
آیین رو نمایی از دو کتاب «سرایشی برای هزار خوانش» و «می نویسمت»

آیین رو نمایی از دو کتاب «سرایشی برای هزار خوانش» و «می نویسمت»

از ۱۳۹۷/۴/۲۲ تا ۱۳۹۷/۴/۲۲
صد و ششمین جلسه گپ گرافیک تبریز

صد و ششمین جلسه گپ گرافیک تبریز

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
ثبت نام نهایی

ثبت نام نهایی

از ۱۳۹۷/۴/۱۰ تا ۱۳۹۷/۴/۱۰
دیدار و گفت‌وگو با هرمز عبداللهی

دیدار و گفت‌وگو با هرمز عبداللهی

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
شب اتیسم

شب اتیسم

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
فراخوان نخستین جشنواره عکس «فوتبال و زندگی»

فراخوان نخستین جشنواره عکس «فوتبال و زندگی»

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۵
مراسم رونمایی از کتاب «همسایه سدر و همسفر رود»

مراسم رونمایی از کتاب «همسایه سدر و همسفر رود»

از ۱۳۹۷/۴/۲۳ تا ۱۳۹۷/۴/۲۳
هفتمین همایش بزرگ شعر و موسیقی

هفتمین همایش بزرگ شعر و موسیقی

از ۱۳۹۷/۵/۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
شب‌های شعر انجمن ادبی اندیشه تبریز

شب‌های شعر انجمن ادبی اندیشه تبریز

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
جلسه شعر طنز نقل قول

جلسه شعر طنز نقل قول

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
شب شیوا ارسطویی در هفت اقلیم

شب شیوا ارسطویی در هفت اقلیم

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۴/۲۷
ثبت ثبتنام

ثبت ثبتنام

از ۱۳۹۷/۴/۲۵ تا ۱۳۹۷/۴/۲۵
فراخوانِ “سومین جشنواره‌ی سراسری هنرهای اجرایی_ نمایشی موندا”

فراخوانِ “سومین جشنواره‌ی سراسری هنرهای اجرایی_ نمایشی موندا”

از ۱۳۹۷/۴/۱۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۰
دیدار و گفتگو با دکتر بابک زمانی

دیدار و گفتگو با دکتر بابک زمانی

از ۱۳۹۷/۴/۲۸ تا ۱۳۹۷/۴/۲۸
کارگاه ترانه عبدالجبار کاکایی و علیرضا بدیع

کارگاه ترانه عبدالجبار کاکایی و علیرضا بدیع

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۶/۳۱
فصل خوانش سرو (نمایشنامه خوانی شاباش خوان)

فصل خوانش سرو (نمایشنامه خوانی شاباش خوان)

از ۱۳۹۷/۴/۲۸ تا ۱۳۹۷/۴/۲۸
نقد کتاب کارآگاهان خونسرد

نقد کتاب کارآگاهان خونسرد

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۴/۲۷
سلسله نشست های طنز خلاق

سلسله نشست های طنز خلاق

از ۱۳۹۷/۴/۳۰ تا ۱۳۹۷/۴/۳۰
کنسرت دونوازی همایون نصیری و پیام جهانمانی

کنسرت دونوازی همایون نصیری و پیام جهانمانی

از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۷/۴/۳۱
فراخوان هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان

فراخوان هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۹/۲۸
فراخوان اولین جشنواره نمایشنامه نویسی تئاتر خیابانی مشهد

فراخوان اولین جشنواره نمایشنامه نویسی تئاتر خیابانی مشهد

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۵/۴
نمایشگاه اولین سالانه طراحی نوجوان «خانه هنر خرد»

نمایشگاه اولین سالانه طراحی نوجوان «خانه هنر خرد»

از ۱۳۹۷/۴/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۳
سمینارادبیات وزندگی

سمینارادبیات وزندگی

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
جشنواره شعر خدمت

جشنواره شعر خدمت

از ۱۳۹۷/۴/۲۷ تا ۱۳۹۷/۵/۳۱
نشست تخصصی معماری و شهرسازی

نشست تخصصی معماری و شهرسازی

از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۷/۴/۳۱
نقدوبررسی رمان «عزم»

نقدوبررسی رمان «عزم»

از ۱۳۹۷/۵/۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲
خوانش و بررسی «مارگریتا دلچه ویتا»

خوانش و بررسی «مارگریتا دلچه ویتا»

از ۱۳۹۷/۴/۳۰ تا ۱۳۹۷/۴/۳۰
شب دماوند

شب دماوند

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
انجمن شعر و ترانه

انجمن شعر و ترانه

از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۷/۴/۳۱
آیین رونمایی و نقد مجموعه شعر «تماشایی» سروده میلاد عرفان پور

آیین رونمایی و نقد مجموعه شعر «تماشایی» سروده میلاد عرفان پور

از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۷/۴/۳۱
فراخوان اولین مسابقه عکس «همه جا در دسترس»

فراخوان اولین مسابقه عکس «همه جا در دسترس»

از ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
فراخوان جشنواره عکس خوشه با رویکرد عکاسی از گندم، آرد و نان

فراخوان جشنواره عکس خوشه با رویکرد عکاسی از گندم، آرد و نان

از ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱۰
کانون ادبی بهمن

کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
کارگاه داستان نویسی

کارگاه داستان نویسی

از ۱۳۹۷/۵/۳ تا ۱۳۹۷/۵/۳
نشست مرداد ماه «عصر شعر و ترانه»

نشست مرداد ماه «عصر شعر و ترانه»

از ۱۳۹۷/۵/۴ تا ۱۳۹۷/۵/۴
ایستگاه داستان

ایستگاه داستان

از ۱۳۹۷/۵/۴ تا ۱۳۹۷/۵/۴
کارگاه داستان نویسی امیرحسن چهلتن

کارگاه داستان نویسی امیرحسن چهلتن

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۷/۳
لذت خواندن ادبیات کلاسیک در عصر بی حوصلگی

لذت خواندن ادبیات کلاسیک در عصر بی حوصلگی

از ۱۳۹۷/۵/۴ تا ۱۳۹۷/۵/۴
مراسم رونمایی از کتاب «چوب گلف انگلیسی»

مراسم رونمایی از کتاب «چوب گلف انگلیسی»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
نشست شعر خوانش

نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
نشست آکادمی ترانه

نشست آکادمی ترانه

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
پاتوق شعر

پاتوق شعر

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
جشنواره «رویای کهکشانی من»

جشنواره «رویای کهکشانی من»

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۵ تا ۱۳۹۷/۵/۵
نشست "تاثیر صادق چوبک در ادبیات داستانی معاصر"

نشست "تاثیر صادق چوبک در ادبیات داستانی معاصر"

از ۱۳۹۷/۵/۶ تا ۱۳۹۷/۵/۶
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۷/۵/۶ تا ۱۳۹۷/۵/۶
شب «ناهید طباطبایی»

شب «ناهید طباطبایی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۵/۶ تا ۱۳۹۷/۵/۶
خوانش آثار محمود استادمحمد

خوانش آثار محمود استادمحمد

از ۱۳۹۷/۵/۷ تا ۱۳۹۷/۵/۸
سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

از ۱۳۹۷/۵/۷ تا ۱۳۹۷/۵/۷
شب محمد نوری

شب محمد نوری

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
آشنایی با ویرایش

آشنایی با ویرایش

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
فراخوان جشنواره ادبی نسیم کلمات

فراخوان جشنواره ادبی نسیم کلمات

از ۱۳۹۷/۵/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۲۸
جلسه ادبی ترنج

جلسه ادبی ترنج

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
مجلس فضولی‌خوانی

مجلس فضولی‌خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۱۲ تا ۱۳۹۷/۵/۱۲
مراسم رونمایی از کتاب «حوالی روشن صدا»

مراسم رونمایی از کتاب «حوالی روشن صدا»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
نقد و بررسی کتاب «فوکو و ادبیات داستانی»

نقد و بررسی کتاب «فوکو و ادبیات داستانی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
آغاز فعالیت انجمن ادبی "دکترمعین"

آغاز فعالیت انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
فراخوان جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت

فراخوان جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
دیدار و گفتگو با «علی دهباشی»

دیدار و گفتگو با «علی دهباشی»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
شب مجله " آنگاه "

شب مجله " آنگاه "

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
رونمائی کتاب

رونمائی کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
نشست ادبی مجال

نشست ادبی مجال

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
شب وحدت ملی 5 - کرمان

شب وحدت ملی 5 - کرمان

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
فراخوان نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دانشجویی «دریچه»

فراخوان نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دانشجویی «دریچه»

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۱
هر خانه یک اثر هنری

هر خانه یک اثر هنری

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۲
جلسه نقد رمان کوچه درختی

جلسه نقد رمان کوچه درختی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
انجمن ادبی ونداد

انجمن ادبی ونداد

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
رونمایی از کتاب «پنهان در تاریکی»

رونمایی از کتاب «پنهان در تاریکی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
نمایشگاه گروهی عکس «آب، نان، دوربین»

نمایشگاه گروهی عکس «آب، نان، دوربین»

از ۱۳۹۷/۵/۱۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
نمایشگاه آثار همایون برومندی

نمایشگاه آثار همایون برومندی

از ۱۳۹۷/۵/۱۲ تا ۱۳۹۷/۵/۱۷
شب فرهنگ‌عروسکها و نمایش های عروسکی

شب فرهنگ‌عروسکها و نمایش های عروسکی

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
دهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

دهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
بیست و هشتمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه « ترانه آواز»

بیست و هشتمین نشست تخصصی نقد و بررسی ترانه « ترانه آواز»

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
انجمن فانوس

انجمن فانوس

از ۱۳۹۷/۵/۱۷ تا ۱۳۹۷/۵/۱۷
شب های شعر باغ کتاب تبریز

شب های شعر باغ کتاب تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
مجلس فضولی‌خوانی

مجلس فضولی‌خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۱۶ تا ۱۳۹۷/۵/۱۶
روایتِ موسیقایی تبریز (مشروطه‌خوانی)

روایتِ موسیقایی تبریز (مشروطه‌خوانی)

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
داستانخوانی و رونمایی کتاب «خوابهای مشکوک»

داستانخوانی و رونمایی کتاب «خوابهای مشکوک»

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
مسابقه «ملی كارتون و كاريكاتور»

مسابقه «ملی كارتون و كاريكاتور»

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
نشست «شهر و مشروطه»

نشست «شهر و مشروطه»

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران

بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۸ تا ۱۳۹۷/۵/۲۸
نقدوبررسی کتاب «درس گفتارهای ادبیات جهان»

نقدوبررسی کتاب «درس گفتارهای ادبیات جهان»

از ۱۳۹۷/۵/۱۶ تا ۱۳۹۷/۵/۱۶
نشست علمی بهار مشروطه (ادبیات دوران مشروطه با تکیه بر آثار ملک‌الشعراء)

نشست علمی بهار مشروطه (ادبیات دوران مشروطه با تکیه بر آثار ملک‌الشعراء)

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
انجمن شاعران ایران

انجمن شاعران ایران

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
کانون ادبی زمستان

کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
شب سایه ها

شب سایه ها

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
شب های بداهه نوازی زهی و زخمه ای

شب های بداهه نوازی زهی و زخمه ای

از ۱۳۹۷/۶/۱۰ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
شب‌ـ‌ترانه‌ای آرام با مهرداد هویدا

شب‌ـ‌ترانه‌ای آرام با مهرداد هویدا

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
داستانِ جمعه

داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
دیدار و گفتگو با دکتر سپیده حبیب

دیدار و گفتگو با دکتر سپیده حبیب

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
رونمایی از کتاب «الف لام خمينی»

رونمایی از کتاب «الف لام خمينی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
دیدار با «سابیر هاکا»

دیدار با «سابیر هاکا»

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «ملاحظات»

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «ملاحظات»

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
آیین نکوداشت و افتتاحیه نمایشگاه آثار استاد محمد بهرامی

آیین نکوداشت و افتتاحیه نمایشگاه آثار استاد محمد بهرامی

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
مراسم رونمایی کتاب‌های «یکی من و از دست داداشم نجات بده» و «دو تفنگدار ناشی»

مراسم رونمایی کتاب‌های «یکی من و از دست داداشم نجات بده» و «دو تفنگدار ناشی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۸ تا ۱۳۹۷/۵/۱۸
جشن امضا و مروری بر مجموعه آثار «مرتضا کربلایی‌لو»

جشن امضا و مروری بر مجموعه آثار «مرتضا کربلایی‌لو»

از ۱۳۹۷/۵/۲۰ تا ۱۳۹۷/۵/۲۰
موسیقی پرفرمنس/ جاده گرسنه

موسیقی پرفرمنس/ جاده گرسنه

از ۱۳۹۷/۵/۲۰ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
دیدار با عادل فردوسی پور

دیدار با عادل فردوسی پور

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
هفتاد و دومین جلسه شعرانه

هفتاد و دومین جلسه شعرانه

از ۱۳۹۷/۵/۱۹ تا ۱۳۹۷/۵/۱۹
نشست شعر و موسیقی در انجمن چکامه سرایان ادب اصفهان

نشست شعر و موسیقی در انجمن چکامه سرایان ادب اصفهان

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
نشست نقد مجموعه شعر «زرورق»

نشست نقد مجموعه شعر «زرورق»

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
آیین رونمایی از مجموعه شعر «به جای گالیله می نویسیم»

آیین رونمایی از مجموعه شعر «به جای گالیله می نویسیم»

از ۱۳۹۷/۵/۲۰ تا ۱۳۹۷/۵/۲۰
نکوداشت مرحوم استاد «اصغر فردی»

نکوداشت مرحوم استاد «اصغر فردی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
نمایشنامه خوانی موعظه

نمایشنامه خوانی موعظه

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
چه چیزی کپی هست؟ چه چیزی کپی نیست؟

چه چیزی کپی هست؟ چه چیزی کپی نیست؟

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
چرا درباره‌ی سینما بخوانیم؟

چرا درباره‌ی سینما بخوانیم؟

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
مرور فیلم‌های مطرح تاریخ در سینمای روباز عمارت روبرو

مرور فیلم‌های مطرح تاریخ در سینمای روباز عمارت روبرو

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
نمایش و بررسی دو فیلم کانونی عباس کیارستمی: «مسافر» و «تجربه»

نمایش و بررسی دو فیلم کانونی عباس کیارستمی: «مسافر» و «تجربه»

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
فراخوان چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

فراخوان چهل و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
جلسه نقد و بررسی کتاب «بازیگوش»

جلسه نقد و بررسی کتاب «بازیگوش»

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
شب سید محمد علی جمالزاده و اصفهان

شب سید محمد علی جمالزاده و اصفهان

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
کارگاه داستان مجید قیصری

کارگاه داستان مجید قیصری

از ۱۳۹۷/۵/۲۱ تا ۱۳۹۷/۵/۲۱
دیدار با استاد «هوشنگ مرادی کرمانی»

دیدار با استاد «هوشنگ مرادی کرمانی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
بازخوانی کتاب «اردوگاه اطفال»

بازخوانی کتاب «اردوگاه اطفال»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۲
کنگره سه‌نسل با ادیبات معاصر

کنگره سه‌نسل با ادیبات معاصر

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

جشن امضای دو کتاب به ترجمه‌ اصغر نوری

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
یازدهمین داستانِ جمعه

یازدهمین داستانِ جمعه

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
بررسی داستان "اوراق فروشی کلیوند"

بررسی داستان "اوراق فروشی کلیوند"

از ۱۳۹۷/۵/۲۴ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
عصری با کتاب

عصری با کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
فراخوان جشنواره‌ شعر دفاع مقدس «تپش‌های ماندگار»

فراخوان جشنواره‌ شعر دفاع مقدس «تپش‌های ماندگار»

از ۱۳۹۷/۵/۲۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
اجرای موسیقی «وارونگی»

اجرای موسیقی «وارونگی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
دیدار و گفتگو با دکتر سید علی احمدی ابهری

دیدار و گفتگو با دکتر سید علی احمدی ابهری

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
فراخوان مسابقه کاریکاتور «مرغ همسایه غاز است»

فراخوان مسابقه کاریکاتور «مرغ همسایه غاز است»

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱
فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی الوند

فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی الوند

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
فراخوان شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره

فراخوان شانزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۱۵
ایستگاه داستان

ایستگاه داستان

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
جشن امضای کتاب «کمی مایل به سرخ»

جشن امضای کتاب «کمی مایل به سرخ»

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
شب شعر طنز قند و نمک

شب شعر طنز قند و نمک

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
شعرآورد تبریز

شعرآورد تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد

یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۳۱
نشست نقد و بررسی رمان «گیلداد»

نشست نقد و بررسی رمان «گیلداد»

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
«بداهه‌نوازی از هیچ»

«بداهه‌نوازی از هیچ»

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۵/۲۳
اجرای موسیقی ‏«10or»

اجرای موسیقی ‏«10or»

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
فراخوان مسابقه هنری «اقتصاد گراف» با موضوع حمایت از کالای ایرانی

فراخوان مسابقه هنری «اقتصاد گراف» با موضوع حمایت از کالای ایرانی

از ۱۳۹۷/۵/۲۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۷/۵/۲۴ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
چهل و ششمین نشست «کبوتران مسجد دور دست»

چهل و ششمین نشست «کبوتران مسجد دور دست»

از ۱۳۹۷/۵/۲۴ تا ۱۳۹۷/۵/۲۴
​بزرگداشت «حسن توفیق» و پنجاه سال طنز مطبوعاتی ایران

​بزرگداشت «حسن توفیق» و پنجاه سال طنز مطبوعاتی ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
آئین رونمایی از کتاب «جُندی مُکَّلف؛ خاطرات اسارت یک محافظ»

آئین رونمایی از کتاب «جُندی مُکَّلف؛ خاطرات اسارت یک محافظ»

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۵/۲۶
رونمایی از کتاب «گزیده غزلیات مولوی به زبان هندی»

رونمایی از کتاب «گزیده غزلیات مولوی به زبان هندی»

از ۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۷/۵/۲۷
فراخوان مسابقه «ملی کارتون و کاریکاتور با موضوع کتاب»

فراخوان مسابقه «ملی کارتون و کاریکاتور با موضوع کتاب»

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
نهمین ماه شعر آفتابگردان ها

نهمین ماه شعر آفتابگردان ها

از ۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۷/۵/۲۷
نشست «تأملاتی درباره نیچه»

نشست «تأملاتی درباره نیچه»

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
شب های شعر باغ كتاب تبريز

شب های شعر باغ كتاب تبريز

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
مجلس فضولی خوانی

مجلس فضولی خوانی

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
معرفی و جشن امضای مجموعه داستان «افتاده بودیم در گردنه‌ی حیران»

معرفی و جشن امضای مجموعه داستان «افتاده بودیم در گردنه‌ی حیران»

از ۱۳۹۷/۵/۳۰ تا ۱۳۹۷/۵/۳۰
نمایشگاه نقاشی‌های علی بازماندگان

نمایشگاه نقاشی‌های علی بازماندگان

از ۱۳۹۷/۵/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۷
شب کبوتر و کبوتر بازی در ایران

شب کبوتر و کبوتر بازی در ایران

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۵/۲۹
فراخوان سیزدهمین جایزه شعر به انتخاب «خبرنگاران»

فراخوان سیزدهمین جایزه شعر به انتخاب «خبرنگاران»

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
دوره آموزشی «درباره شعر»

دوره آموزشی «درباره شعر»

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۶/۴
ششمین کنگره بین‌المللی شعر بانوان عاشورایی

ششمین کنگره بین‌المللی شعر بانوان عاشورایی

از ۱۳۹۷/۵/۲۹ تا ۱۳۹۷/۶/۲۷
بازدید و روایت خانه های مشاهیر در تهران

بازدید و روایت خانه های مشاهیر در تهران

از ۱۳۹۷/۶/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱
نمایشگاه انفرادی نقاشی‌ «فریبا سلیمانی ذوقی»

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌ «فریبا سلیمانی ذوقی»

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۸
نمایش «بقالی کوچه هشتم»

نمایش «بقالی کوچه هشتم»

از ۱۳۹۷/۶/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۵
مسابقه عکاسی کتابفروشی محبوب من

مسابقه عکاسی کتابفروشی محبوب من

از ۱۳۹۷/۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۶/۸
آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد»

آیین رونمایی از کتاب «باید کسی از میان ما به کشتن کتاب برخیزد»

از ۱۳۹۷/۶/۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲
فراخوان نخستین جشنواره بین المللی تئاتر «الف»

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی تئاتر «الف»

از ۱۳۹۷/۵/۳۱ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
شب راه آهن ایران

شب راه آهن ایران

از ۱۳۹۷/۶/۴ تا ۱۳۹۷/۶/۴
نشست نقد و بررسی رمان «به نام یونس»

نشست نقد و بررسی رمان «به نام یونس»

از ۱۳۹۷/۶/۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲
رونمایی از مجموعه شعر سپینود

رونمایی از مجموعه شعر سپینود

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۳
مراسم رونمایی از مجموعه شعر «تحیر» سروده سید حمیدرضا برقعی

مراسم رونمایی از مجموعه شعر «تحیر» سروده سید حمیدرضا برقعی

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۳
جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر لحظه‌های بی‌ملاحظه

جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر لحظه‌های بی‌ملاحظه

از ۱۳۹۷/۶/۴ تا ۱۳۹۷/۶/۴
شب داستان خوانی به میزبانی «سید مهدی شجاعی»

شب داستان خوانی به میزبانی «سید مهدی شجاعی»

از ۱۳۹۷/۶/۴ تا ۱۳۹۷/۶/۴
نمایشگاه انفرادی نقاشی «یعقوب مشفقی‌فر»

نمایشگاه انفرادی نقاشی «یعقوب مشفقی‌فر»

از ۱۳۹۷/۶/۳ تا ۱۳۹۷/۶/۷
نقد و بررسی رمان «باغ استخوان های نمور»

نقد و بررسی رمان «باغ استخوان های نمور»

از ۱۳۹۷/۶/۷ تا ۱۳۹۷/۶/۷
اختتامیه جشنواره شعر گیومه

اختتامیه جشنواره شعر گیومه

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
مراسم رونمایی از کتاب زی پو

مراسم رونمایی از کتاب زی پو

از ۱۳۹۷/۶/۸ تا ۱۳۹۷/۶/۸
نقد و بررسی مجموعه داستان "شاید مرا دبده باشید"

نقد و بررسی مجموعه داستان "شاید مرا دبده باشید"

از ۱۳۹۷/۶/۵ تا ۱۳۹۷/۶/۵
اولین سوگواره پوسترهای عاشورایی جزیره کیش

اولین سوگواره پوسترهای عاشورایی جزیره کیش

از ۱۳۹۷/۶/۷ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
فراخوان نخستین جشنواره موسیقی کیش

فراخوان نخستین جشنواره موسیقی کیش

از ۱۳۹۷/۶/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۳۰
فراخوان مسابقه عکس جشنواره تئاتر فجر

فراخوان مسابقه عکس جشنواره تئاتر فجر

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۰
کنسرت پژوهشی موسیقی ایران

کنسرت پژوهشی موسیقی ایران

از ۱۳۹۷/۶/۱۰ تا ۱۳۹۷/۶/۱۰
فراخوان سی‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر

فراخوان سی‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر

از ۱۳۹۷/۶/۸ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

دورخوانی و نقد و بررسی آثار هاروکی موراکامی

از ۱۳۹۷/۶/۸ تا ۱۳۹۷/۶/۸
اجرای موسیقی پژوهشی گروه «برفک» و «زهاکان»

اجرای موسیقی پژوهشی گروه «برفک» و «زهاکان»

از ۱۳۹۷/۶/۹ تا ۱۳۹۷/۶/۹
اکران فیلم «قرمز»

اکران فیلم «قرمز»

از ۱۳۹۷/۶/۹ تا ۱۳۹۷/۶/۹
اجرای موسیقی پژوهشی «موسیقی معاصر»

اجرای موسیقی پژوهشی «موسیقی معاصر»

از ۱۳۹۷/۶/۹ تا ۱۳۹۷/۶/۹
نشست معماری و شهرسازی

نشست معماری و شهرسازی

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱۱
آیین گشایش نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان هنرمندان امروز

آیین گشایش نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان هنرمندان امروز

از ۱۳۹۷/۶/۸ تا ۱۳۹۷/۶/۸
نمایشگاه نقاشی شهر ایران

نمایشگاه نقاشی شهر ایران

از ۱۳۹۷/۶/۹ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
سومین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین

سومین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۷/۵
نمایشنامه خوانی کاکتوس

نمایشنامه خوانی کاکتوس

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱۱
آیین پایانی جایزه سینماسینما

آیین پایانی جایزه سینماسینما

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
پنجمین نشست گروه ادبی وهنری سه نقطه

پنجمین نشست گروه ادبی وهنری سه نقطه

از ۱۳۹۷/۶/۱۱ تا ۱۳۹۷/۶/۱۱
فراخوان چهارمین دوسالانه کارتون کتاب

فراخوان چهارمین دوسالانه کارتون کتاب

از ۱۳۹۷/۶/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
دوره آموزشی «زیبایی‌شناسی در فرهنگ‌ایرانی»

دوره آموزشی «زیبایی‌شناسی در فرهنگ‌ایرانی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۲۷
«عصرانه‌های شعر طوبی»

«عصرانه‌های شعر طوبی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۳
عصر شعر شهریور

عصر شعر شهریور

از ۱۳۹۷/۶/۱۲ تا ۱۳۹۷/۶/۱۲
فراخوان"جشنواره ادبی مادرم زمین"

فراخوان"جشنواره ادبی مادرم زمین"

از ۱۳۹۷/۶/۱۲ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
کارگاه اصول داستان نویسی با تدریس سیامک گلشیری

کارگاه اصول داستان نویسی با تدریس سیامک گلشیری

از ۱۳۹۷/۶/۱۴ تا ۱۳۹۷/۸/۲
"آواها و نغمه ی طهران قدیم"

"آواها و نغمه ی طهران قدیم"

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۴
دومین شب بخارا برای دماوند

دومین شب بخارا برای دماوند

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۳
آیین رونمایی و نقد مجموعه‌شعر «حاشا»

آیین رونمایی و نقد مجموعه‌شعر «حاشا»

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۶/۱۳
سومین جشنواره «کلمه» ویژه داستان کوتاه مهاجرت

سومین جشنواره «کلمه» ویژه داستان کوتاه مهاجرت

از ۱۳۹۷/۶/۱۳ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
آیین رونمایی رمان «مثل شیشه مثل سفال»

آیین رونمایی رمان «مثل شیشه مثل سفال»

از ۱۳۹۷/۶/۱۴ تا ۱۳۹۷/۶/۱۴
بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی

بزرگداشت هوشنگ مرادی کرمانی

از ۱۳۹۷/۶/۱۶ تا ۱۳۹۷/۶/۱۶
دیدار و گفتگو با دکتر محمد تقی یاسمی

دیدار و گفتگو با دکتر محمد تقی یاسمی

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
گفت و گو پیرامون شعر امروز

گفت و گو پیرامون شعر امروز

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
نشست نقد و بررسی رمان «احضاریه»

نشست نقد و بررسی رمان «احضاریه»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
کارگاه ادبی مجید افشاری - آموزش فرایندی شعر

کارگاه ادبی مجید افشاری - آموزش فرایندی شعر

از ۱۳۹۶/۶/۱۵ تا ۱۳۹۶/۷/۸
مراسم رونمایی کتاب «گوزن طلایی»

مراسم رونمایی کتاب «گوزن طلایی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۶/۱۵
فراخوان سومین جشنواره ملی داستان کوتاه دریچه

فراخوان سومین جشنواره ملی داستان کوتاه دریچه

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
فراخوان نخستین «جایزه داستان‌های حماسی»

فراخوان نخستین «جایزه داستان‌های حماسی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۸/۱۵
فراخوان همایش ادبی سوختگان وصل

فراخوان همایش ادبی سوختگان وصل

از ۱۳۹۷/۶/۱۵ تا ۱۳۹۷/۸/۱۵
مراسم رونمایی از مجموعه «بردیا و گولاخ‌ها»

مراسم رونمایی از مجموعه «بردیا و گولاخ‌ها»

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «از پیله تا پروانگی»

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «از پیله تا پروانگی»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
عصر شعر و نغمه

عصر شعر و نغمه

از ۱۳۹۷/۶/۱۶ تا ۱۳۹۷/۶/۱۶
اولین همایش فصلی شعر «باز باران»

اولین همایش فصلی شعر «باز باران»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
مراسم رونمایی کتاب «هفته چهل و چند»

مراسم رونمایی کتاب «هفته چهل و چند»

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
حلقه ادبی پنجره

حلقه ادبی پنجره

از ۱۳۹۷/۶/۱۷ تا ۱۳۹۷/۶/۱۷
مراسم رونمایی و امضای کتاب دوست داشتن آگاهانه

مراسم رونمایی و امضای کتاب دوست داشتن آگاهانه

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
کارگاه ویراستاری (ویرایش- زبان داستان) با تدریس محمد حسینی

کارگاه ویراستاری (ویرایش- زبان داستان) با تدریس محمد حسینی

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۸/۲۸
شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
شب بخارا در اراک

شب بخارا در اراک

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
نمایش و نقد و بررسی فیلم کمدی «هزارپا»

نمایش و نقد و بررسی فیلم کمدی «هزارپا»

از ۱۳۹۷/۶/۱۸ تا ۱۳۹۷/۶/۱۸
کانون ادبی اندیشه

کانون ادبی اندیشه

از ۱۳۹۷/۶/۲۰ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
نشست نقد و بررسی کتاب «دیالوگ»

نشست نقد و بررسی کتاب «دیالوگ»

از ۱۳۹۷/۶/۲۰ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰
بیستمین محفل شعر "قرار"

بیستمین محفل شعر "قرار"

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
فراخوان سومین دوره جایزه‌ «ابوالحسن نجفی»

فراخوان سومین دوره جایزه‌ «ابوالحسن نجفی»

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
نمایشگاه نقاشی آیسا صبا

نمایشگاه نقاشی آیسا صبا

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۳/۲۵
نشست پژوهشی ابتذال در سینمای ایران

نشست پژوهشی ابتذال در سینمای ایران

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
دیدار و گفتگو با دکتر مریم رسولیان

دیدار و گفتگو با دکتر مریم رسولیان

از ۱۳۹۷/۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲۲
رونمایی از رمان «ولی دیوانه وار ...»

رونمایی از رمان «ولی دیوانه وار ...»

از ۱۳۹۷/۶/۲۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۱
جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها»

جلسه نقد و بررسی مجموعه شعر «سرزمین سنگ پشت ها»

از ۱۳۹۷/۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۶/۲۲
ششمین کنگره بین المللی شعر بانوان عاشورایی

ششمین کنگره بین المللی شعر بانوان عاشورایی

از ۱۳۹۷/۶/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۶
فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

فراخوان دومین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال ایران

از ۱۳۹۷/۶/۲۳ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
یکشنبه های داستان

یکشنبه های داستان

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

اجرای شبیه‌خوانی و پرده‌خوانی «بغض صحنه»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۵
نشست بازخوانی «کآشوب»

نشست بازخوانی «کآشوب»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

نقد نمایشنامه «هزار فرسنگ زیر دریا»

از ۱۳۹۷/۶/۲۴ تا ۱۳۹۷/۶/۲۴
نقدوبررسی «آدم‌های اشتباهی»

نقدوبررسی «آدم‌های اشتباهی»

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
نشست نقد و بررسی «وقعه الطف»

نشست نقد و بررسی «وقعه الطف»

از ۱۳۹۷/۶/۲۶ تا ۱۳۹۷/۶/۲۶
نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی شیخ محمد خیابانی

نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی شیخ محمد خیابانی

از ۱۳۹۷/۶/۲۵ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
فراخوان دومین مسابقه معماری طراحی معماری موکب

فراخوان دومین مسابقه معماری طراحی معماری موکب

از ۱۳۹۷/۶/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۸
فراخوان عکاسی سوگوارره سالانه محرم دید ۹۷

فراخوان عکاسی سوگوارره سالانه محرم دید ۹۷

از ۱۳۹۷/۶/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۹
فراخوان چهارمین سوگواره ملی«میعادگاه عاشورایی دانشجویان»

فراخوان چهارمین سوگواره ملی«میعادگاه عاشورایی دانشجویان»

از ۱۳۹۷/۶/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۳
فراخوان اولین سوگواره عکس موبایلی «محرم محله ما»

فراخوان اولین سوگواره عکس موبایلی «محرم محله ما»

از ۱۳۹۷/۶/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
مراسم رونمایی از کتاب «جام باقی»

مراسم رونمایی از کتاب «جام باقی»

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
رونمایی از کتاب سربلند

رونمایی از کتاب سربلند

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳
سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

سلسله نشست های "وصف بیداری دل"

از ۱۳۹۷/۷/۱ تا ۱۳۹۷/۷/۱
فراخوان هفتمین سوگواره عکس و پوستر هیأت

فراخوان هفتمین سوگواره عکس و پوستر هیأت

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
فراخوان نخستین دوره­ جشنواره تئاتر اکبر رادی

فراخوان نخستین دوره­ جشنواره تئاتر اکبر رادی

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
فراخوان دومین دوره‌ی جشنواره ملی داستان کوتاه پَرراس

فراخوان دومین دوره‌ی جشنواره ملی داستان کوتاه پَرراس

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
جایزه ادبی منظومه قالب : غزل

جایزه ادبی منظومه قالب : غزل

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
سوگواره عاشورایی « شب آخر، چراغ ها خاموش»

سوگواره عاشورایی « شب آخر، چراغ ها خاموش»

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۱۰
نمایشگاه عکس "یاد یاران"

نمایشگاه عکس "یاد یاران"

از ۱۳۹۷/۶/۳۱ تا ۱۳۹۷/۷/۵
بزرگداشت محمدجواد مشکور

بزرگداشت محمدجواد مشکور

از ۱۳۹۷/۷/۴ تا ۱۳۹۷/۷/۴
جلسه نقد داستان

جلسه نقد داستان

از ۱۳۹۷/۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷/۳
انجمن ادبی چراغ

انجمن ادبی چراغ

از ۱۳۹۷/۷/۷ تا ۱۳۹۷/۷/۷
نمایش دوزخ (در بسته)

نمایش دوزخ (در بسته)

از ۱۳۹۷/۷/۷ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
ششمین دوره ی آموزش عناصر داستان

ششمین دوره ی آموزش عناصر داستان

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۸/۱۷
مراسم رونمایی از کتاب فرمانده عتیق

مراسم رونمایی از کتاب فرمانده عتیق

از ۱۳۹۷/۷/۷ تا ۱۳۹۷/۷/۷
کارگاه تخصصی « شعر و داستان جوان »

کارگاه تخصصی « شعر و داستان جوان »

از ۱۳۹۷/۷/۱۱ تا ۱۳۹۷/۷/۱۱
نشست بررسی مجموعه بی نقابی

نشست بررسی مجموعه بی نقابی

از ۱۳۹۷/۷/۹ تا ۱۳۹۷/۷/۹
هفتمین سوگواره منطقه ای شعر عاشورایی (شمالغرب کشور)

هفتمین سوگواره منطقه ای شعر عاشورایی (شمالغرب کشور)

از ۱۳۹۷/۷/۱۲ تا ۱۳۹۷/۷/۳۰
نشست نقد و بررسی رمان «برهنه در برهوت»

نشست نقد و بررسی رمان «برهنه در برهوت»

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
فراخوان نخستین جایزه ادبی «الوند»

فراخوان نخستین جایزه ادبی «الوند»

از ۱۳۹۷/۷/۱۲ تا ۱۳۹۷/۷/۱۲
صفدر تقی زاده و ادبیات داستانی معاصر

صفدر تقی زاده و ادبیات داستانی معاصر

از ۱۳۹۷/۷/۱۵ تا ۱۳۹۷/۷/۱۵
نشست آینده‌پژوهی

نشست آینده‌پژوهی

از ۱۳۹۷/۷/۱۵ تا ۱۳۹۷/۷/۱۵
نشست "داستان خوانی با مجید صابری و اعضای کارگاه داستان سرو"

نشست "داستان خوانی با مجید صابری و اعضای کارگاه داستان سرو"

از ۱۳۹۷/۷/۱۴ تا ۱۳۹۷/۷/۱۴
ترانه مهر

ترانه مهر

از ۱۳۹۷/۷/۱۴ تا ۱۳۹۷/۷/۱۴
نشست ترانه آواز

نشست ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۷/۱۵ تا ۱۳۹۷/۷/۱۵
عصر شعر ارغوان

عصر شعر ارغوان

از ۱۳۹۷/۷/۱۵ تا ۱۳۹۷/۷/۱۵
عصر شعر عاشورایی رحمت واسعه

عصر شعر عاشورایی رحمت واسعه

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
چای و داستان

چای و داستان

از ۱۳۹۷/۷/۱۸ تا ۱۳۹۷/۷/۱۸
جشن امضای کتاب سربلند

جشن امضای کتاب سربلند

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
زندگی و زمانه حافظ

زندگی و زمانه حافظ

از ۱۳۹۷/۷/۱۸ تا ۱۳۹۷/۷/۱۸
نمایش‌ بزرگ تنهاتر از مسیح

نمایش‌ بزرگ تنهاتر از مسیح

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۸/۱۷
بازشناسی یک هم سایه

بازشناسی یک هم سایه

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
یادبود زنده یاد محمد علی فرشته حکمت

یادبود زنده یاد محمد علی فرشته حکمت

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
جشن رونمایی «گفتگو با ایران درودی»

جشن رونمایی «گفتگو با ایران درودی»

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۷/۲۰
رونمایی از مجموعه داستان واحد 106

رونمایی از مجموعه داستان واحد 106

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
نمایشگاه آثار خوشنویسی

نمایشگاه آثار خوشنویسی

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۷/۲۷
آیین رونمایی از کتاب دهکده خاک بر سر

آیین رونمایی از کتاب دهکده خاک بر سر

از ۱۳۹۷/۷/۲۱ تا ۱۳۹۷/۷/۲۱
شب هیمالیا

شب هیمالیا

از ۱۳۹۷/۷/۲۱ تا ۱۳۹۷/۷/۲۱
انجمن ادبی کوچه

انجمن ادبی کوچه

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
فراخوان جایزه ادبی ملی «محمدعلی جمالزاده»

فراخوان جایزه ادبی ملی «محمدعلی جمالزاده»

از ۱۳۹۷/۷/۲۴ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
نقد و بررسی رمان «آوازهای روسی»

نقد و بررسی رمان «آوازهای روسی»

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
مراسم رونمایی از دو کتاب "فری موفری" و "ستاره‌های یک شب تعطیل"

مراسم رونمایی از دو کتاب "فری موفری" و "ستاره‌های یک شب تعطیل"

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
شب فرخی یزدی

شب فرخی یزدی

از ۱۳۹۷/۷/۲۵ تا ۱۳۹۷/۷/۲۵
نقد،بررسی و گفتگو کتاب رمان "سالتو"

نقد،بررسی و گفتگو کتاب رمان "سالتو"

از ۱۳۹۷/۷/۲۵ تا ۱۳۹۷/۷/۲۵
دیدار با علی اتحاد

دیدار با علی اتحاد

از ۱۳۹۷/۷/۲۷ تا ۱۳۹۷/۷/۲۷
فراخوان جشنواره هنری هفته پژوهش

فراخوان جشنواره هنری هفته پژوهش

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
نمایشگاه عکاسی در مسیر آسمان

نمایشگاه عکاسی در مسیر آسمان

از ۱۳۹۷/۷/۲۸ تا ۱۳۹۷/۸/۴
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان سنگ یحیی

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱
نقدوبررسی رمان «سه سکانس از پاییز»

نقدوبررسی رمان «سه سکانس از پاییز»

از ۱۳۹۷/۷/۲۹ تا ۱۳۹۷/۷/۲۹
نشست نقد و بررسی رمان ابدی

نشست نقد و بررسی رمان ابدی

از ۱۳۹۷/۷/۲۹ تا ۱۳۹۷/۷/۲۹
گرامیداشت حسین منزوی و منوچهر آتشی

گرامیداشت حسین منزوی و منوچهر آتشی

از ۱۳۹۷/۸/۲ تا ۱۳۹۷/۸/۲
فراخوان همایش و مسابقه ی “طراحی مدرسه ایرانی،معماری ایرانی”

فراخوان همایش و مسابقه ی “طراحی مدرسه ایرانی،معماری ایرانی”

از ۱۳۹۷/۸/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نمایشگاه عکس هنر در دکوراسیون داخلی

نمایشگاه عکس هنر در دکوراسیون داخلی

از ۱۳۹۷/۸/۱۰ تا ۱۳۹۷/۸/۱۹
کارگاه نقد محور شعر سپید

کارگاه نقد محور شعر سپید

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
جشنواره داستان‌نویسی «خودنویس»

جشنواره داستان‌نویسی «خودنویس»

از ۱۳۹۷/۸/۱۶ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی گروه هنری موتیف

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی گروه هنری موتیف

از ۱۳۹۷/۸/۱۸ تا ۱۳۹۷/۸/۲۴
فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

فراخوان یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

از ۱۳۹۷/۸/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
جشن امضا و نشست صمیمی با نویسنده کتاب "یادت باشد"

جشن امضا و نشست صمیمی با نویسنده کتاب "یادت باشد"

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۲۰
فیلم کوتاه ببینیم

فیلم کوتاه ببینیم

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
چهارمین جشن ملی مترجمان

چهارمین جشن ملی مترجمان

از ۱۳۹۷/۸/۱۸ تا ۱۳۹۷/۸/۱۸
نشست نقد و بررسی رمان دروازه مردگان

نشست نقد و بررسی رمان دروازه مردگان

از ۱۳۹۷/۸/۲۲ تا ۱۳۹۷/۸/۲۲
کاروان صلح و ادبیات

کاروان صلح و ادبیات

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۲۰
جشن بزرگ اختتامیه جشنواره ملی شعر نبض واژه ها

جشن بزرگ اختتامیه جشنواره ملی شعر نبض واژه ها

از ۱۳۹۷/۸/۲۹ تا ۱۳۹۷/۸/۲۹
نشست نقد و بررسی کتاب «سواد روایت»

نشست نقد و بررسی کتاب «سواد روایت»

از ۱۳۹۷/۸/۲۲ تا ۱۳۹۷/۸/۲۲
جایگاه تاریخ شفاهی

جایگاه تاریخ شفاهی

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۲۰
افتتاحیه ی انجمن ادبی سایه

افتتاحیه ی انجمن ادبی سایه

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
شب جنگ‌ و صلح در عصرما

شب جنگ‌ و صلح در عصرما

از ۱۳۹۷/۸/۲۱ تا ۱۳۹۷/۸/۲۱
نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

نمایشگاه نقاشی «روز چهارم»

از ۱۳۹۷/۸/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۱
بررسی موسیقی فیلم‌های ساخته آلکس نورث

بررسی موسیقی فیلم‌های ساخته آلکس نورث

از ۱۳۹۷/۸/۲۴ تا ۱۳۹۷/۸/۲۴
تمرین یک روزمرگی هنرمندانه

تمرین یک روزمرگی هنرمندانه

از ۱۳۹۷/۸/۲۴ تا ۱۳۹۷/۸/۲۴
کتاب«در سایه آرزوها» در قالب نشست ادبی«لذت داستان»

کتاب«در سایه آرزوها» در قالب نشست ادبی«لذت داستان»

از ۱۳۹۷/۸/۲۳ تا ۱۳۹۷/۸/۲۳
نمایشگاه گروهی پوستر «لسان الغیب، حافظ»

نمایشگاه گروهی پوستر «لسان الغیب، حافظ»

از ۱۳۹۷/۹/۲ تا ۱۳۹۷/۹/۸
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر تسکین

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر تسکین

از ۱۳۹۷/۸/۲۷ تا ۱۳۹۷/۸/۲۷
اختتامیه چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا

اختتامیه چهارمین دوره جشنواره نشان دهخدا

از ۱۳۹۷/۸/۲۹ تا ۱۳۹۷/۸/۲۹
نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

نمایش فیلم مستند سلطان بی تاج و تخت بخارا

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
فراخوان ثبت‌نام در دوره پنجم «مدرسه رمان»

فراخوان ثبت‌نام در دوره پنجم «مدرسه رمان»

از ۱۳۹۷/۹/۳ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
شب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

شب آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان

از ۱۳۹۷/۹/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۷
معرفی و بررسی «بنیادگرای ناراضی»

معرفی و بررسی «بنیادگرای ناراضی»

از ۱۳۹۷/۹/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۷
رو نمایی و جشن امضای کتاب مستوری

رو نمایی و جشن امضای کتاب مستوری

از ۱۳۹۷/۹/۸ تا ۱۳۹۷/۹/۸
رو نمایی از آلبوم «هنوز آواز»

رو نمایی از آلبوم «هنوز آواز»

از ۱۳۹۷/۹/۷ تا ۱۳۹۷/۹/۷
چهارمین نشستِ کتاب‌کُفِیشه

چهارمین نشستِ کتاب‌کُفِیشه

از ۱۳۹۷/۹/۱۰ تا ۱۳۹۷/۹/۱۰
رونمایی از کتاب کسی در دریا آتش روشن کرده

رونمایی از کتاب کسی در دریا آتش روشن کرده

از ۱۳۹۷/۹/۹ تا ۱۳۹۷/۹/۹
دیدار با شهلا حائری

دیدار با شهلا حائری

از ۱۳۹۷/۹/۱۵ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
نشست ماهانه "خانه شعر امروز"

نشست ماهانه "خانه شعر امروز"

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۱
نمایشگاه خوشنویسی «کِلک مهربانی»

نمایشگاه خوشنویسی «کِلک مهربانی»

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
دومین جشنواره داستان کوتاه بهاران

دومین جشنواره داستان کوتاه بهاران

از ۱۳۹۷/۹/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مراسم رونمایی از کتاب «سایه‌ها و یادها»

مراسم رونمایی از کتاب «سایه‌ها و یادها»

از ۱۳۹۷/۹/۱۶ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
بزرگداشت فتح‌الله مجتبایی

بزرگداشت فتح‌الله مجتبایی

از ۱۳۹۷/۹/۱۵ تا ۱۳۹۷/۹/۱۵
سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت

سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
گفت و گو و هم نشینی شاعرانه

گفت و گو و هم نشینی شاعرانه

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
دوشنبه های نگارستان

دوشنبه های نگارستان

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
جشن شب یلدا

جشن شب یلدا

از ۱۳۹۷/۹/۲۵ تا ۱۳۹۷/۹/۲۵
نشست هفتگی شب های ادبیات

نشست هفتگی شب های ادبیات

از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
نقد و بررسی مجموعه غزل«خودت را به بادها بسپار»

نقد و بررسی مجموعه غزل«خودت را به بادها بسپار»

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «عدم»

نشست نقد و بررسی مجموعه شعر «عدم»

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
جشن شب یلدا «بوی صحبت یار»

جشن شب یلدا «بوی صحبت یار»

از ۱۳۹۷/۹/۲۵ تا ۱۳۹۷/۹/۲۵
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان حوای سرگردان

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان حوای سرگردان

از ۱۳۹۷/۹/۲۶ تا ۱۳۹۷/۹/۲۶
دیدار با علی عبداللهی

دیدار با علی عبداللهی

از ۱۳۹۷/۹/۲۹ تا ۱۳۹۷/۹/۲۹
رونمایی از ترجمه محمود حدادی از «فاوست»

رونمایی از ترجمه محمود حدادی از «فاوست»

از ۱۳۹۷/۹/۲۷ تا ۱۳۹۷/۹/۲۷
جشن شب يلدا

جشن شب يلدا

از ۱۳۹۷/۹/۲۸ تا ۱۳۹۷/۹/۲۸
نمایشگاه خوشنویسی دستخط

نمایشگاه خوشنویسی دستخط

از ۱۳۹۷/۹/۲۹ تا ۱۳۹۷/۹/۳۰
کنسرت آنسامبل موسیقی سل

کنسرت آنسامبل موسیقی سل

از ۱۳۹۷/۹/۲۹ تا ۱۳۹۷/۹/۲۹
جشن یلدا

جشن یلدا

از ۱۳۹۷/۹/۳۰ تا ۱۳۹۷/۹/۳۰
جشن سومین سالگرد تاسیس هوای شعر

جشن سومین سالگرد تاسیس هوای شعر

از ۱۳۹۷/۱۰/۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۶
حلقه بامداد

حلقه بامداد

از ۱۳۹۷/۱۰/۷ تا ۱۳۹۷/۱۰/۷
فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

از ۱۳۹۷/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱/۱۲
فرایند دست یابی به بیانی نو در گفتمان بینامتنی نگارگری و مجسمه سازی

فرایند دست یابی به بیانی نو در گفتمان بینامتنی نگارگری و مجسمه سازی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
نشست نقد و بررسی رمان «معمای عشق ساعتی»

نشست نقد و بررسی رمان «معمای عشق ساعتی»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
نشست بررسی کتاب «پاییز فصل آخر سال است»

نشست بررسی کتاب «پاییز فصل آخر سال است»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
کارگاه نقد شعر معاصر سایه اقتصادی نیا

کارگاه نقد شعر معاصر سایه اقتصادی نیا

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
نمایشنامه خوانی «زندان»

نمایشنامه خوانی «زندان»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
اختتامیه دومین دوره جایزه «احمد محمود»

اختتامیه دومین دوره جایزه «احمد محمود»

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
چهارشنبه های عصر شعر

چهارشنبه های عصر شعر

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت

سیزدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
آیین افتتاحیه دور جدید نشست های ترانه آواز

آیین افتتاحیه دور جدید نشست های ترانه آواز

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
نخستین جشنواره‌ی داستانی آب

نخستین جشنواره‌ی داستانی آب

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
رونمایی از کتاب کافه نشینی

رونمایی از کتاب کافه نشینی

از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
نمایش بازی

نمایش بازی

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
هشتمین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

هشتمین دوره جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
کانون ادبی سرو آزاد

کانون ادبی سرو آزاد

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۸/۲/۲
سه روز با سینما و نقاشی

سه روز با سینما و نقاشی

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
نشست ماتیکان داستان

نشست ماتیکان داستان

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
نشست علمی کنگره نقش (از شلسله نشست های کتاب آرایی)

نشست علمی کنگره نقش (از شلسله نشست های کتاب آرایی)

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
نشست ادبی با شاعران امروز

نشست ادبی با شاعران امروز

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
یازدهمین نشست کتابخوانی «قدم با قلم»

یازدهمین نشست کتابخوانی «قدم با قلم»

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
عصر شعر چله نور

عصر شعر چله نور

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
آیین رونمایی مجموعه غزل «آن جا که نامی نیست»

آیین رونمایی مجموعه غزل «آن جا که نامی نیست»

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
چهارشنبه های به یاد ماندنی

چهارشنبه های به یاد ماندنی

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۸/۷/۳
دیدار با آقای عزت مطهری در کوله گردها

دیدار با آقای عزت مطهری در کوله گردها

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مراسم رونمایی از کتاب «اونجه دن سونرا»

مراسم رونمایی از کتاب «اونجه دن سونرا»

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
رونمایی مجموعه رباعی "خیابان به خیابان"

رونمایی مجموعه رباعی "خیابان به خیابان"

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
شرح دفتر سوم مثنوی معنوی

شرح دفتر سوم مثنوی معنوی

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
فراخوان نخستین دوره جایزه کتاب روایت

فراخوان نخستین دوره جایزه کتاب روایت

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۸/۳/۳۱
گردهمایی به مناسبت تولد 70 سالگی غزاله علیزاده

گردهمایی به مناسبت تولد 70 سالگی غزاله علیزاده

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
آیین اختتامیه سوگواره میعادگاه دانشجویان

آیین اختتامیه سوگواره میعادگاه دانشجویان

از ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سیزدهمین شب طنز انقلاب اسلامی

سیزدهمین شب طنز انقلاب اسلامی

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
مراسم رونمايى مجموعه داستان كوتاه «زن ها هميشه همين طور هستند»

مراسم رونمايى مجموعه داستان كوتاه «زن ها هميشه همين طور هستند»

از ۱۳۹۷/۱۲/۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱
کارگاه کلاسیک خوانی مجاز | جنگ و صلح (تولستوی) | جلسه دوم

کارگاه کلاسیک خوانی مجاز | جنگ و صلح (تولستوی) | جلسه دوم

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
فراخوان سومین دوسالانه ملی جایزه ادبی بوشهر

فراخوان سومین دوسالانه ملی جایزه ادبی بوشهر

از ۱۳۹۷/۱۲/۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
دوره‌های تهرانگردی شنبه‌شهر

دوره‌های تهرانگردی شنبه‌شهر

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
خانه ترانه لاهیجان

خانه ترانه لاهیجان

از ۱۳۹۷/۱۲/۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۹
شب پالیزبان

شب پالیزبان

از ۱۳۹۷/۱۲/۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۹
گپ‌وگفت درباره تازه‌ترین رمان سلمان امین

گپ‌وگفت درباره تازه‌ترین رمان سلمان امین

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
جشنواره ادبی زاینده‌رود

جشنواره ادبی زاینده‌رود

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۸/۱/۳۰
نشست معرفی و نقد رمان یک فصل در کوبیسم

نشست معرفی و نقد رمان یک فصل در کوبیسم

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
آیین رونمایی از کتاب هیاهوی سکوت

آیین رونمایی از کتاب هیاهوی سکوت

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
جلسه شعرخوانی و نقد شعر

جلسه شعرخوانی و نقد شعر

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۸/۲/۲۹
جلسه نقد مجموعه شعر کاخ سعدآبادی

جلسه نقد مجموعه شعر کاخ سعدآبادی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
آیین رونمایی از کتاب "شیر دارخوین" | زندگی داستانی شهید جواد دل آذر | به قلم خانم فاطمه دولتی

آیین رونمایی از کتاب "شیر دارخوین" | زندگی داستانی شهید جواد دل آذر | به قلم خانم فاطمه دولتی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
شب هادی خانیکی

شب هادی خانیکی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
نشست‌های هفتگی داستان

نشست‌های هفتگی داستان

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
رونمایی مجموعه شعر"پاییز افتاده در حیاط"

رونمایی مجموعه شعر"پاییز افتاده در حیاط"

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
بزرگداشت سیمین دانشور

بزرگداشت سیمین دانشور

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
نقد و بررسی اشعار منتشر نشده نیما یوشیج

نقد و بررسی اشعار منتشر نشده نیما یوشیج

از ۱۳۹۸/۱/۲۰ تا ۱۳۹۸/۱/۲۰
حراج آثار هنری به نفع سیل‌زدگان

حراج آثار هنری به نفع سیل‌زدگان

از ۱۳۹۸/۱/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱/۳۰
نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه‌ی تبادل کارت پستال

نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه‌ی تبادل کارت پستال

از ۱۳۹۸/۲/۷ تا ۱۳۹۸/۲/۲۴
آیین رونمایی کتاب «مبانی فن نوازندگی تار و سه تار»

آیین رونمایی کتاب «مبانی فن نوازندگی تار و سه تار»

از ۱۳۹۸/۲/۱۲ تا ۱۳۹۸/۲/۱۲
نمایشگاه نقاشی آبرنگ

نمایشگاه نقاشی آبرنگ

از ۱۳۹۸/۲/۶ تا ۱۳۹۸/۲/۱۲
نمایشگاه گروهی هنرجویان گرافیک

نمایشگاه گروهی هنرجویان گرافیک

از ۱۳۹۸/۲/۸ تا ۱۳۹۸/۲/۱۳
نمایشگاه عکس «نگاه موازی»

نمایشگاه عکس «نگاه موازی»

از ۱۳۹۸/۲/۱۵ تا ۱۳۹۸/۲/۲۲
نمایشگاه «نقاشی‌خط» آثار علی عبدالحسینی

نمایشگاه «نقاشی‌خط» آثار علی عبدالحسینی

از ۱۳۹۸/۲/۱۶ تا ۱۳۹۸/۲/۲۳
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «دستکش کاموایی» اثر نسیم نیک‌وش

نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «دستکش کاموایی» اثر نسیم نیک‌وش

از ۱۳۹۸/۲/۲۶ تا ۱۳۹۸/۲/۲۶
نمایشگاه چشم انداز ۳ کاری از گروه دیارا

نمایشگاه چشم انداز ۳ کاری از گروه دیارا

از ۱۳۹۸/۲/۲۷ تا ۱۳۹۸/۳/۳
نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

نئواکسپرسیونیسم در هنر معاصر ایران

از ۱۳۹۸/۲/۲۰ تا ۱۳۹۸/۳/۲۲
نمایشگاه نقاشی «دهانه‌ی برخورد»

نمایشگاه نقاشی «دهانه‌ی برخورد»

از ۱۳۹۸/۱/۳۰ تا ۱۳۹۸/۴/۷
بیان بصری

بیان بصری

از ۱۳۹۸/۲/۳۰ تا ۱۳۹۸/۳/۷
نمایشگاه گروهی نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی

از ۱۳۹۸/۲/۲۸ تا ۱۳۹۸/۳/۲
نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «تیر انداز چپ دست»

از ۱۳۹۸/۳/۱ تا ۱۳۹۸/۳/۱
اکران عمومی نقد فیلم سینمایی «دیوانه‌ای از قفس پرید»

اکران عمومی نقد فیلم سینمایی «دیوانه‌ای از قفس پرید»

از ۱۳۹۸/۲/۳۱ تا ۱۳۹۸/۲/۳۱
نمایشگاه گروهی خوشنویسی «عشق و صلح»

نمایشگاه گروهی خوشنویسی «عشق و صلح»

از ۱۳۹۸/۳/۹ تا ۱۳۹۸/۳/۲۰
نمایشگاه نقاشی‌های ایوب امدادیان

نمایشگاه نقاشی‌های ایوب امدادیان

از ۱۳۹۸/۳/۱۰ تا ۱۳۹۸/۳/۲۸
«عجایب المخلوقات» نمایشگاه آثار هنری ناهید آرین

«عجایب المخلوقات» نمایشگاه آثار هنری ناهید آرین

از ۱۳۹۸/۳/۱۰ تا ۱۳۹۸/۳/۲۸
جشن امضا و رونمایی از کتاب «سیمای سپید اسطوره»

جشن امضا و رونمایی از کتاب «سیمای سپید اسطوره»

از ۱۳۹۸/۴/۲ تا ۱۳۹۸/۴/۲
«حیرت در آن» نمایشگاه نقاشی‌های مسعود سعدالدین

«حیرت در آن» نمایشگاه نقاشی‌های مسعود سعدالدین

از ۱۳۹۸/۳/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۱
«نقاب‌ها» نمایشگاه آثار نقاشی شقایق شجایان

«نقاب‌ها» نمایشگاه آثار نقاشی شقایق شجایان

از ۱۳۹۸/۳/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۱۱
نمایشگاه گروهی «افراد»

نمایشگاه گروهی «افراد»

از ۱۳۹۸/۳/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۷
سرزمین من ایران

سرزمین من ایران

از ۱۳۹۸/۴/۹ تا ۱۳۹۸/۴/۹
کنسرت موسیقی گروه نیستان

کنسرت موسیقی گروه نیستان

از ۱۳۹۸/۴/۱۴ تا ۱۳۹۸/۴/۱۴
شب فرهاد دفتری

شب فرهاد دفتری

از ۱۳۹۸/۴/۵ تا ۱۳۹۸/۴/۵
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۸/۴/۶ تا ۱۳۹۸/۴/۶
نقد و بررسی کتاب «چهره‌ اصلی»

نقد و بررسی کتاب «چهره‌ اصلی»

از ۱۳۹۸/۴/۱۱ تا ۱۳۹۸/۴/۱۱
یک شب تلخ مختصر

یک شب تلخ مختصر

از ۱۳۹۸/۴/۱۳ تا ۱۳۹۸/۴/۱۳
رو نمایی و بررسی کتاب مونث، سروده‌های ساجده جبار پور

رو نمایی و بررسی کتاب مونث، سروده‌های ساجده جبار پور

از ۱۳۹۸/۴/۱۱ تا ۱۳۹۸/۴/۱۱
در آستانه

در آستانه

از ۱۳۹۸/۴/۲۱ تا ۱۳۹۸/۴/۲۱
موزیکالیگرافی، آثار بهمن پناهی

موزیکالیگرافی، آثار بهمن پناهی

از ۱۳۹۸/۴/۱۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۸
حلقه شعر آئینی

حلقه شعر آئینی

از ۱۳۹۸/۴/۱۸ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دیدار و گفتگو با مسعود خیام

دیدار و گفتگو با مسعود خیام

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
هزارصدای پاپ

هزارصدای پاپ

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
مراسم رونمایی از آلبوم آواز باران

مراسم رونمایی از آلبوم آواز باران

از ۱۳۹۸/۴/۲۱ تا ۱۳۹۸/۴/۲۱
کنسرت گروه موسیقی خجسته

کنسرت گروه موسیقی خجسته

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
حیات شعر

حیات شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۰ تا ۱۳۹۸/۴/۲۰
شیرازه شعر

شیرازه شعر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
کانون ادبی مهر

کانون ادبی مهر

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
نمایشگاه عکس خال هندو

نمایشگاه عکس خال هندو

از ۱۳۹۸/۴/۲۲ تا ۱۳۹۸/۴/۲۲
نگاهی به آثار میکلوش روژا، آهنگساز حماسه پرداز هالیوود

نگاهی به آثار میکلوش روژا، آهنگساز حماسه پرداز هالیوود

از ۱۳۹۸/۴/۲۷ تا ۱۳۹۸/۴/۲۷
کنسرت گروه هماهور

کنسرت گروه هماهور

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
رو نمایی از آلبوم چشم بی خواب

رو نمایی از آلبوم چشم بی خواب

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
نشست تیرماه هنرمندان موسیقی

نشست تیرماه هنرمندان موسیقی

از ۱۳۹۸/۴/۲۹ تا ۱۳۹۸/۴/۲۹
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۸/۴/۲۷ تا ۱۳۹۸/۴/۲۷
آیین آواز

آیین آواز

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
نمایشگاه «راویان کوچک» آثار نقاشی کودکان

نمایشگاه «راویان کوچک» آثار نقاشی کودکان

از ۱۳۹۸/۴/۲۶ تا ۱۳۹۸/۴/۲۸
شب محمد تقی فرور

شب محمد تقی فرور

از ۱۳۹۸/۴/۲۴ تا ۱۳۹۸/۴/۲۴
شب رمان نویسان مصر

شب رمان نویسان مصر

از ۱۳۹۸/۴/۲۵ تا ۱۳۹۸/۴/۲۵
نمایشگاه انفرادی عکس مواجهه

نمایشگاه انفرادی عکس مواجهه

از ۱۳۹۸/۴/۲۹ تا ۱۳۹۸/۵/۴
دیدار و گفتگو با محمد مهاجر

دیدار و گفتگو با محمد مهاجر

از ۱۳۹۸/۵/۳ تا ۱۳۹۸/۵/۳
انجمن ادبی آن

انجمن ادبی آن

از ۱۳۹۸/۵/۲ تا ۱۳۹۸/۵/۲
شکر خند - مرداد 98

شکر خند - مرداد 98

از ۱۳۹۸/۵/۵ تا ۱۳۹۸/۵/۵
نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

نقد و اکران فیلم اکنون ما کیستیم

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۶
کنسرت موسیقی همنوازان طرقه

کنسرت موسیقی همنوازان طرقه

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۶
شنل قرمزی

شنل قرمزی

از ۱۳۹۸/۴/۳۱ تا ۱۳۹۸/۵/۳۱
شب نودمین سالگرد تولد همایون خرم

شب نودمین سالگرد تولد همایون خرم

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۶
کارگاه تخصصی شعر استاد حمیدرضا شکارسری

کارگاه تخصصی شعر استاد حمیدرضا شکارسری

از ۱۳۹۸/۵/۸ تا ۱۳۹۸/۵/۲۰
نمایش عکس های برتر عکاسان در سال ١٣٩٧در نیاوران

نمایش عکس های برتر عکاسان در سال ١٣٩٧در نیاوران

از ۱۳۹۸/۵/۱۱ تا ۱۳۹۸/۵/۲۵
کنسرت گروه موسیقی «ستاره قطبی»

کنسرت گروه موسیقی «ستاره قطبی»

از ۱۳۹۸/۵/۲۸ تا ۱۳۹۸/۵/۲۸
نمایش مردی که می‎خواست مرد بماند

نمایش مردی که می‎خواست مرد بماند

از ۱۳۹۸/۵/۶ تا ۱۳۹۸/۵/۳۱
نقد و اکران فیلم «بردروازه ی اّبَدیت»

نقد و اکران فیلم «بردروازه ی اّبَدیت»

از ۱۳۹۸/۵/۱۳ تا ۱۳۹۸/۵/۱۳
شب آشتیان

شب آشتیان

از ۱۳۹۸/۵/۱۲ تا ۱۳۹۸/۵/۱۲
شب دکتر محمد رضا طاهریان

شب دکتر محمد رضا طاهریان

از ۱۳۹۸/۵/۱۱ تا ۱۳۹۸/۵/۱۱
شب گرامافون

شب گرامافون

از ۱۳۹۸/۵/۱۳ تا ۱۳۹۸/۵/۱۳
کنسرت «گروه موسیقی حصار»

کنسرت «گروه موسیقی حصار»

از ۱۳۹۸/۵/۱۴ تا ۱۳۹۸/۵/۱۴
نمایشگاه «تصویرسازی زال و رودابه»

نمایشگاه «تصویرسازی زال و رودابه»

از ۱۳۹۸/۵/۱۲ تا ۱۳۹۸/۵/۲۰
نمایش«لافکادیو» نوشته ی سیلوراستاین

نمایش«لافکادیو» نوشته ی سیلوراستاین

از ۱۳۹۸/۵/۱۵ تا ۱۳۹۸/۶/۱۵
صدای عشق

صدای عشق

از ۱۳۹۸/۵/۱۷ تا ۱۳۹۸/۵/۱۷
اندیشکده مجال

اندیشکده مجال

از ۱۳۹۸/۵/۲۰ تا ۱۳۹۸/۵/۲۰
شب موسیقی ارسباران

شب موسیقی ارسباران

از ۱۳۹۸/۵/۱۶ تا ۱۳۹۸/۵/۱۶
کنسرت گروه موسیقی «سه عود» در نیاوران

کنسرت گروه موسیقی «سه عود» در نیاوران

از ۱۳۹۸/۵/۲۱ تا ۱۳۹۸/۵/۲۱
ابرهای مهربانی در فرهنگسرای نیاوران

ابرهای مهربانی در فرهنگسرای نیاوران

از ۱۳۹۸/۵/۱۸ تا ۱۳۹۸/۵/۲۵
کنسرت گروه موسیقی کوک ماه

کنسرت گروه موسیقی کوک ماه

از ۱۳۹۸/۵/۲۴ تا ۱۳۹۸/۵/۲۴
چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

چهارشنبه های شعر هزاره ققنوس

از ۱۳۹۸/۶/۶ تا ۱۳۹۸/۶/۶
چشمه خوانی

چشمه خوانی

از ۱۳۹۸/۶/۱۱ تا ۱۳۹۸/۶/۱۱
نشست نقد و بررسی شعر و ترانه

نشست نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۸/۶/۲۵ تا ۱۳۹۸/۶/۲۵
اکران و نقد فیلم

اکران و نقد فیلم

از ۱۳۹۸/۶/۲۳ تا ۱۳۹۸/۶/۲۳
نمایشگاه گروهی عکس محرم

نمایشگاه گروهی عکس محرم

از ۱۳۹۸/۶/۲۲ تا ۱۳۹۸/۶/۳۱
نمایشگاه آثار گریگور یعقوبی

نمایشگاه آثار گریگور یعقوبی

از ۱۳۹۸/۶/۲۱ تا ۱۳۹۸/۶/۳۰
پلاک ۳۰

پلاک ۳۰

از ۱۳۹۸/۶/۲۷ تا ۱۳۹۸/۶/۲۸
سرخ پوست در فرهنگسرای ارسباران

سرخ پوست در فرهنگسرای ارسباران

از ۱۳۹۸/۶/۳۱ تا ۱۳۹۸/۶/۳۱
رونمایی و نقد کتاب شرحه

رونمایی و نقد کتاب شرحه

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲
شب شعر آیینی سرو چمان

شب شعر آیینی سرو چمان

از ۱۳۹۸/۷/۱ تا ۱۳۹۸/۷/۱
تجسم عشق

تجسم عشق

از ۱۳۹۸/۶/۲۵ تا ۱۳۹۸/۷/۱۱
کانون زمستان

کانون زمستان

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲
جلوه حسین

جلوه حسین

از ۱۳۹۸/۷/۲ تا ۱۳۹۸/۷/۴
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۸/۷/۶ تا ۱۳۹۸/۷/۶
تاسف در ارسباران نقد و اکران می شود

تاسف در ارسباران نقد و اکران می شود

از ۱۳۹۸/۷/۷ تا ۱۳۹۸/۷/۷
نمایشگاه خوشنویسی

نمایشگاه خوشنویسی

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۰
کروکودیل در ارسباران نقد و اکران می شود

کروکودیل در ارسباران نقد و اکران می شود

از ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
گالری عکس شهر من

گالری عکس شهر من

از ۱۳۹۸/۷/۱۲ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
نمایش محشر شام در فرهنگسرای ارسباران

نمایش محشر شام در فرهنگسرای ارسباران

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۷
یک پلک کربلا

یک پلک کربلا

از ۱۳۹۸/۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۷/۱۴
خط خون

خط خون

از ۱۳۹۸/۷/۱۳ تا ۱۳۹۸/۷/۱۳
معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

معرفی کتاب به صحرا شدم، عشق باریده بود

از ۱۳۹۸/۷/۱۶ تا ۱۳۹۸/۷/۱۶
رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

رونمایی و معرفی کتاب امان نامه

از ۱۳۹۸/۷/۱۵ تا ۱۳۹۸/۷/۱۵
نمایشگاه ابژه

نمایشگاه ابژه

از ۱۳۹۸/۷/۱۹ تا ۱۳۹۸/۷/۲۶
حدیث اشک، شب شعر اربعین

حدیث اشک، شب شعر اربعین

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۷/۱۸
مروری بر حیات سازهای بادی در موسیقی دستگاهی ایران

مروری بر حیات سازهای بادی در موسیقی دستگاهی ایران

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۷/۱۸
نشست شعرخوانی و نقد استارباد

نشست شعرخوانی و نقد استارباد

از ۱۳۹۸/۷/۱۷ تا ۱۳۹۸/۷/۱۷
محفل شعر و ترانه «تعزل»

محفل شعر و ترانه «تعزل»

از ۱۳۹۸/۷/۲۱ تا ۱۳۹۸/۷/۲۱
نمایش و نقد فیلم سینمایی «گناهکار»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «گناهکار»

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۳
رو در رو با امیررضا کوهستانی

رو در رو با امیررضا کوهستانی

از ۱۳۹۸/۷/۲۲ تا ۱۳۹۸/۷/۲۲
جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

جلسه شعرخوانی شاعران و ترانه سرایان نام آشنا

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۷/۲۳
نمایش آیینی «تنهاتر از مسیح»

نمایش آیینی «تنهاتر از مسیح»

از ۱۳۹۸/۷/۱۸ تا ۱۳۹۸/۸/۶
هفتمین نشست انجمن ادبی ناهونته

هفتمین نشست انجمن ادبی ناهونته

از ۱۳۹۸/۷/۲۵ تا ۱۳۹۸/۷/۲۵
نمایشگاه گروهی فیگوراتیو

نمایشگاه گروهی فیگوراتیو

از ۱۳۹۸/۸/۱۰ تا ۱۳۹۸/۸/۱۶
از آهنگسازی فیلم تا مدیریت موسیقی در هالیوود

از آهنگسازی فیلم تا مدیریت موسیقی در هالیوود

از ۱۳۹۸/۷/۲۵ تا ۱۳۹۸/۷/۲۵
تئاتر «امروز سیزده ژوئیه»

تئاتر «امروز سیزده ژوئیه»

از ۱۳۹۸/۷/۲۳ تا ۱۳۹۸/۸/۳
نمایش و نقد و بررسی فیلم «رگ خواب»

نمایش و نقد و بررسی فیلم «رگ خواب»

از ۱۳۹۸/۷/۲۸ تا ۱۳۹۸/۷/۲۸
نمایشگاه نقاشی های فرشید ملکی

نمایشگاه نقاشی های فرشید ملکی

از ۱۳۹۸/۷/۲۶ تا ۱۳۹۸/۸/۲۰
سروستان 1284

سروستان 1284

از ۱۳۹۸/۸/۳ تا ۱۳۹۸/۸/۲۲
روزگرد

روزگرد

از ۱۳۹۸/۷/۱۹ تا ۱۳۹۸/۸/۱۰
در ندانستگی و سکوت من چیزی است که جریان دارد و آن خود من هستم.

در ندانستگی و سکوت من چیزی است که جریان دارد و آن خود من هستم.

از ۱۳۹۸/۸/۳ تا ۱۳۹۸/۸/۲۸
خودنگاره

خودنگاره

از ۱۳۹۸/۷/۲۶ تا ۱۳۹۸/۸/۶
احتمال

احتمال

از ۱۳۹۸/۸/۳ تا ۱۳۹۸/۸/۸
دومین نشست صدای کلمات شنبه

دومین نشست صدای کلمات شنبه

از ۱۳۹۸/۸/۱۱ تا ۱۳۹۸/۸/۱۱
گپ و گفت کتابخورها

گپ و گفت کتابخورها

از ۱۳۹۸/۸/۸ تا ۱۳۹۸/۸/۸
مسابقه هزار صدای سنتی

مسابقه هزار صدای سنتی

از ۱۳۹۸/۸/۱۳ تا ۱۳۹۸/۸/۱۶
«طبع» نمایشگاه آثار مهدی حمیدی

«طبع» نمایشگاه آثار مهدی حمیدی

از ۱۳۹۸/۸/۱۰ تا ۱۳۹۸/۸/۲۰
عصرانه کتاب

عصرانه کتاب

از ۱۳۹۸/۸/۱۱ تا ۱۳۹۸/۸/۱۱
نشست ادبی «سعدی را بهتر بشناسیم»

نشست ادبی «سعدی را بهتر بشناسیم»

از ۱۳۹۸/۸/۱۱ تا ۱۳۹۸/۸/۱۱
نمایشگاه انفرادی عکس «گذر»

نمایشگاه انفرادی عکس «گذر»

از ۱۳۹۸/۸/۹ تا ۱۳۹۸/۸/۱۸
گرامیداشت هفتاد و پنجمین زادروز میلاد کیایی و رونمایی از آلبوم «میلاد فرهنگ»

گرامیداشت هفتاد و پنجمین زادروز میلاد کیایی و رونمایی از آلبوم «میلاد فرهنگ»

از ۱۳۹۸/۸/۱۷ تا ۱۳۹۸/۸/۱۷
روشنان عشق

روشنان عشق

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۸
اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت

اولین نمایشگاه آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت

از ۱۳۹۸/۸/۱۷ تا ۱۳۹۸/۸/۲۴
بزرگداشت دکتر قیصر امین پور

بزرگداشت دکتر قیصر امین پور

از ۱۳۹۸/۸/۱۹ تا ۱۳۹۸/۸/۱۹
اختتامیه‌ی پنجمین جشنواره سراسری شعر نیاوران

اختتامیه‌ی پنجمین جشنواره سراسری شعر نیاوران

از ۱۳۹۸/۸/۲۳ تا ۱۳۹۸/۸/۲۳
نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی

نمایشگاه آثار نقاشی و طراحی

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۴
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۸/۹/۷ تا ۱۳۹۸/۹/۷
نمایشگاه گروهی نقاشی

نمایشگاه گروهی نقاشی

از ۱۳۹۸/۹/۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۹
نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

نمایشگاه خوشنویسی «ترنم خط»

از ۱۳۹۸/۹/۳ تا ۱۳۹۸/۹/۲۱
کنسرت گروه ارنواز

کنسرت گروه ارنواز

از ۱۳۹۸/۹/۱۱ تا ۱۳۹۸/۹/۱۱
شب شعر نهمین جشنواره انار

شب شعر نهمین جشنواره انار

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۱۴
تحلیل و بررسی رمان «دعوت به مراسم گردن زنی»

تحلیل و بررسی رمان «دعوت به مراسم گردن زنی»

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۱۴
نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

نمایشگاه گروهی نقاشی «قصر در قاب»

از ۱۳۹۸/۹/۱۴ تا ۱۳۹۸/۹/۲۳
شب شعر «در صحن آیینه»

شب شعر «در صحن آیینه»

از ۱۳۹۸/۹/۱۵ تا ۱۳۹۸/۹/۱۵
چشمه‌خوانی بیست‌و‌دوم

چشمه‌خوانی بیست‌و‌دوم

از ۱۳۹۸/۹/۱۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۸
نشست «کافه کتاب»

نشست «کافه کتاب»

از ۱۳۹۸/۹/۱۷ تا ۱۳۹۸/۹/۱۷
بزرگداشت استاد «فرامرز پایور»

بزرگداشت استاد «فرامرز پایور»

از ۱۳۹۸/۹/۱۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۸
نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

نمایشگاه «خاطره‎های رنگی»

از ۱۳۹۸/۹/۱۷ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
نمایش و نقد فیلم سینمایی «جوکر»

نمایش و نقد فیلم سینمایی «جوکر»

از ۱۳۹۸/۹/۱۸ تا ۱۳۹۸/۹/۱۸
نمایشگاه گروهی تصویر سازی «فرشته ها»

نمایشگاه گروهی تصویر سازی «فرشته ها»

از ۱۳۹۸/۹/۲۲ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
سی و هفتمین نشست «آیین آواز»

سی و هفتمین نشست «آیین آواز»

از ۱۳۹۸/۹/۲۶ تا ۱۳۹۸/۹/۲۶
آیین نکوداشت اکبر زنجانپور

آیین نکوداشت اکبر زنجانپور

از ۱۳۹۸/۹/۲۴ تا ۱۳۹۸/۹/۲۴
رندی نیومن؛ از ترانه‌سرایی تا آهنگسازی فیلم در هالیوود

رندی نیومن؛ از ترانه‌سرایی تا آهنگسازی فیلم در هالیوود

از ۱۳۹۸/۹/۲۸ تا ۱۳۹۸/۹/۲۸
نمایش و نقد فیلم «اینک آخر الزمان»

نمایش و نقد فیلم «اینک آخر الزمان»

از ۱۳۹۸/۹/۲۵ تا ۱۳۹۸/۹/۲۵
محفل ادبی فیض

محفل ادبی فیض

از ۱۳۹۸/۹/۲۷ تا ۱۳۹۸/۹/۲۷
چهاردهمین سالگرد تاسیس کانون ادبی زمستان

چهاردهمین سالگرد تاسیس کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۸/۱۰/۶ تا ۱۳۹۸/۱۰/۶
آیین رونمایی کتاب «استمرار تازگی»

آیین رونمایی کتاب «استمرار تازگی»

از ۱۳۹۸/۹/۲۷ تا ۱۳۹۸/۹/۲۷
سه‌شنبه‌های شعر سپید

سه‌شنبه‌های شعر سپید

از ۱۳۹۸/۹/۲۷ تا ۱۳۹۹/۲/۲۵
نمایشگاه گروهی نقاشی «به رنگ آب»

نمایشگاه گروهی نقاشی «به رنگ آب»

از ۱۳۹۸/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
نمایشگاه آثار منتخب هفتمین سالانه تبادل چاپ دستی

نمایشگاه آثار منتخب هفتمین سالانه تبادل چاپ دستی

از ۱۳۹۸/۱۰/۶ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
آیین رونمایی از ۲ ساز تلفیقی مجید آذری‌پور

آیین رونمایی از ۲ ساز تلفیقی مجید آذری‌پور

از ۱۳۹۸/۱۰/۶ تا ۱۳۹۸/۱۰/۶
نمایشگاه «نقش قلم»

نمایشگاه «نقش قلم»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
نمایشگاه «زمستان خیال»

نمایشگاه «زمستان خیال»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
نمایشگاه نقاشی «سودای رنگ»

نمایشگاه نقاشی «سودای رنگ»

از ۱۳۹۸/۹/۳۰ تا ۱۳۹۸/۱۰/۵
نمایشگاه «جرجان» با عکس‎های تاریخی 140 ساله استان گلستان

نمایشگاه «جرجان» با عکس‎های تاریخی 140 ساله استان گلستان

از ۱۳۹۸/۱۰/۷ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
شب ابراهیم قنبری‌مهر

شب ابراهیم قنبری‌مهر

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
نمایش شاد و موزیکال کودک «دنیای اسمارتیزی»

نمایش شاد و موزیکال کودک «دنیای اسمارتیزی»

از ۱۳۹۸/۱۰/۸ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
رونمایی تابلوی نقاشی «صلح»

رونمایی تابلوی نقاشی «صلح»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
نمایشگاه نقاشی آبرنگ «پژواک آب»

نمایشگاه نقاشی آبرنگ «پژواک آب»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
نمایشگاه تجسمی «هنر زمین»

نمایشگاه تجسمی «هنر زمین»

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
ورک‌شاپ آموزش خوشنویسی خط تحریری

ورک‌شاپ آموزش خوشنویسی خط تحریری

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
نمایشگاه عکس «زندان وحش»

نمایشگاه عکس «زندان وحش»

از ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۲۷
نمایشگاه «نگار هنر»

نمایشگاه «نگار هنر»

از ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
نشست کانون ادبی زمستان

نشست کانون ادبی زمستان

از ۱۳۹۸/۱۱/۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱
نمایشگاه آثار خوشنویسی «خود آموخته»

نمایشگاه آثار خوشنویسی «خود آموخته»

از ۱۳۹۸/۱۱/۳ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
رونمایی آلبوم تک‌نوازی کمانچه «به یاد بهاری»

رونمایی آلبوم تک‌نوازی کمانچه «به یاد بهاری»

از ۱۳۹۸/۱۱/۳ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳
هفتمین نشست کانون ادبی نفس

هفتمین نشست کانون ادبی نفس

از ۱۳۹۸/۱۱/۲ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲
کارگاه حافظ خوانی

کارگاه حافظ خوانی

از ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا ۱۴۰۰/۳/۱
اتفاق ترانه

اتفاق ترانه

از ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا ۱۳۹۸/۱۱/۵
نشست «مولانا شناسی»

نشست «مولانا شناسی»

از ۱۳۹۸/۱۱/۷ تا ۱۳۹۸/۱۱/۷
نمایشگاه نقاشی «قاب سپید»

نمایشگاه نقاشی «قاب سپید»

از ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
نمایشگاه گروهی حجم‌ «فانتزی های ماندگار»

نمایشگاه گروهی حجم‌ «فانتزی های ماندگار»

از ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا ۱۳۹۸/۱۱/۵
هشتمین نشست «در آستانه»

هشتمین نشست «در آستانه»

از ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
نمایشگاه گروهی پوستر

نمایشگاه گروهی پوستر

از ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
فرا واقع‌نمایی در هنر معاصر ایران

فرا واقع‌نمایی در هنر معاصر ایران

از ۱۳۹۸/۱۱/۴ تا ۱۳۹۸/۱۲/۷
نمایشگاه نقاشی «سازه‌های رومانتیک»

نمایشگاه نقاشی «سازه‌های رومانتیک»

از ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
نمایشگاه آثار جدید داوود زندیان

نمایشگاه آثار جدید داوود زندیان

از ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۵
نشست کانون ادبی دی

نشست کانون ادبی دی

از ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
شصت و هشتمین نشست شعر گیومه

شصت و هشتمین نشست شعر گیومه

از ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
بزرگداشت دکتر اسماعیل امینی

بزرگداشت دکتر اسماعیل امینی

از ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط

از ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
نمایشگاه گروهی نقاشی «اپیزود ۰۵»

نمایشگاه گروهی نقاشی «اپیزود ۰۵»

از ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ تا ۱۳۹۸/۱۲/۹
صد و چهل و سومین نشست دگرخند

صد و چهل و سومین نشست دگرخند

از ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
اتفاقات محاسبه‌شده

اتفاقات محاسبه‌شده

از ۱۳۹۸/۱۲/۲ تا ۱۳۹۸/۱۲/۷
اولین نشست از سلسله برنامه‌های «آواژه»

اولین نشست از سلسله برنامه‌های «آواژه»

از ۱۳۹۸/۱۲/۳ تا ۱۳۹۸/۱۲/۳
چهارمین دوره همایش ملی ریحانه‌النبی و شب شعر ریحانه

چهارمین دوره همایش ملی ریحانه‌النبی و شب شعر ریحانه

از ۱۳۹۸/۱۲/۴ تا ۱۳۹۸/۱۲/۴
نمایش و نقد فیلم «اژدها وارد می‎شود»

نمایش و نقد فیلم «اژدها وارد می‎شود»

از ۱۳۹۸/۱۲/۳ تا ۱۳۹۸/۱۲/۳
نمایشگاه «بال‎های انتزاعی»

نمایشگاه «بال‎های انتزاعی»

از ۱۳۹۸/۱۲/۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۹
تست رویداد ثبتنامی

تست رویداد ثبتنامی

از ۱۳۹۸/۲/۱۱ تا ۱۳۹۸/۲/۱۱
کارگاه مجازی روش شناخت و تحلیل شعر

کارگاه مجازی روش شناخت و تحلیل شعر

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی آموش وزن شعر

کارگاه مجازی آموش وزن شعر

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی گام اول اصول مقدماتی سرودن

کارگاه مجازی گام اول اصول مقدماتی سرودن

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی شعر کلاسیک و آرایه های ادبی

کارگاه مجازی شعر کلاسیک و آرایه های ادبی

از ۱۳۹۹/۲/۲۷ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
کارگاه مجازی ترانه و نقد

کارگاه مجازی ترانه و نقد

از ۱۳۹۹/۲/۲۹ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱
رونمایی و جشن امضای کتاب « ماجرای یک کنسرت »

رونمایی و جشن امضای کتاب « ماجرای یک کنسرت »

از ۱۴۰۰/۷/۳۰ تا ۱۴۰۰/۷/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین