دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

دیدار و گفتگو با دکتر احمد محیط

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
شب وودی آلن

شب وودی آلن

از ۱۳۹۷/۷/۸ تا ۱۳۹۷/۷/۸
نقد و بررسی کتاب " قوت دل و نوش جان "

نقد و بررسی کتاب " قوت دل و نوش جان "

از ۱۳۹۷/۷/۱۲ تا ۱۳۹۷/۷/۱۲
دیدار و گفتگو با دکتر غلامحسین معتمدی

دیدار و گفتگو با دکتر غلامحسین معتمدی

از ۱۳۹۷/۷/۱۲ تا ۱۳۹۷/۷/۱۲
نشست اندیشه و تمدن ایران شهری

نشست اندیشه و تمدن ایران شهری

از ۱۳۹۷/۸/۱ تا ۱۳۹۷/۸/۱
شب صنوبر

شب صنوبر

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

نمایشگاه نقاشی حسن روح الامین

از ۱۳۹۷/۷/۲۰ تا ۱۳۹۷/۸/۷
دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

دیدار و گفتگو با دکتر مجید صادقی

از ۱۳۹۷/۷/۲۶ تا ۱۳۹۷/۷/۲۶
دیدار و گفتگو با دکتر غلامرضا میر سپاسی

دیدار و گفتگو با دکتر غلامرضا میر سپاسی

از ۱۳۹۷/۸/۳ تا ۱۳۹۷/۸/۳
شب سم شپرد

شب سم شپرد

از ۱۳۹۷/۸/۱۹ تا ۱۳۹۷/۸/۱۹
دیدار و گفتگو با  لوریس چکناواریان

دیدار و گفتگو با لوریس چکناواریان

از ۱۳۹۷/۹/۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱
شب دکتر قدمعلی سرامی

شب دکتر قدمعلی سرامی

از ۱۳۹۷/۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۴/۲۱
شب شاهنامه کودک و نوجوان

شب شاهنامه کودک و نوجوان

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
دیدار و گفتگو با  مقصود فراستخواه

دیدار و گفتگو با مقصود فراستخواه

از ۱۳۹۷/۹/۲۹ تا ۱۳۹۷/۹/۲۹
دیدار و گفتگو با محمدحسین محمدی

دیدار و گفتگو با محمدحسین محمدی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
شب قصه های مثنوی

شب قصه های مثنوی

از ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
نقد کتاب آوا در آینه

نقد کتاب آوا در آینه

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
دیدار و گفتگو با حسن انوشه

دیدار و گفتگو با حسن انوشه

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
شب رونمایی از مجموعه کتابهای ایرانشناسی

شب رونمایی از مجموعه کتابهای ایرانشناسی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱
دیدار و گفتگو با محمد رضا مرعشی پور

دیدار و گفتگو با محمد رضا مرعشی پور

از ۱۳۹۷/۱۲/۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲
شب یخچال‌های ایران

شب یخچال‌های ایران

از ۱۳۹۷/۱۲/۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۶
دیدار و گفتگو با فریده گلبو

دیدار و گفتگو با فریده گلبو

از ۱۳۹۷/۱۲/۹ تا ۱۳۹۷/۱۲/۹
شب رونمایی از کتاب " کارنامه مصدق "

شب رونمایی از کتاب " کارنامه مصدق "

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
شب هایکو

شب هایکو

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
​رونمایی از دو نمایشنامه علیرضا کوشک جلالی

​رونمایی از دو نمایشنامه علیرضا کوشک جلالی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین