میدان آیینی امام حسین

میدان آیینی امام حسین

از ۱۳۹۶/۶/۳۱ تا ۱۳۹۶/۸/۲۸
نمایشگاه آثار خوشنویسی علیرضا ایرانی

نمایشگاه آثار خوشنویسی علیرضا ایرانی

از ۱۳۹۶/۶/۱۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
رویداد پترنیتکچر

رویداد پترنیتکچر

از ۱۳۹۶/۶/۳ تا ۱۳۹۶/۶/۱۰
نگاه اول(نمایشگاه گروهی نقاشی)

نگاه اول(نمایشگاه گروهی نقاشی)

از ۱۳۹۶/۶/۱۰ تا ۱۳۹۶/۶/۲۸
كارگاه يك روزه آموزش مقدماتي عكاسي

كارگاه يك روزه آموزش مقدماتي عكاسي

از ۱۳۹۶/۵/۲۷ تا ۱۳۹۶/۵/۲۷
نمایشگاه گروهی مجسمه و نقاشی «لوح خیال»

نمایشگاه گروهی مجسمه و نقاشی «لوح خیال»

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۳۰
نمایشگاه نقاشی گروهی «نگاهی نو»

نمایشگاه نقاشی گروهی «نگاهی نو»

از ۱۳۹۶/۵/۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۰
جشنواره اقوام ایرانی "ایران ما"

جشنواره اقوام ایرانی "ایران ما"

از ۱۳۹۶/۵/۱ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
نمایشگاه حجم های چوبی

نمایشگاه حجم های چوبی

از ۱۳۹۶/۵/۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۰
نمایــشگاه گـــــروهی رنگ و درنگ

نمایــشگاه گـــــروهی رنگ و درنگ

از ۱۳۹۶/۵/۷ تا ۱۳۹۶/۵/۱۷
قاب تجلی

قاب تجلی

از ۱۳۹۶/۴/۹ تا ۱۳۹۶/۴/۱۶
نمایشگاه برگ هایی از کتب تصویری چاپ سنگی

نمایشگاه برگ هایی از کتب تصویری چاپ سنگی

از ۱۳۹۶/۳/۱۰ تا ۱۳۹۶/۴/۱۲
نمایشگاه آثار «مصوران برجسته ایتالیا»

نمایشگاه آثار «مصوران برجسته ایتالیا»

از ۱۳۹۶/۲/۲۳ تا ۱۳۹۶/۳/۲
نمایشگاه مینیاتور

نمایشگاه مینیاتور

از ۱۳۹۶/۲/۱۶ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
چهارمين نشست"مطالعات تاريخ هنرايران"

چهارمين نشست"مطالعات تاريخ هنرايران"

از ۱۳۹۶/۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین