خیال فیروزه‌ای

خیال فیروزه‌ای

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
مواجهه

مواجهه

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۹
از آسمان به زمین

از آسمان به زمین

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۱۴
«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

«شمایل‌نگاری و هنر سرنخ‌هایی بر جهان‌بینی آغاز عیلامی»

از ۱۳۹۶/۹/۱ تا ۱۳۹۶/۹/۱
نـمایـشگاه گــروهـی چـــاپگران جـــوان

نـمایـشگاه گــروهـی چـــاپگران جـــوان

از ۱۳۹۶/۹/۳ تا ۱۳۹۶/۹/۲۱
نمایشگاه نشانه ها

نمایشگاه نشانه ها

از ۱۳۹۶/۹/۱۱ تا ۱۳۹۶/۹/۱۸
شب سالگرد خاموشی علیقلی ضیایی

شب سالگرد خاموشی علیقلی ضیایی

از ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۸/۱۶
جنون

جنون

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
نمایشگاه عکس «از چشم باران»

نمایشگاه عکس «از چشم باران»

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۰
نمایشگاه گروهی نقاشی «انتزاع خویشتن»

نمایشگاه گروهی نقاشی «انتزاع خویشتن»

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۳
نمایشگاه عکس نازنین ازدیاری از مناظر طبیعی ایران

نمایشگاه عکس نازنین ازدیاری از مناظر طبیعی ایران

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۲
نمایشگاه هنرهای تجسمی افغانستان با عنوان"نیمروز"

نمایشگاه هنرهای تجسمی افغانستان با عنوان"نیمروز"

از ۱۳۹۶/۸/۱۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
مراسم رونمايى از كتاب ٦ جلدى خوشنويسى "خواندنى بنويس"

مراسم رونمايى از كتاب ٦ جلدى خوشنويسى "خواندنى بنويس"

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
روشنايى رود

روشنايى رود

از ۱۳۹۶/۷/۲۸ تا ۱۳۹۶/۸/۱۰
طنین زندگی ۲

طنین زندگی ۲

از ۱۳۹۶/۷/۱۴ تا ۱۳۹۶/۷/۲۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین