بی هنگام

بی هنگام

نشر نزدیک‌تر ۱۳۵,۰۰۰ ریال
دچار

دچار

نشر نزدیک‌تر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
آشیل صدا

آشیل صدا

نشر ایجاز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
نیم دیگر ما

نیم دیگر ما

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
من آن که دیگران به تو گفتند نیستم

من آن که دیگران به تو گفتند نیستم

نشر فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
و عشق رفت به خواب خوش زمستانی

و عشق رفت به خواب خوش زمستانی

نشر شانی ۱۲۰,۰۰۰ ریال
روزگار من و شعر

روزگار من و شعر

نشر نگاه ۴۲۵,۰۰۰ ریال
حتی به روزگاران

حتی به روزگاران

نشر فصل پنجم ۶۰,۰۰۰ ریال
یک استکان چای یعنی

یک استکان چای یعنی

نشر فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
هر لبت یک کبوتر سرخ است

هر لبت یک کبوتر سرخ است

نشر سوره مهر ۱۰۰,۰۰۰ ریال
لندن در قلب من

لندن در قلب من

نشر ایجاز ۱۲۰,۰۰۰ ریال
لکنت هیولا

لکنت هیولا

نشر ایجاز ۱۵۰,۰۰۰ ریال
مینیمال های بی وقفه

مینیمال های بی وقفه

نشر ایجاز ۱۰۰,۰۰۰ ریال
بی انتها همچون سیاه چاله ای کوچک

بی انتها همچون سیاه چاله ای کوچک

نشر ایجاز ۱۰۰,۰۰۰ ریال
آدم توی آینه

آدم توی آینه

نشر ایجاز ۳۰۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین