عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۶/۴ تا ۱۳۹۵/۶/۴
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۶/۲ تا ۱۳۹۵/۶/۲
شب شعر طنز قند و نمك

شب شعر طنز قند و نمك

از ۱۳۹۵/۵/۲۶ تا ۱۳۹۵/۵/۲۶
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۵/۵/۲۱ تا ۱۳۹۵/۵/۲۱
دومین جشنواره شعر نیاوران

دومین جشنواره شعر نیاوران

از ۱۳۹۵/۵/۱ تا ۱۳۹۵/۸/۱
سه شنبه های شعر نیاوران

سه شنبه های شعر نیاوران

از ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۸/۱۰/۵
کارگاه غزل مهدی فرجی

کارگاه غزل مهدی فرجی

از ۱۳۹۵/۱۱/۹ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
ساعت شعر

ساعت شعر

از ۱۳۹۵/۵/۱۱ تا
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین