فرصتی برای همدلی

فرصتی برای همدلی

از ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۸/۱۶
بزرگداشت قیصرامین پور

بزرگداشت قیصرامین پور

از ۱۳۹۶/۸/۱۰ تا ۱۳۹۶/۸/۱۰
عصر شعر پاییزی

عصر شعر پاییزی

از ۱۳۹۶/۹/۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲
دیدار و گفتگو با الیاس علوی

دیدار و گفتگو با الیاس علوی

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
نشست کانون ادبی نفیر قلم

نشست کانون ادبی نفیر قلم

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

بزرگداشت مشاهیر ادبی ایران

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
دستور زبان عشق

دستور زبان عشق

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۸/۷ تا ۱۳۹۶/۸/۷
سومین نشست شعر خوانش

سومین نشست شعر خوانش

از ۱۳۹۶/۸/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۵
نقش آفرینان قلم

نقش آفرینان قلم

از ۱۳۹۶/۸/۵ تا ۱۳۹۶/۸/۵
کارگاه شعر

کارگاه شعر

از ۱۳۹۶/۸/۸ تا ۱۳۹۶/۸/۸
نشست انجمن ادبی قلم

نشست انجمن ادبی قلم

از ۱۳۹۶/۸/۹ تا ۱۳۹۶/۸/۹
شب شاعران ایران و ترکیه

شب شاعران ایران و ترکیه

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
نشست کانون ادبی بهمن

نشست کانون ادبی بهمن

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
کارگاه عروض و قافیه

کارگاه عروض و قافیه

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین