بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

بازخوانی داستان "گربه سیاه" ادگار آلن پو

از ۱۳۹۵/۸/۹ تا ۱۳۹۵/۸/۹
دورهمی کتاب

دورهمی کتاب

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۷/۱۲
شب قیصر

شب قیصر

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
نشست تخصصی شعر گیومه

نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۵/۸/۸ تا ۱۳۹۵/۸/۸
محفل شعر و ترانه

محفل شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۸/۵ تا ۱۳۹۵/۸/۵
سرو چمان

سرو چمان

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
مراسم رونمایی از کتاب «کاخ سعدآبادی»

مراسم رونمایی از کتاب «کاخ سعدآبادی»

از ۱۳۹۵/۸/۳ تا ۱۳۹۵/۸/۳
کانون ادبی افق

کانون ادبی افق

از ۱۳۹۵/۸/۳ تا ۱۳۹۵/۸/۳
کانون ادبی اندیشه

کانون ادبی اندیشه

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
شاعران بی قلم

شاعران بی قلم

از ۱۳۹۵/۸/۵ تا ۱۳۹۵/۸/۵
نقد و بررسی شعر و ترانه

نقد و بررسی شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۸/۴ تا ۱۳۹۵/۸/۴
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۵/۸/۶ تا ۱۳۹۵/۸/۶
شعر خوانی و نقد شعر

شعر خوانی و نقد شعر

از ۱۳۹۵/۸/۲ تا ۱۳۹۵/۸/۲
رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

رونمایی از کتاب «آیینه های مکدر»

از ۱۳۹۵/۷/۲۸ تا ۱۳۹۵/۷/۲۸
انجمن ادبی آفاق

انجمن ادبی آفاق

از ۱۳۹۵/۷/۳۰ تا ۱۳۹۵/۷/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین