عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۹/۲ تا ۱۳۹۶/۹/۲
شنبه های شاعرانه

شنبه های شاعرانه

از ۱۳۹۶/۸/۲۷ تا ۱۳۹۶/۸/۲۷
نشست هفتگی شاهنامه‌خوانی

نشست هفتگی شاهنامه‌خوانی

از ۱۳۹۶/۸/۳۰ تا ۱۳۹۶/۸/۳۰
دیدار با حمید کشمیرشکن

دیدار با حمید کشمیرشکن

از ۱۳۹۶/۸/۲۶ تا ۱۳۹۶/۸/۲۶
بر آستان اشک

بر آستان اشک

از ۱۳۹۶/۸/۲۵ تا ۱۳۹۶/۸/۲۵
چهل و دومین نشست تخصصی شعر گیومه

چهل و دومین نشست تخصصی شعر گیومه

از ۱۳۹۶/۸/۲۰ تا ۱۳۹۶/۸/۲۰
دیدار و دوستی و شعر

دیدار و دوستی و شعر

از ۱۳۹۶/۸/۲۳ تا ۱۳۹۶/۸/۲۳
یکشنبه‌های شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان

یکشنبه‌های شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان

از ۱۳۹۶/۸/۲۱ تا ۱۳۹۶/۸/۲۱
نشست ادبی نیمایی

نشست ادبی نیمایی

از ۱۳۹۶/۸/۲۰ تا ۱۳۹۶/۸/۲۰
آیین رونمایی از مجموعه شعر غلامرضا طریقی به نام شلتاق

آیین رونمایی از مجموعه شعر غلامرضا طریقی به نام شلتاق

از ۱۳۹۶/۸/۲۲ تا ۱۳۹۶/۸/۲۲
پنجاه و چهارمین نشست انجمن ادبی تصویر فراموشی

پنجاه و چهارمین نشست انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۸/۱۹ تا ۱۳۹۶/۸/۱۹
نقد و بررسی شعر

نقد و بررسی شعر

از ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۸/۱۶
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۸/۲۳ تا ۱۳۹۶/۸/۲۳
ترانه آواز

ترانه آواز

از ۱۳۹۶/۸/۱۴ تا ۱۳۹۶/۸/۱۴
انجمن شعر و ترانه فردوس

انجمن شعر و ترانه فردوس

از ۱۳۹۶/۸/۱۴ تا ۱۳۹۶/۸/۱۴
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین