دهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

دهمین جلسه‌ی نشست‌های نقد و بررسی کتاب‌های موفقیت

از ۱۳۹۷/۵/۱۴ تا ۱۳۹۷/۵/۱۴
رونمایی از کتاب «پنهان در تاریکی»

رونمایی از کتاب «پنهان در تاریکی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
انجمن ادبی ونداد

انجمن ادبی ونداد

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
جلسه نقد رمان کوچه درختی

جلسه نقد رمان کوچه درختی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

​رونمایی و جشن امضای کتاب‌های انتشارات خط خطی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
کانون ادبی هنگام

کانون ادبی هنگام

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
نشست ادبی مجال

نشست ادبی مجال

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

دیدار وگفتگو با دکتر فربد فدایی

از ۱۳۹۷/۵/۱۱ تا ۱۳۹۷/۵/۱۱
رونمائی کتاب

رونمائی کتاب

از ۱۳۹۷/۵/۲۵ تا ۱۳۹۷/۵/۲۵
شب مجله " آنگاه "

شب مجله " آنگاه "

از ۱۳۹۷/۵/۹ تا ۱۳۹۷/۵/۹
دیدار و گفتگو با «علی دهباشی»

دیدار و گفتگو با «علی دهباشی»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
آغاز فعالیت انجمن ادبی "دکترمعین"

آغاز فعالیت انجمن ادبی "دکترمعین"

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
نقد و بررسی کتاب «فوکو و ادبیات داستانی»

نقد و بررسی کتاب «فوکو و ادبیات داستانی»

از ۱۳۹۷/۵/۱۰ تا ۱۳۹۷/۵/۱۰
جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

جلسات هفتگی شعر حوزه هنری تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
مراسم رونمایی از کتاب «حوالی روشن صدا»

مراسم رونمایی از کتاب «حوالی روشن صدا»

از ۱۳۹۷/۵/۸ تا ۱۳۹۷/۵/۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین